ΔωρεάνΠροσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
+ Προσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Δωρεάν+
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Απαιτήσεις συστήματος

Ελάχιστες
Η συσκευή σας πρέπει να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες απαιτήσεις για το άνοιγμα αυτού του προϊόντος
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 έκδοση 10240.0 ή νεότερη έκδοση
Αρχιτεκτονική ARM, x64, x86
Προτεινόμενες
Για την καλύτερη εμπειρία, η συσκευή σας πρέπει να ικανοποιεί αυτές τις απαιτήσεις
Λειτουργικό σύστημα Windows 10 έκδοση 10240.0 ή νεότερη έκδοση
Αρχιτεκτονική ARM, x64, x86