Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Περιγραφή

Eye strain and dry eye are common problems for computer users. To promote eye health, optometrists designed the 20/20/20 rule: every 20 minutes, look at something at least 20 feet away for 20 seconds. 202020 is a simple and feature-rich app for following the 20/20/20 rule. It sets a 20 minute timer which triggers a notification window and 20 second break timer after it ends. After the break timer ends, the notification closes itself and the timer repeats. A short notification sound plays at the break timer's start and end. This app has tons of customizability. You can configure the timer lengths, notification window, notification sounds, and notification text from the settings page. Also, many users prefer a low profile for such a simple app. So, you can choose if the app runs in the main taskbar or the tray, and whether to hide it from the alt-tab menu. Furthering the app's low profile, 202020 offers keyboard shortcuts for pausing, resuming, and skipping the timer. Adjustable notification sounds play with the shortcuts, allowing you to be certain that they went through. The shortcuts can also be enabled and disabled. Get 202020 today for absolutely no cost! Your eyes will thank you!

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Michael Chen

Αναπτύχθηκε από

Michael Chen

Ημερομηνία έκδοσης

11/1/2021

Μέγεθος κατά προσέγγιση

2,23 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω

Κατηγορία

Υγεία και ευεξία

Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)

Πληροφορίες εκδότη

Υποστήριξη εφαρμογής 202020


Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft