ΔωρεάνΠροσφέρει αγορές εντός εφαρμογής
Δωρεάν+

Στιγμιότυπα οθόνης

Δυνατότητες

  • The next exciting instalment to the Bubble Witch series of games
  • Match 3 bubbles to pop them in this magical shooting adventure
  • Spellbinding new game modes and cute characters!
  • Release the owls, free the ghosts and save the Fairy Queen from Wilbur!
  • Personalisation features: Build your house and visit your friends' to get rewards
  • Special booster bubbles to help you pass those tricky levels
  • Easily sync the game between devices when connected  to the Internet
  • Leaderboards to watch your friends and competitors!
  • Free & easy to play, challenging to master!