Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

There are hundreds of different nutrition plans and diet weight loss plans. If you are tired of trying diets and nutrition plans that disappoint you time after time, you’ve found the right app! In nutrition and diet plan weight loss academe we took upon ourselves mapping the most popular weight loss diets, and nutritional plans, making it easy for you to learn about different diets, their advantages and disadvantages, the logic behind the plans, and the day to day practice of them. In our free course you’ll learn about the most popular diets: 👍 Paleo Diet - Paleolithic diet is a modern nutritional plan based on the presumed diet of Paleolithic humans. 👍 Cholesterol Management - There is no such thing as good and bad cholesterol. These terms are fictitious. Learn all about it. 👍 The South Beach weight loss program - The South Beach Diet is relatively simple in principle. It replaces “bad carbs” and “bad fats” with “good carbs” and “good fats.” 👍 Cabbage Soup weight loss program - The cabbage soup diet is a radical weight loss diet designed around heavy consumption of a low-calorie cabbage soup over the time of seven days. It is generally considered a fad diet in that it is designed for short-term weight-loss and requires no long-term commitment. It has inspired several copy-cats based around similar principles. 👍 Atkins weight loss plan - The Atkins diet involves nutrition with limited consumption of carbohydrates to switch the body’s metabolism from metabolizing glucose as energy over to converting stored body fat to energy. 👍 Master Cleanse weight loss program - The Master Cleanse Diet–also known as the Lemonade Diet and Maple Syrup Diet–has been around for over five decades, however, it became famous when the celebrity Beyonce said she lost 20 pounds on the diet for a movie. 👍 Kirstie Alley weight loss program - This diet is an organic line of supplement products. The weight loss program called Organic Liaison is a membership diet program, and anyone who wants to lose weight can join and have access. 👍 Cookie weight loss program - Cookie diet refers to a low-calorie diet based on a hunger-controlling meal replacement in the form of a specially formultated cookie 👍 Zone weight loss program - The Zone diet advocates consuming calories from carbohydrates, protein, and fat in a balanced ratio. 👍 Grapefruit weight loss program - The grapefruit diet, also known as the Hollywood Diet, is a short-term fad diet that has existed in the United States since at least the 1930s. The diet is based on the claim that nutrition of a grapefruit has a fat-burning enzyme or similar property. 👍 Slimming World weight loss program – slimming world diet plan is based on food Optimizing plan, Physical activity and Group support 👍 Gl weight loss program - The glycemic index, glycaemic index, or GI is a measure of the effects of carbohydrates in food on blood sugar levels. It estimates how much each gram of available carbohydrate (total carbohydrate minus fiber) in a food raises a person’s blood glucose level following consumption of the food, relative to consumption of glucose. 👍 Detox weight loss program - Detoxification is an alternative medicine approach that proponents claim rids the body of “toxins”, accumulated harmful substances that are alleged to exert undesirable effects on individual health. Detoxification usually includes one or more of: dieting, fasting, consuming exclusively or avoiding specific foods 👍 Low-fat weight loss program - a low-fat diet, as the name implies – is a diet that consists of nutrition with little fat, especially saturated fat and cholesterol, which are thought to lead to increased blood cholesterol levels and heart attack. 👍 And more! All fascinating and free! Download now!

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Hub Academy

Ημερομηνία έκδοσης

17/7/2018

Μέγεθος κατά προσέγγιση

25,12 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft