Το στοιχείο Explain Everything™ Classic δεν είναι διαθέσιμο αυτήν τη στιγμή.
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Περιγραφή

Explain Everything™ brings together an interactive screencasting whiteboard and an content discovery portal and community for Windows Devices. FEATURES: • Play local Explain Everything projects. • Browse and download content from Explain Everything™ Discover, a community portal for accessing, sharing, and publishing editable project files. PREMIUM FEATURES: • The most dynamic and easy-to-use interactive screencasting whiteboard • 2-tap export of content to Explain Everything Discover; easy export to all other destinations including OneDrive, Dropbox, Youtube, GDrive • Create private and public folders on EE Discover ANIMATE YOUR THINKING • Create slides using an infinite canvas, use a laser pointer, draw in any color, add shapes, text, videos, images and audio files • Rotate, move, scale, flip, copy, paste, clone and lock any object added to the stage, • Record everything you do within the app (even yourself while using the front-facing camera) to create high quality, creative and valuable content for others to learn from! • Import many common file types including PDF, JPG, BMP, GIF, MP4 and more • Prepare lessons, tutorials, guides of any kind and upload them as videos to YouTube to share with others. SHARE AND DISCOVER • Export projects to Explain Everything™ Discover, a content portal for sharing, publishing, and downloading editable project files. • Compress projects to movies (MP4) in the cloud or locally on your device (no internet access needed) • Share unique CODEs for easy project sharing and account management • Send invitations to join premium EDU accounts and to access private folders • Give students pre-prepared projects and templates to open on their devices, work on them and view, share, or present the work in support of reflection, feedback, and and ongoing assessment Get a Premium subscription in the app. If you choose to subscribe you will be charged a price according to your country. Prices will be shown in the app before you complete a payment. Subscriptions renew every month/year unless auto-renew is turned off at least 24 hours before the end of the current subscription period. Your account will automatically be charged within 24 hours prior to the end of the current period. You will be charged for one period at a time. You can turn off auto-renew at any time from your account settings. No cancellation of the current subscription is allowed during active subscription period. YEARLY PRICES: • EDU Group (30 seats): US $79.99 EU €79.99 (Prices in other regions may vary). • NON-EDU (Individual): US $49.99 EU €49.99 (Prices in other regions may vary). MONTHLY PRICES: • EDU Group (30 seats): US $7.99 EU €7.99 (Prices in other regions may vary). • NON-EDU (Individual): US $4.99 EU €4.99 (Prices in other regions may vary). Terms of use: http://discover.explaineverything.com/discover/terms

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Explain Everything sp. z o.o.

Πνευματικά δικαιώματα

© 2014-2015 Explain Everything

Αναπτύχθηκε από

Explain Everything sp. z o.o.

Μέγεθος κατά προσέγγιση

97,66 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω

Κατηγορία

Εκπαίδευση

Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Χρήση της κάμερας Web σας
Χρήση του μικροφώνου σας
Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet
Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet και ενέργεια ως διακομιστής.
Πρόσβαση στα οικιακά δίκτυα ή τα δίκτυα εργασίας σας
Χρήση της βιβλιοθήκης εικόνων
Χρήση της βιβλιοθήκης βίντεο
Χρήση της μουσικής βιβλιοθήκης σας
Χρήση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Polski (Polska)
中文(中国)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft