Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές

Περιγραφή

Find the difference between pictures! We're back with the 2nd edition of our popular Find the Differences. Quick! Find the 3 differences between the two pictures. Scan the picture quickly, to determine what is different. Can you solve the puzzle before the time runs out? Difference games that you will adore! This "find the differences" free game is among the best fun games for kids and for adults! Spot the Differences will help you solve the mystery in photo puzzles with beautiful picture. Our addictive puzzle game is waiting for a puzzle solving enthusiast ready for the photo hunt of his life! Download "Spot the Differences 300 levels" now and enjoy playing this concentration game every day! Find the Differences 300 level each, between the two pictures. Pictures range from animals, to people, to household items and scenic views. Can you solve the puzzle before the time runs out? Features: - Extremely easy one touch controls. Suitable for all ages like find the differences and hidden city - Multiple puzzles to solve - Fun and relaxed theme - Use hints to help you. Beware, they reduce the time remaining significantly! - Cognitive Educational Family Quiz Brain Memory Guess the difference now! Find items in pictures and decide where the two pictures differ as quickly as you can! If you like playing mystery games, puzzle game, and other educational games, this memory booster will bring you numerous benefits! “Spot the differences” is a free brain teaser which will help you enhance your observation skills in a second. We designed our game with the aim to help you develop your cognitive skills, practice fast fingers, and have a lot of fun! both genders will love it. This game offers you exquisite graphics and intuitive game play! Download it for Free and enjoy finding differences in awesome pictures! For all fans scrabble , find difference , spot differences , spot the differences , hidden city , the secret society words with friends , words story , 4 pics 1 word , homescapes games , word cookies !! Are you ready to “spot the difference” today! If you like playing “puzzle games”, you're at the right place! Find differences as quickly as you can and recommend these “spot games” to all your friends! If you're looking for concentration games which will help you develop your ability for noticing details, these learning games to find the difference are waiting for you! Spot the difference in pictures and unlock new levels! Free difference games only for you! Download “Find the Difference” and see what's different! Find the differences as quickly as you can and show us that you can win the maximum number of stars! Spot the difference free games straight from our factory of the best mystery games on the market! Download Spot the Difference today! Spot the differences is a great way to train your brain and improve your observation skills. Download find the difference today for free. Hope you enjoy this game with your friends and family. Thank You.

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Crazy Labs Marvel Games

Ημερομηνία έκδοσης

4/6/2019

Μέγεθος κατά προσέγγιση

26,76 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)

Πρόσθετοι όροι

Όροι συναλλαγής

Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτού του παιχνιδιού στη Microsoft