Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Περιγραφή

Plot high quality graphs of mathematical equations and data with this easy-to-use software. To plot a function simply type it down and the graph will be updated instantly after each keystroke. Its rich set of features include: - Plot 2D & 3D functions - Plot implicit equations - Plot parametric equations - Plot inequalities - Plot 3D scatter points - Plot contour graphs - Plot intersections - Generate tables of values - Cartesian coordinates - Polar coordinates - Cylindrical coordinates - Spherical coordinates - Import csv & excel coordinates - Import live data coordinates - High precision computations - 3D shading & glass effects - Fast rotation & graph animations - Simultaneous multiple graphs - Define your own variables - Change value of variables via sliders and see their effects on graphs - Define your own functions (including recursive functions) - Save graphs as high-resolution images - Animate graphs - Unlimited Simultaneous Graphs

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Runiter

Ημερομηνία έκδοσης

22/11/2016

Μέγεθος κατά προσέγγιση

185,14 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft