Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

Hill Climber is the one of the most addictive and entertaining physics based driving games ever made! And it's free! Download now for free Hill Climber Racing! Lets Drive ahead ! Meet Newton Bill, the young aspiring uphill racer. He is about to embark on a journey that takes him to where no ride has ever been before. From Ragnarok to a Nuclear Plant, all places are a racing track to Bill. With little respect to the laws of physics, Bill will not rest until he has conquered the highest hills up on the moon! Enjoy this hill cimber fun race 3D ! Face the challenges of unique hill climbing environments with many different cars. Gain bonuses from daring tricks and collect coins to upgrade your car and reach even higher distances. Watch out though - Bill's stout neck is not what it used to be when he was a kid! And his good old gasoline crematorium will easily run out of fuel in hill climb run race 3d Do you like taking on the hardest games ever to constantly push your skills to the edge? Do you like addictive arcade games that will let you play for hours nonstop? If your answer is yes, then Hill Racing is just the perfect game for you right now. Get the coolest and greatest offroad driving game on your Android smartphone or tablet for free. Hill Racing is the latest and coolest offroad game on Windows. The main objective of this addictive Hill Climb Racing Offroad Simulator game is to drive your car within a hard hill environment and try to survive to score the highest possible score without damaging your car. You need to show your driving skills but don’t forget to collect fuel cans and coins to go far and score the highest possible score in this new endless driving game. Hill Racing is a great driving game, one that relies on your skills to score the highest possible score. Train your hand and eye coordination with Hill Climb Racing and have fun playing for hours, you will not feel bored even if you play it for many hours. When you are waiting in line, when you are on a break, or when you are riding a bus or train, play this fun and addictive offroad simulator game to avoid getting bored with nothing to do. What are you waiting for? Download Hill Climber – Hill Climb Racing offroad legends game on your Windows device Now and start playing the best free arcade game ever!

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Free Best Trendy Games

Ημερομηνία έκδοσης

8/7/2019

Μέγεθος κατά προσέγγιση

26,73 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)

Πρόσθετοι όροι

Όροι συναλλαγής

Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτού του παιχνιδιού στη Microsoft