Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

A quick, simple and lightweight batch image converter powered by Windows, supporting convertering from BMP, JPEG, JPEG-XR, GIF, TIFF, DDS, PNG, WEBP, HEIF, RAW, ICO, CUR and more to BMP, JPEG, JPEG-XR, GIF, TIFF, DDS, PNG, HEIF. Image Converter also supports converting a large number of digital camera RAW formats into any of the other supported formats. You can also extend the amount of formats that can be read by installing additional WIC Codecs on your Windows 10 machine. The Windows 10 Fall 2018 Update adds experiemental support for HEIF encoding and decoding. Lots of photos from your new iPhone? No problem. With the encoding engine written in C++, the converter opens fast, uses a minimal amount of RAM, and processes quickly, using Microsoft's native Windows Imaging Component encoders. And with zero network access everything works offline and there are no privacy worries. Simple choose your output folder, add your files, choose your output format (and options), then go ahead and convert. You can now also specify output height & width constraints to downsize your encoded images whilst maintaining their original aspect ratios. Full supported decoding format list*: .bmp .dib .rle .gif .ico .icon .cur .jpeg .jpe .jpg .jfif .exif .png .tiff .tif .dng .wdp .jxr .dds .heic .heif .avci .heics .heifs .avcs .webp .ARW .CR2 .CRW .ERF .KDC .MRW .NEF .NRW .ORF .PEF .RAF .RAW .RW2 .RWL .SR2 .SRW .DNG (*some formats may only be supported on the most recent Windows 10 Update) CHANGELOG: Version 1.2.0.0 New Features: - Support multiple instances of application - Allow application to continue converting when application is minimised (if attached to power source or allowed by Windows) Updates: - Light theme, UI Improvements - Reduced install size + even faster startup Version 1.1.3.0 Bug Fixes: - FINALLY Fixed startup crash on Windows 10 1709 & 1803 builds (due to missing tooltip API's) Version 1.1.0.0 New Features: - You can now choose image quality whilst encoding to HEIC/HEIF! - You can now apply maximum size contraints to resize the output images whilst maintaining the input aspect ratio. - You can now open the output folder in windows explorer using the options button next to the folder - You can now drag files from Windows Explorer and other apps into the app to add them to the conversion list. Updates: - Prevent setting un-writeable system folders as the export folder (like "This PC", "Network", etc). - Prevent adding un-readable, online-only files - such online-only OneDrive files - to the file list. A warning will be shown if you attempt this. Version 1.0.1.0 New Features: - Added support for decoding more formats: - .ico - .icon - .cur For devices on the Windows 10 Fall 2018 Update: - Added support for decoding even more additional formats: - .avci - .heics - .heifs - .avcs - .webp

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Johnny Westlake

Πνευματικά δικαιώματα

(C) 2019 J. Westlake

Αναπτύχθηκε από

J. Westlake

Ημερομηνία έκδοσης

5/2/2019

Μέγεθος κατά προσέγγιση

26,29 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)


Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft