Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος

Περιγραφή

The Washington Post calls it, “a cultural milestone,” IGN says it’s got, “fantastic story and characters,” and Hardcore Gamer calls it, “engrossing from beginning to end.” In the Mafia III demo, play the entirety of Act I for free, and get introduced to the seedy criminal underworld of 1968 New Bordeaux and the motivations for Lincoln Clay’s pursuit of military-grade revenge against the Italian Mafia. Note: Your saved progress will transfer to the full game, if purchased. In the full game: It’s 1968 and after years of combat in Vietnam, Lincoln Clay knows this truth: family isn’t who you’re born with, it’s who you die for. Now back home in New Bordeaux, Lincoln is set on escaping a criminal past. But when his surrogate family, the black mob, is betrayed and wiped out by the Italian Mafia, Lincoln builds a new family on the ashes of the old and blazes a path of military-grade revenge through those responsible. Intense gun fights, visceral hand-to-hand combat, white knuckle driving and street smarts will all be needed. But with the right crew, tough decisions and some dirty hands, it’s possible to make it to the top of the city's underworld. NEW BORDEAUX, A REIMAGINED 1968 NEW ORLEANS: A vast, diverse and seedy open world ruled by the mob and corrupt officials and richly detailed with the sights, sounds and emotionally-charged social atmosphere of the era. AN UNINTENDED AND LETHAL ANTI-HERO: Be Lincoln Clay, an orphan and Vietnam veteran hell bent on revenge against the Italian Mafia for the brutal slaughter of the black mob, the closest thing to family he’s ever had. REVENGE YOUR WAY: Choose your own personal play-style, from brute force and blazing guns to stalk-and-kill tactics as you use Lincoln’s military training and gathered intel to tear down the Italian Mafia. A NEW FAMILY ON THE ASHES OF THE OLD: Build a new criminal empire in your own unique way by deciding which of your lieutenants you reward, and which you betray…

Στιγμιότυπα οθόνης

Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

2K

Αναπτύχθηκε από

Hangar 13

Ημερομηνία έκδοσης

28/3/2017

Μέγεθος κατά προσέγγιση

24,38 GB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 18 ετών και άνω


Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε στην κεντρική σας κονσόλα Xbox One και αποκτήστε πρόσβαση όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας Microsoft.


Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτού του παιχνιδιού στη Microsoft