Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

Simple app to keep track of your cash transactions, automatic synchronization of all data with your OneDrive. Use the same app on your PC and on your Windows Phone, sharing and refreshing the same data automatically !

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Transversal Solutions S.P.R.L.

Πνευματικά δικαιώματα

Transversal Solutions S.P.R.L.

Αναπτύχθηκε από

Transversal Solutions S.P.R.L.

Ημερομηνία έκδοσης

17/11/2016

Μέγεθος κατά προσέγγιση

18,72 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft