Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Περιγραφή

An elagent media player that handles your music, video, pictures and network media content. Specifically designed for people with huge media collection who organize their content as folders.

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Vbfnet Apps

Ημερομηνία έκδοσης

18/10/2018

Μέγεθος κατά προσέγγιση

110,52 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω

Κατηγορία

Ψυχαγωγία

Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet
Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet και ενέργεια ως διακομιστής.
Πρόσβαση στα οικιακά δίκτυα ή τα δίκτυα εργασίας σας
Χρήση δεδομένων που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης
Χρήση της βιβλιοθήκης βίντεο
Χρήση της βιβλιοθήκης εικόνων
backgroundMediaPlayback
Χρήση της μουσικής βιβλιοθήκης σας
Επικοινωνία με συσκευές Bluetooth με τις οποίες έχει ήδη γίνει ζεύξη

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft