Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

Run & Jump your way through this simple yet addicting game. Game gets faster and harder the further you go! All you have to do is get as far as you can, but watch out for the crates and explosive barrels! Penguins can't fly, so use your jump & double jump wisely! HOW TO PLAY Jump from one platform to another, avoiding obstacles. Collect gems to increase your score. Collect 5 diamond gems to restore health by one heart. Use gems to buy power ups. There's 3 in total to choose from: - Running Shoes - Your score increases at a quicker rate. - Shield - Take one free hit without losing health - Bandana - You have the ability to triple jump! CONTROLS Tap screen to jump. A quick tap on the screen will produce a smaller jump while keeping hold of it will result in a bigger jump. *HINTS* • Tap screen anytime while in the air after the first jump to perform a double jump. • Time your double jumps! You don't have to use it immediately after jumping. • Running off the platform and performing a double jump can help you reach platforms further away. Music - April Rain (OCremix) by The Cynic Project (http://cynicmusic.com) - Follow us - TWITTER: https://twitter.com/Studio989uk FACEBOOK: https://facebook.com/studio989uk

Στιγμιότυπα οθόνης

Τι νέο υπάρχει σε αυτή την έκδοση

* Removed controller prompt option when navigating game using a controller. Can use cursor/pointer to navigate game using a controller. * Bug fixes and general improvements

Δυνατότητες

  • Addictive, simple gameplay - but challenging
  • Great music
  • Vibrant graphics
  • Easy one button/touch controls

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Studio 989

Αναπτύχθηκε από

Studio 989

Ημερομηνία έκδοσης

23/7/2018

Μέγεθος κατά προσέγγιση

25,73 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Προσβασιμότητα

Ο προγραμματιστής του προϊόντος θεωρεί ότι αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι οποίες διευκολύνουν τη χρήση του από οποιονδήποτε χρήστη.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτού του παιχνιδιού στη Microsoft