Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές

Περιγραφή

Ski safely downhill and collect the flags. Move to the left and right.

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Game Motion Studio

Πνευματικά δικαιώματα

© 2019 Game Motion Studio

Αναπτύχθηκε από

Game Motion Studio

Ημερομηνία έκδοσης

9/2/2019

Μέγεθος κατά προσέγγιση

5,14 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)

Πληροφορίες εκδότη

Υποστήριξη εφαρμογής Ski Rush Pro


Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτού του παιχνιδιού στη Microsoft