3,69 €
3,69 €
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

Spite and Malice is the ultimate sequential card game. It is also known as Skip-Bo or Cat and Mouse. Get in the competitive spirit with the Spite and Malice card game where players skillfully build their own stacks of sequentially ranked, ascending cards. Spite and Malice game objective is the players in the game look forward to discarding all the cards in their stock stack as quickly as possible. The first player to do so wins the game. The deck consists of two 52 cards, twelve each of the ranking from Ace to Q and eighteen King rank card as wild cards which may be played as any rank. To begin the game, players are dealt the same amount of cards face down into what becomes their personal Pay-off pile. During play, they draw from a central Draw pile and work towards starting up to four building piles. Each pile is then built up in sequence, Ace through Q. A King rank card acts as a wild card and can be played to start a building pile or as any other rank, too. These cards are perfect for breaking up static situations or helping to beat your opponents. Use these cards wisely, for they can really help you beat your opponents. You can also create Private Rooms and invite your friends to play. Players in Spite and Malice compete with their opponents to eliminate all their Pay-off piled cards by building piles in sequential order. Test your skills and get into the action, and place all of your cards in sequential order. Keep track on your opponents, though, because the first player to get rid of all cards in their Pay-off pile wins the game. In Spite and Malice players use skills and strategy to create stacks of sequentially ranked, ascending cards until they have no more left to play. The Wild cards adds an extra twist to keep the game interesting and help you to beat your opponents. Spite and Malice is the best game to play, if you want to turn off your brain and play something that is relaxing and won’t tax your brain. While playing Spite and Malice, it's the luck of the draw. Put your skills to test in our Spite and Malice sequencing card game. Download Spite and Malice today for free and have hours of fun! ******Spite and Malice Features****** 1. Advanced AI, and they won't be easy to beat. 2. Compete against friends & other players and climb the weekly leader-board. 3. Play with your friends and family 4. Interactive tutorial 5. Online multiplayer where you can play with real people around the world. 6. Create Private Room and Invite Friends. 7. Localized game-play. 8. Play with Local Multiplayer. 9. Ton of Achievements 10. Get free coins by Spin and get free reward. If you’re enjoying our card game Spite and Malice, please take a few seconds to give us a review! We'll do our best to answer you. We appreciate your review, so keep them coming!

Στιγμιότυπα οθόνης

Δυνατότητες

  • Advanced AI, and they won't be easy to beat.
  • Compete against friends & other players and climb the weekly leader-board.
  • Play with your friends and family
  • Online multiplayer where you can play with real people around the world.
  • Create Private Room and Invite Friends.
  • Localized game-play.
  • Play with Local Multiplayer.
  • Ton of Achievements
  • Get free coins by Spin and get free reward.

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Digital Attitude Games

Πνευματικά δικαιώματα

Copyright @2019 Digital Attitude Games. All Rights Reserved

Αναπτύχθηκε από

Digital Attitude Games

Ημερομηνία έκδοσης

15/7/2019

Μέγεθος κατά προσέγγιση

135,44 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω

Κατηγορία

Επιτραπέζια

Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Προσβασιμότητα

Ο προγραμματιστής του προϊόντος θεωρεί ότι αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, οι οποίες διευκολύνουν τη χρήση του από οποιονδήποτε χρήστη.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)


Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτού του παιχνιδιού στη Microsoft