Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Περιγραφή

Ubuntu 18.04 on Windows allows one to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more. Please note that Windows 10 S does not support running this app. To launch, use "ubuntu1804" on the command-line prompt (cmd.exe), or click on the Ubuntu tile in the Start Menu. To use this feature, one first needs to use "Turn Windows features on or off" and select "Windows Subsystem for Linux", click OK, reboot, and use this app. The above step can also be performed using Administrator PowerShell prompt: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux This app installs the Ubuntu 18.04 LTS release on Windows. Please note that app updates don't change the Ubuntu installation. To upgrade to a new release please run do-release-upgrade in the Ubuntu Terminal. For more information about Windows Subsystem for Linux please visit: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Canonical Group Limited

Πνευματικά δικαιώματα

© 2020 Canonical Ltd. Ubuntu and Canonical are registered trademarks of Canonical Ltd.

Αναπτύχθηκε από

Canonical Ltd.

Ημερομηνία έκδοσης

8/5/2018

Μέγεθος κατά προσέγγιση

271,01 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft