Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

Ubuntu on Windows allows one to use Ubuntu Terminal and run Ubuntu command line utilities including bash, ssh, git, apt and many more. Note that Windows 10 S does not support running this app. Before installing Ubuntu on Windows or before the first run please open the Control Panel, visit Programs and Features' submenu Turn Windows features on or off and select Windows Subsystem for Linux. Click OK, reboot, and then your system is ready to run this app. Instead of the above steps You can set up your system by executing the following command in the Administrator PowerShell prompt: Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Windows-Subsystem-Linux When your system is ready simply start "ubuntu" in cmd.exe or launch Ubuntu from the start menu. This app installs the latest stable Ubuntu LTS release on Windows, switching to the newer LTS release with the first point release. If you would like to use a specific LTS release, for example 16.04, please install the release-specific app, Ubuntu 16.04 on Windows in that case. Please note that app updates don't change the Ubuntu installation. To upgrade to a new release please run do-release-upgrade in the Ubuntu Terminal For more information about Windows Subsystem for Linux please visit: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/about

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Canonical Group Limited

Ημερομηνία έκδοσης

10/7/2017

Μέγεθος κατά προσέγγιση

259,11 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft