Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

L’applicazione dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale mette a disposizione degli utenti informazioni di carattere generale sui Paesi stranieri, ivi comprese quelle relative alle condizioni socio-politiche ed ai rischi per l’incolumità di coloro che intraprendono viaggi all’estero, avvalendosi di fonti ritenute attendibili, per consentire scelte consapevoli e responsabili. L’applicazione inoltre offre la possibilità ai soli cittadini italiani che si recano temporaneamente all'estero di comunicare - su base volontaria - i propri dati personali e quelli relativi al proprio viaggio, per consentire all’Unità di Crisi di pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso.

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Pixell

Πνευματικά δικαιώματα

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Αναπτύχθηκε από

Pixell

Ημερομηνία έκδοσης

18/3/2016

Μέγεθος κατά προσέγγιση

3,94 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω

Κατηγορία

Ταξίδια > City guides

Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet και ενέργεια ως διακομιστής.

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

Italiano (Italia)
English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft