Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Περιγραφή

Accentuating The Positive, Online All The Time, All Genres and chat With That 'Uplift' Touch!

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Looksomething.com

Ημερομηνία έκδοσης

6/8/2018

Μέγεθος κατά προσέγγιση

51,07 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω

Κατηγορία

Μουσική

Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Χρήση της τοποθεσίας σας
Χρήση του μικροφώνου σας
Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet
Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet και ενέργεια ως διακομιστής.
Πρόσβαση στα οικιακά δίκτυα ή τα δίκτυα εργασίας σας
Χρήση των συναντήσεων στο ημερολόγιό σας
backgroundMediaPlayback
userNotificationListener

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft