Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

With VORTEK Spaces interior designers, kitchen & bath designers and architects can turn projects into a live hight-quality 3D interactive experience in no time. Design with your favorite CAD software, sell with VORTEK Spaces. Use VORTEK Spaces to load your SketchUp or Cabinet Vision project, add lights and select your materials. You're done in minutes. * Limitless showroom * Live interactive 360 walkthrough * Instant material changes * High-quality material library * Live interactive lighting control * 360 interactive viewing on your tablet * Native touch screen support * Custom waypoints * Shareable screenshots, video captures, 360 video captures * Easy sharing through email or social networks (including YouTube) * Sketch, bloom and many other camera effects For more information: info@vortekexperience.com or visit www.vortekexperience.com/shop Demonstration videos and tutorials: https://www.vortekexperience.com/youtube

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Arcane Technologies Inc.

Ημερομηνία έκδοσης

21/11/2018

Μέγεθος κατά προσέγγιση

594,98 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet
Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet και ενέργεια ως διακομιστής.
Πρόσβαση στα οικιακά δίκτυα ή τα δίκτυα εργασίας σας
Χρήση της βιβλιοθήκης εικόνων
Χρήση της βιβλιοθήκης βίντεο
Κλείσιμο των ιδίων και των παραθύρων τους και καθυστέρηση του κλεισίματος της εφαρμογής τους

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)
Français (Canada)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft