Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Κριτικές Σχετικά

Περιγραφή

Believe it or not, many people around you work from home or having side jobs online, earning extra money. Many of them found a great extra job with the help of different freelance platforms. Fiverr is one such platform. We will show you step by step, in simple, easy to read lesson how you too can work from home and become a Fiverr seller, enjoying one of the best side jobs possible, with flexible work hours, no commuting and great extra income - a dream job in today’s work market. Fiverr began its journey with a basic idea: provide a service — or commonly referred to as Gig — and earn $5 every time you complete an order. Today, Gig sellers can generate more than $5 every time they complete a job. If you make up your mind by providing different services and skills on Fiverr, you could start earning a handsome part-time income for own good. Fiverr is the most extensive and the world's largest digital market place for virtual and freelancing services. Therefore, if you have a skill or a creative mind, you can use that skill to earn income by providing services for the online buying community. Whether you are good at graphic design, programming, content writing, translation, or good at doing voiceovers, Fiverr has a place for you, as it generates countless side jobs and work from home jobs for people like you. In this course we will show you how to use Fiverr to build your business, work from home as a side job or full-time job. Here are some of the lessons in the course: How to Begin Selling on Fiverr - outline of earning money on Fiverr Learn about the necessary guidelines you would need in order to kickstart earnings on Fiver: Building your seller profile for maximum income, setting up your Gig, video requirements overview, proposing offers of your online store, upselling – Increase extra income from your Gig, proposing customized offers/buyer requests. What is a Gig? The basic money-making engine A Fiverr gig is a term that is usually coined to depict the services and skills you are selling on Fiverr. It furnishes you with a chance to feature your one of a kind skill and advise purchaser’s that you are well and really equipped for finishing and administrating the service you are delivering. We will give you instructions how to create a gig on Fiverr (8 step system for money making gig on fiver) How can I become a huge hit on Fiverr? (and earn real good money online working from home) Those lessons will show you what are the key factors of becoming a successful seller with serious money and good number of gigs: 1. An exceptional offering with a widespread range of skills 2. Something that individuals may be astounded to get for $5 3. A high-converting Gig 4. A higher average order value 5.Provide rewards and make offers 6. Excellent Feedback 7. Restrain from Cancellations 8. Provide bonuses and make offers If you still haven’t found your dream job in todays work market, if you are seeking for work from home jobs, if you want to have side jobs or another extra income to add to your monthly salary earnings - this amazing course is made for you. Download now!

Στιγμιότυπα οθόνης

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Hub Academy

Ημερομηνία έκδοσης

28/2/2019

Μέγεθος κατά προσέγγιση

30,48 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση στη σύνδεσή σας στο Internet

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

English (United States)Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft