Δωρεάν
Επισκόπηση Απαιτήσεις συστήματος Σχετικά

Περιγραφή

XML Copy Editor is an XML editor with DTD/XML Schema/RELAX NG validation, XSLT, XPath, pretty-printing, syntax highlighting, folding, tag completion and tag locking.

Πρόσθετες πληροφορίες

Έκδοση από

Hauke Hasselberg

Πνευματικά δικαιώματα

(c) by Gerald Schmidt, Zane U. Ji et.al.

Αναπτύχθηκε από

Started by Gerald Schmidt (2005–2012). Project manager and lead developer: Zane U. Ji (2012–2014).

Ημερομηνία έκδοσης

3/1/2020

Μέγεθος κατά προσέγγιση

48,14 MB

Ηλικιακός χαρακτηρισμός

Για ηλικίες από 3 ετών και άνω


Αυτή η εφαρμογή έχει τα εξής δικαιώματα

Πρόσβαση σε όλα τα αρχεία, τις περιφερειακές συσκευές, τις εφαρμογές, τα προγράμματα και το μητρώο σας
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Εγκατάσταση

Αποκτήστε αυτήν την εφαρμογή ενώ έχετε εισέλθει στο λογαριασμό σας Microsoft και εγκαταστήστε τη σε έως δέκα συσκευές Windows 10.

Αυτό το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί στην εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου.

Υποστηριζόμενη γλώσσα

Deutsch (Deutschland)
English (United States)


Πρόσθετοι όροι

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για XML Copy Editor Store Edition
Όροι συναλλαγής
Όροι άδειας χρήσης για XML Copy Editor Store Edition
Components of XML Copy Editor are licensed under the GNU GPL v2. To obtain a copy of the source visit: - https://bit.ly/2T7z3gE to get the code that was used to generate a store compatible package and - https://xml-copy-editor.sourceforge.io/ to obtain the source of XML Copy Editor. The xmlblueprint_.exe (The WCOM Wrapper) ist not covered by the GNU GPL v2 license but can be used without restrictions in the context of the XML Copy Editor project. Xml Copy Editor is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Xml Copy Editor is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with Xml Copy Editor; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Αναφορά αυτού του προϊόντος

Είσοδος για αναφορά αυτής της εφαρμογής στη Microsoft