Τιμολόγηση Azure Active Directory

Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft 365, χρησιμοποιείτε ήδη το Azure AD.

Επιλέξτε την καλύτερη έκδοση για την επιχείρησή σας

Το Azure Active Directory είναι διαθέσιμο σε τέσσερις εκδόσεις. Ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα για να δείτε τις δυνατότητες που περιλαμβάνονται σε κάθε έκδοση.

Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory

Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory Δωρεάν
 

Η δωρεάν έκδοση του Azure AD περιλαμβάνεται σε μια συνδρομή εμπορικής υπηρεσίας online, όπως Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform και άλλες.1

Office 365

Office 365 Δωρεάν

Πρόσθετες δυνατότητες του Azure AD περιλαμβάνονται στις συνδρομές Office 365 E1, E3, E5, F1 και F3.2

Azure Active Directory Premium P1

Azure Active Directory Premium P1 5,10 €
ανά χρήστη/μήνα
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Το Azure AD Premium P1, το οποίο περιλαμβάνεται στο Microsoft 365 E3, προσφέρει δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών. Οι συνδρομητές του Azure και του Office 365 μπορούν να αγοράσουν online το Azure AD Premium P1.

Azure Active Directory Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 7,60 €
ανά χρήστη/μήνα
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ.

Το Azure AD Premium P2, το οποίο περιλαμβάνεται στο Microsoft 365 E5, προσφέρει δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών. Οι συνδρομητές του Azure και του Office 365 μπορούν να αγοράσουν online το Azure Active Directory Premium P2.

Compare Microsoft Office Product features
Feature name Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory Office 365 Azure Active Directory Premium P1 Azure Active Directory Premium P2

Έλεγχος ταυτότητας, καθολική σύνδεση και έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA)

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Έλεγχος ταυτότητας στο cloud
(Έλεγχος ταυτότητας διαβίβασης, συγχρονισμός κατακερματισμού κωδικού πρόσβασης)

Εξωτερικός έλεγχος ταυτότητας

(Υπηρεσίες Active Directory Federation Services ή ομοσπονδία με άλλες υπηρεσίες παροχής ταυτότητας)

Απεριόριστη καθολική σύνδεση (SSO)3

Έλεγχος ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA)4

Χωρίς κωδικό πρόσβασης

(Windows Hello για επιχειρήσεις, Microsoft Authenticator, ενοποιήσεις κλειδιών ασφαλείας FIDO25)

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών6

Πρόσβαση σε εφαρμογές

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Εφαρμογές SaaS με σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας

(Εφαρμογές συλλογής εφαρμογών Azure AD, SAML και OAUTH 2.0)

Αντιστοίχιση ομάδων σε εφαρμογές

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Εντοπισμός εφαρμογών cloud (Microsoft Cloud App Security)7

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Μεσολάβηση εφαρμογής για εσωτερικής εγκατάστασης, βάσει κεφαλίδας και ενοποιημένο ελέγχο ταυτότητας των Windows

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Συνεργασίες ασφαλούς υβριδικής πρόσβασης8

(Έλεγχος ταυτότητας Kerberos, NTLM, LDAP, RDP και SSH)

Εξουσιοδότηση και πρόσβαση υπό όρους

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων (RBAC)

Πρόσβαση υπό όρους

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Περιορισμένη πρόσβαση στο SharePoint

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Διαχείριση διάρκειας περιόδου λειτουργίας Μάθετε περισσότερα

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Προστασία ταυτότητας

(Επικίνδυνες είσοδοι, επικίνδυνοι χρήστες, πρόσβαση υπό όρους βάσει κινδύνου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Διαχείριση και υβριδική ταυτότητα

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Διαχείριση χρηστών και ομάδων

Προηγμένη διαχείριση ομάδων

(Δυναμικές ομάδες, πολιτικές ονοματοθεσίας, λήξη, προεπιλεγμένη ταξινόμηση)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Συγχρονισμός καταλόγου— Azure AD Connect (συγχρονισμός και συγχρονισμός στο cloud)

Δημιουργία αναφορών Azure AD Connect Health9

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Διαχείριση με ανάθεση – ενσωματωμένοι ρόλοι

Καθολική προστασία και διαχείριση κωδικών πρόσβασης – μόνο για χρήστες cloud

Καθολική προστασία και διαχείριση κωδικών πρόσβασης – κωδικοί πρόσβασης προσαρμοσμένου αποκλεισμού, χρήστες που συγχρονίζονται από το Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Άδεια πρόσβασης πελάτη χρήστη Microsoft Identity Manager10

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Αυτοεξυπηρέτηση τελικών χρηστών

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Πύλη εκκίνησης εφαρμογών (Οι εφαρμογές μου)

Συλλογές εφαρμογών χρήστη στην ενότητα "Οι εφαρμογές μου"

Πύλη διαχείρισης λογαριασμού αυτοεξυπηρέτησης (Ο λογαριασμός μου)

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης αυτοεξυπηρέτησης

Επαναφορά/αλλαγή/ξεκλείδωμα κωδικού πρόσβασης αυτοεξυπηρέτησης με επανεγγραφή εσωτερικής εγκατάστασης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Αναζήτηση και δημιουργία αναφορών δραστηριότητας εισόδου αυτοεξυπηρέτησης

δεν περιλαμβάνεται

Διαχείριση ομάδων αυτοεξυπηρέτησης (Οι ομάδες μου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Διαχείριση δικαιωμάτων αυτοεξυπηρέτησης (Η πρόσβασή μου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Διαχείριση ταυτοτήτων

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Αυτοματοποιημένη παροχή χρηστών σε εφαρμογές

Αυτοματοποιημένη παροχή ομάδων σε εφαρμογές

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Παροχή βάσει ανθρώπινου δυναμικού

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Επιβεβαίωση όρων χρήσης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις πρόσβασης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Διαχείριση δικαιωμάτων

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Privileged Identity Management (PIM), πρόσβαση just-in-time

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Καταγραφή και αναφορά συμβάντων

Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει
Αυτή η δυνατότητα περιλαμβάνεται εν μέρει

Βασικές αναφορές ασφάλειας και χρήσης

Σύνθετες αναφορές ασφάλειας και χρήσης

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Προστασία ταυτότητας: ευπάθειες και επικίνδυνοι λογαριασμοί

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Προστασία ταυτότητας: διερεύνηση συμβάντων κινδύνου, συνδεσιμότητα SIEM

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Εργαζόμενοι πρώτης γραμμής

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Είσοδος μέσω SMS

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Έξοδος κοινόχρηστων συσκευών

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Πύλη διαχείρισης χρηστών με ανάθεση (Το προσωπικό μου)

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Εξωτερικές ταυτότητες

Δείτε τις τιμές

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Υπηρεσίες τομέα Azure AD (εικονικό Active Directory)11

Δείτε τις τιμές

 

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

δεν περιλαμβάνεται

Αποκτήστε το Azure AD Premium

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Microsoft.

Συνήθεις ερωτήσεις

|

Θα χρειαστείτε μια συνδρομή Azure ή Office 365. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια υπάρχουσα συνδρομή ή να ρυθμίσετε μια νέα συνδρομή και, στη συνέχεια, να εισέλθετε στην πύλη του Microsoft 365 με τα διαπιστευτήριά σας για να αγοράσετε άδειες χρήσης του Azure AD. Μάθετε περισσότερα.

Για να διαχειριστείτε τις άδειες χρήσης του Azure Active Directory Premium P1 ή PremiumP2 ή της Φορητότητας για μεγάλες επιχειρήσεις + Ασφάλειας που διαθέτετε, πραγματοποιήστε είσοδο με τα διαπιστευτήριά σας ή μάθετε περισσότερα.

Οι άδειες χρήσης της Φορητότητας + Ασφάλειας για μεγάλες επιχειρήσεις Ε3 περιλαμβάνουν το Azure Active Directory Premium P1. Οι άδειες χρήσης της Ασφάλειας για μεγάλες επιχειρήσεις + Φορητότητας Ε5 περιλαμβάνουν το Azure Active Directory Premium P2.

Υποστήριξη και σύμβαση παροχής υπηρεσιών

Η τεχνική υποστήριξη για το Azure Active Directory διατίθεται μέσω της Υποστήριξης Azure. Παρέχεται υποστήριξη για θέματα χρέωσης και διαχείρισης λογαριασμού χωρίς επιπλέον κόστος. Μάθετε περισσότερα.

 

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (SLA): Οι εκδόσεις του Azure Active Directory Premium εγγυώνται μηνιαία διαθεσιμότητα 99,99%, με έναρξη ισχύος την 1η Απριλίου 2021. Οι δωρεάν υπηρεσίες, όπως η Δωρεάν έκδοση Azure Active Directory, δεν έχουν SLA. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη σελίδα Azure SLA.

Προστατέψτε τον οργανισμό σας με μια απρόσκοπτη λύση ταυτότητας

1. Η δωρεάν έκδοση του Azure AD περιλαμβάνεται σε μια συνδρομή εμπορικής υπηρεσίας online, όπως Azure, Dynamics 365, Intune, Power Platform και άλλες στις χώρες όπου διατίθενται προς πώληση.
2. Πρόσθετες δυνατότητες του Azure AD περιλαμβάνονται στις συνδρομές Office 365 E1, E3, E5, F1 και F3 στις χώρες όπου διατίθενται προς πώληση.
3. Με τη δωρεάν έκδοση του Azure AD, οι τελικοί χρήστες στους οποίους έχει εκχωρηθεί πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού ως υπηρεσίας (SaaS) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση με καθολική σύνδεση σε απεριόριστο πλήθος εφαρμογών cloud. Οι εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης απαιτούν Διακομιστή μεσολάβησης εφαρμογών Azure AD ή ασφαλείς υβριδικές ενώσεις συνεργασίας που διατίθενται με το Azure AD Premium P1 και Premium P2.
4. Οι μέθοδοι ελέγχου ταυτότητας και οι δυνατότητες ρύθμισης παραμέτρων μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη συνδρομή. Μάθετε περισσότερα.
5. Συνεργάτες κλειδιών ασφαλείας FIDO2.
6. Όροι και προϋποθέσεις για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.
7. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις δυνατότητες εντοπισμού εφαρμογών cloud, μεταβείτε στην πύλη πύλη ασφάλειας εφαρμογών cloud και συνδεθείτε με τα διαπιστευτήρια του Azure AD Premium P1. Οι πελάτες του Azure AD Premium P2 δεν θα χρειαστεί να εισαγάγουν διαπιστευτήρια και θα ανακατευθυνθούν αυτόματα.
8. Συνεργασίες ασφαλούς υβριδικής πρόσβασης.Το API πρόσβασης υπό όρους απαιτεί Premium P1. Το API Risky User απαιτεί Premium P2 για ασφαλή υβριδική πρόσβαση.
9. Ο πρώτος παράγοντας παρακολούθησης απαιτεί τουλάχιστον μία άδεια χρήσης. Κάθε πρόσθετος παράγοντας απαιτεί 25 πρόσθετες άδειες χρήσης. Οι παράγοντες που παρακολουθούν τις Υπηρεσίες Azure AD Federation Services, το Azure AD Connect και τις υπηρεσίες τομέα Azure AD θεωρούνται ξεχωριστοί παράγοντες.
10. Τα δικαιώματα λογισμικού του Microsoft Identity Manager Server εκχωρούνται με άδειες χρήσης του Windows Server (οποιαδήποτε έκδοση). Δεδομένου ότι το Microsoft Identity Manager εκτελείται σε λειτουργικό σύστημα Windows Server, εφόσον ο διακομιστής εκτελεί ένα έγκυρο αντίγραφο με άδεια χρήσης του Windows Server, το Microsoft Identity Manager μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί σε αυτόν τον διακομιστή. Δεν απαιτείται ξεχωριστή άδεια χρήσης για το Microsoft Identity Manager Server.
11. Τιμολόγηση υπηρεσιών τομέα Azure Active Directory.