Απλοποίηση της διαχείρισης ταυτοτήτων

Ελέγξτε την πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα, για όλους τους χρήστες και τους διαχειριστές, με αυτοματοποιημένη διαχείριση ταυτοτήτων, για να εξασφαλίσετε ότι μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν πρόσβαση.

Προστατέψτε τον οργανισμό σας με μια εύχρηστη λύση ταυτότητας

Πλεονεκτήματα της διαχείρισης ταυτοτήτων

Βελτιώστε την παραγωγικότητα

Βελτιώστε την πρόσβαση των υπαλλήλων και των συνεργατών της επιχείρησης σε πόρους σε εταιρική κλίμακα.

Ενισχύστε την ασφάλεια

Μειώστε τον κίνδυνο που προκύπτει από την κατάχρηση της πρόσβασης και λάβετε έξυπνες αποφάσεις πρόσβασης βασισμένες στη μηχανική εκμάθηση.

Βελτιώστε τη διαδικασία συμμόρφωσης

Ελέγχετε με συνέπεια την πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές με βάση τις εταιρικές και τις ρυθμιστικές πολιτικές.

Τι είναι η διαχείριση ταυτοτήτων στο cloud;

Η διαχείριση ταυτοτήτων είναι η διαχείριση των δικαιωμάτων ταυτότητας και πρόσβασης σε πολλές εφαρμογές και υπηρεσίες για την κάλυψη των ρυθμιστικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφαλείας.

Centrica.
"Κορυφαία εταιρεία ενέργειας και υπηρεσιών επιλύει τις προκλήσεις συνεργασίας με τη διαχείριση δικαιωμάτων του Azure Active Directory (Azure AD)."


Γιατί είναι σημαντική η διακυβέρνηση στη διαχείριση ταυτοτήτων;

Η αποτυχία διαχείρισης της πρόσβασης χρηστών σε ευαίσθητους πόρους θέτει τις εταιρείες σε αυξημένο κίνδυνο. Η διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης και η παράλληλη εξισορρόπηση με τους στόχους παραγωγικότητας είναι κρίσιμης σημασίας.

Διαχείριση ταυτοτήτων στο Azure AD

Το Azure AD Identity Governance επιτρέπει στους οργανισμούς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με ασφάλεια τις ψηφιακές τους ταυτότητες, εξασφαλίζοντας ότι τα σωστά άτομα έχουν τη σωστή πρόσβαση στους σωστούς πόρους.

Εξασφαλίστε παραγωγικότητα ασφαλείας με τα κατάλληλα στοιχεία ελέγχου

Το Azure AD Identity Governance σάς βοηθάει να προστατεύετε, να παρακολουθείτε και να ελέγχετε την πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους, εξασφαλίζοντας παράλληλα την παραγωγικότητα των υπαλλήλων.

Διαχείριση κύκλου ζωής

Αυτοματοποιήστε τη διαχείριση του κύκλου ζωής για τους χρήστες και τους επισκέπτες και διαχειριστείτε τα δικαιώματα πρόσβασης και την πιστοποίηση.

Διαχείριση ταυτότητας με δικαιώματα

Διαχειριστείτε την πρόσβαση με δικαιώματα και περιορίστε την υπερβολική πρόσβαση.

Ρόλοι

Εκχωρήστε σε κάθε χρήστη έναν ρόλο που παρέχει τα δικαιώματα που χρειάζεται.

Αναφορές και παρακολούθηση

Εξασφαλίστε μια ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας στο περιβάλλον σας.

Γνωρίστε το Azure AD σε βάθος


Πρόσθετοι πόροι

Η Microsoft αναγνωρίζεται ως ηγέτης

Σημαντική εταιρεία αναλύσεων αξιολογεί ότι η Microsoft έχει προβάδισμα σε σχέση με άλλους προμηθευτές στη διαχείριση ταυτοτήτων IDaaS.

Διαχείριση ταυτοτήτων για σύγχρονους οργανισμούς

Μάθετε πώς οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από τις δυνατότητες διαχείρισης του Azure AD.

Τι είναι η διαχείριση ταυτοτήτων

Μάθετε σχετικά με τη διαχείριση ταυτοτήτων και τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση και τα σωστά επίπεδα πρόσβασης.

Διαχείριση ταυτοτήτων για συνεργασία επισκεπτών

Μάθετε πώς το Azure AD Identity Governance χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες κριτικές πρόσβασης και έξυπνες προτάσεις, για πιο εύκολη συνεργασία των επισκεπτών.

Προστατέψτε τον οργανισμό σας με μια εύχρηστη λύση ταυτότητας