Διαχειριστείτε εύκολα την πρόσβαση σε πόρους του Azure AD

Κατανείμετε εργασίες διαχείρισης ταυτοτήτων με τους ρόλους του Azure Active Directory (Azure AD).

Προστατεύστε τον οργανισμό σας με μια απρόσκοπτη λύση ταυτότητας

Τι είναι οι ρόλοι στο Azure AD;

Ο έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων επιτρέπει στους οργανισμούς να εκχωρούν στους διαχειριστές λεπτομερή δικαιώματα σε μία από τις εξής τρεις κατηγορίες ρόλων: Ρόλοι ειδικά για το Azure AD, ρόλοι για συγκεκριμένες υπηρεσίες και ρόλοι για διάφορες υπηρεσίες.

Οι ρόλοι του Azure AD δεν είναι μόνο ένας τρόπος διαχείρισης των δικαιωμάτων σε πόρους ταυτότητας, αλλά και μια βάση για τον έλεγχο της προνομιακής πρόσβασης σε πολλές υπηρεσίες ασφάλειας και παραγωγικότητας της Microsoft. Οι συνήθεις ρόλοι διαχειριστή του Azure AD διαχειρίζονται τα δικαιώματα για χρήστες, ομάδες και εφαρμογές. Άλλοι ρόλοι υπηρεσίας διαχειρίζονται τα δικαιώματα για το Exchange, το Intune, το SharePoint, το Microsoft Teams και για εργαλεία ασφάλειας, όπως το Microsoft Cloud App Security και το Κέντρο ασφάλειας της Microsoft.

Ρόλοι στο Azure AD

Διαχειριστείτε την πρόσβαση σε πόρους του Azure AD με ελέγχους πρόσβασης βάσει ρόλων του Azure AD. Επιλέξτε από ένα σύνολο ενσωματωμένων ρόλων ή προσαρμόστε τους ρόλους για να υποστηρίξετε τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Κατανόηση του ελέγχου πρόσβασης βάσει ρόλων του Azure AD

Το Azure AD υποστηρίζει δύο τύπους ορισμών ρόλων υπηρεσιών ταυτότητας: ενσωματωμένους και προσαρμοσμένους ρόλους. Οι ενσωματωμένοι ρόλοι περιλαμβάνουν ένα σταθερό σύνολο δικαιωμάτων. Οι προσαρμοσμένοι ρόλοι περιλαμβάνουν δικαιώματα που μπορείτε να επιλέξετε και να εξατομικεύσετε.

Ρόλοι και δικαιώματα

Εκχωρήστε στους χρήστες περιορισμένα δικαιώματα για την εκτέλεση εργασιών ταυτότητας, όπως προσθήκη και αλλαγή χρηστών, εκχώρηση ρόλων διαχειριστή, διαχείριση αδειών χρήσης και διαχείριση ονομάτων τομέων.

Προσαρμοσμένοι ρόλοι

Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο ρόλο στο Azure AD για να καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού σας και να εκχωρήσετε τον ρόλο σε επίπεδο καταλόγου ή σε επίπεδο συγκεκριμένης εφαρμογής.

Γνωρίστε σε βάθος τους ρόλους του Azure AD

Πρόσθετοι πόροι για τους ρόλους του Azure AD

Έννοιες

Ανακαλύψτε τους ρόλους στο Azure AD και πώς μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε για την ανάθεση δικαιωμάτων.

Οδηγοί

Δείτε οδηγούς βήμα προς βήμα για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου ρόλου στο Azure AD.

Προγράμματα εκμάθησης

Μάθετε πώς μπορείτε να εκχωρείτε και να καταργείτε ρόλους χρηστών στο Azure AD.

Προστατεύστε τον οργανισμό σας με μια απρόσκοπτη λύση ταυτότητας