Έλεγχοι πρόσβασης και ασφάλειας συσκευών

Βοηθήστε τους χρήστες να είναι παραγωγικοί από οποιαδήποτε συσκευή, προστατεύοντας παράλληλα τα δεδομένα του οργανισμού σας.

Πλεονεκτήματα της διαχείρισης συσκευών

Η προστασία των πόρων του οργανισμού περιλαμβάνει τη διαχείριση της πρόσβασης από προσωπικές και εταιρικές συσκευές.

Αυξημένη ασφάλεια

Μειώστε τον κίνδυνο πρόσβασης αναλύοντας την κατάσταση και τη συμμόρφωση της συσκευής ενός χρήστη και εφαρμόζοντας πολιτικές ασφάλειας όταν είναι απαραίτητο.

Βελτιωμένη εμπειρία χρηστών

Προσφέρετε στους χρήστες συνεπείς εμπειρίες πρόσβασης από οπουδήποτε σε πολλές συσκευές.

Υψηλότερη παραγωγικότητα

Οι χρήστες πρέπει να συνδεθούν μία φορά μόνο στη συνδεδεμένη σε τομέα συσκευή τους για να έχουν πρόσβαση μέσω καθολικής σύνδεσης σε όλες τις εφαρμογές τους.

Διαχείριση συσκευών στο Azure Active Directory

Η διαχείριση των συσκευών με το Azure Active Directory (Azure AD) είναι το θεμέλιο για την πρόσβαση υπό όρους βάσει συσκευής. Αυτό σας βοηθά να εξασφαλίσετε ότι μόνο οι συσκευές που είναι διαχειριζόμενες και συμμορφώνονται με τα πρότυπα έχουν πρόσβαση σε πόρους.

Σχεδιάστε την ανάπτυξη συσκευών Azure AD

Αξιολογήστε τις μεθόδους για τη διαχείριση των συσκευών των χρηστών με το Azure AD, επιλέξτε το σχέδιο υλοποίησης και προσφέρετε βασικές συνδέσεις σε υποστηριζόμενα εργαλεία διαχείρισης συσκευών.

Καταχωρημένες συσκευές του Azure AD

Βοηθήστε τους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε πόρους με πολλές συσκευές χωρίς να απαιτείται η είσοδος σε εταιρικό λογαριασμό.

Συσκευές σε σύνδεση μέσω Azure AD

Για οργανισμούς με προτεραιότητα στο cloud ή αποκλειστικά cloud, η σύνδεση συσκευών στο Azure AD επιτρέπει την πρόσβαση των χρηστών σε εφαρμογές και πόρους τόσο στο cloud όσο και εσωτερικής εγκατάστασης.

Συσκευές σε σύνδεση μέσω Hybrid Azure AD

Οι οργανισμοί που σχεδιάζουν να διατηρήσουν το αποτύπωμα Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης που έχουν μπορούν να ωφεληθούν από τις δυνατότητες cloud των συσκευών Azure AD συνδέοντάς τις και στους δύο τομείς.


Γνωρίστε σε βάθος τη διαχείριση συσκευών του Azure AD


Πρόσθετοι πόροι

Έννοιες

Δείτε μια επισκόπηση της ανάπτυξης συσκευών του Azure AD.

Οδηγοί

Δείτε οδηγούς βήμα προς βήμα για τη σύνδεση των συσκευών στο Azure AD.

Προγράμματα εκμάθησης

Μάθετε πώς να αναπτύσσετε συσκευές σε σύνδεση μέσω Hybrid Azure AD.