Διαχειριζόμενες ταυτότητες για πόρους του Azure

Δημιουργήστε εφαρμογές και υπηρεσίες cloud χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεστε διαπιστευτήρια.

Τι είναι οι διαχειριζόμενες ταυτότητες;

Οι διαχειριζόμενες ταυτότητες για πόρους του Azure παρέχουν ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud. Με τις διαχειριζόμενες ταυτότητες, η διαχείριση, η εναλλαγή και η προστασία των διαπιστευτηρίων πραγματοποιείται εξολοκλήρου από το Azure.

Χρησιμοποιήστε διαχειριζόμενες ταυτότητες για πρόσβαση σε υπηρεσίες Azure

Οι διαχειριζόμενες ταυτότητες χρησιμοποιούνται για τις επικοινωνίες μεταξύ υπηρεσιών cloud που υποστηρίζουν τον έλεγχο ταυτότητας του Azure Active Directory (Azure AD).

Διαχειριζόμενη ταυτότητα που εκχωρείται από το σύστημα

Ενεργοποιήστε μια διαχειριζόμενη ταυτότητα που εκχωρείται από το σύστημα για έναν πόρο του Azure. Ο κύκλος ζωής μιας διαχειριζόμενης ταυτότητας που εκχωρείται από το σύστημα είναι συνδεδεμένος με τον κύκλο ζωής του πόρου Azure που αντιπροσωπεύει.

Διαχειριζόμενη ταυτότητα που εκχωρείται από τον χρήστη

Δημιουργήστε μια διαχειριζόμενη ταυτότητα που εκχωρείται από τον χρήστη και εκχωρήστε τη σε έναν ή περισσότερους πόρους του Azure. Ο κύκλος ζωής της διαχειριζόμενης ταυτότητας που εκχωρείται από τον χρήστη είναι ανεξάρτητος από τους πόρους του Azure.

Πόροι του Azure που υποστηρίζουν διαχειριζόμενη ταυτότητα

Δημιουργήστε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας πόρους του Azure που συνδέονται με το Azure Key Vault, το Azure SQL και άλλες υπηρεσίες.

Υπηρεσίες Azure που υποστηρίζουν τις διαχειριζόμενες ταυτότητες

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε έλεγχο ταυτότητας στις υπηρεσίες Azure χωρίς να χρειάζονται διαπιστευτήρια.

Γνωρίστε σε βάθος τις διαχειριζόμενες ταυτότητες για πόρους του Azure

Πρόσθετοι πόροι για τις διαχειριζόμενες ταυτότητες

Οδηγοί γρήγορης εκκίνησης

Ξεκινήστε με τις διαχειριζόμενες ταυτότητες.

Προγράμματα εκμάθησης

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαχειριζόμενες ταυτότητες.

Συνήθεις ερωτήσεις

Βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.

Προστατεύστε τον οργανισμό σας με μια απρόσκοπτη λύση ταυτότητας