Εντοπισμός πιθανών κινδύνων

Διερευνήστε και απαντήστε σε ειδοποιήσεις σε ολόκληρο το περιβάλλον σας, από περιβάλλοντα βασισμένα στο cloud έως υβριδικά περιβάλλοντα.

Τι είναι οι αναφορές του Azure AD;

Οι αναφορές του Azure Active Directory (Azure AD) παρέχουν μια προβολή της δραστηριότητας στο περιβάλλον σας, ώστε να μπορείτε να προσδιορίσετε τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες σας, να εντοπίσετε πιθανούς κινδύνους και να αντιμετωπίσετε προβλήματα.

Τι είναι η παρακολούθηση του Azure AD;

Δρομολογήστε τα αρχεία καταγραφής δραστηριοτήτων του Azure AD σε διαφορετικά τελικά σημεία και, στη συνέχεια, διατηρήστε τα για μακροχρόνια χρήση ή ενσωματώστε τα με άλλα εργαλεία Πληροφοριών ασφαλείας και Διαχείρισης συμβάντων (SIEM).

Αναφορές και παρακολούθηση στο Azure AD

Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη προβολή και ένα αρχείο καταγραφής της δραστηριότητας Azure AD στο περιβάλλον σας, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων εισόδου, συμβάντων ελέγχου και αλλαγών στον κατάλογό σας.

Σχεδιασμός ανάπτυξης αναφορών και παρακολούθησης

Η λύση αναφορών και παρακολούθησης του Azure AD εξαρτάται από τις νομικές απαιτήσεις, την ασφάλεια, τις λειτουργικές απαιτήσεις σας και το υπάρχον περιβάλλον και διαδικασίες.

Γρήγορα αποτελέσματα με τις αναφορές

Ακολουθήστε τους οδηγούς βήμα προς βήμα για να μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε αναφορές, ξεκινώντας με τον τρόπο διαχείρισης ανενεργών χρηστών στο Azure AD.

Γρήγορα αποτελέσματα με την παρακολούθηση

Εξερευνήστε τις οδηγίες παρακολούθησης, για να ξεκινήσετε την ανάλυση αρχείων καταγραφής με την παρακολούθηση Azure.

Γνωρίστε σε βάθος τις αναφορές και την παρακολούθηση του Azure AD.

Πρόσθετοι πόροι αναφορών και παρακολούθησης

Έννοιες

Δείτε μια επισκόπηση των εννοιών των δυνατοτήτων του Azure AD.

Οδηγοί γρήγορης εκκίνησης

Ξεκινήστε αμέσως.

Προγράμματα εκμάθησης

Μάθετε πώς μπορείτε να αναπτύξετε τις δυνατότητες του Azure AD.