Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών της Microsoft

Σύνοψη αλλαγών στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft

Σας παρέχουμε μια σύνοψη των σημαντικότερων αλλαγών στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft. Για να δείτε όλες τις αλλαγές, διαβάστε την πλήρη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft εδώ.

 1. Στην κεφαλίδα, ενημερώθηκε η ημερομηνία δημοσίευσης σε 1 Απριλίου 2021 και η ημερομηνία έναρξης ισχύος σε 15 Ιουνίου 2021.
 2. Στους Όρους, προστέθηκε η ενότητα 15 μαζί με μια αναφορά στην ενότητα 15 στην αρχή των Όρων σχετικά με τα δικαιώματα παραίτησης, τα οποία διαφορετικά θα ίσχυαν για πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις ή έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (EECC).
 3. Στην ενότητα "Κλείσιμο του λογαριασμού σας", αποσαφηνίσαμε ότι όταν μας ζητήσετε να κλείσουμε τον λογαριασμό Microsoft, μπορείτε να επιλέξετε να θέσετε τον λογαριασμό σε κατάσταση αναστολής για 30 ή 60 ημέρες, για την περίπτωση που αλλάξετε γνώμη. Ύστερα από την περίοδο των 30 ή 60 ημερών, ο λογαριασμός Microsoft θα κλείσει. Εάν συνδεθείτε ξανά κατά την περίοδο αναστολής, ο λογαριασμός Microsoft θα επανενεργοποιηθεί.
 4. Στην ενότητα "Διαθεσιμότητα υπηρεσίας", αποσαφηνίσαμε ότι η διαθεσιμότητα υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει λόγω άλλων εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι η σύνδεσή σας στο Internet ή στο δίκτυο. Σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (EECC), αποσαφηνίσαμε επίσης ότι παρόλο που επιδιώκουμε να διατηρούμε τις Υπηρεσίες σε λειτουργία, οι Υπηρεσίες μας δεν προσφέρονται με εγγυημένο επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας.
 5. Στην ενότητα "Όροι πληρωμής", αποσαφηνίσαμε τις πολιτικές μας ακύρωσης εάν εκκινήσετε μια αντιστροφή χρέωσης με την τράπεζά σας για την πληρωμή των Υπηρεσιών.
 6. Στην ενότητα "Xbox", προσθέσαμε αναφορές σε συγκεκριμένες συνδρομές και υπηρεσίες, συμπεριλάβαμε πρεσβευτές στην ενότητα "Διαχειριστές παιχνιδιών" και αποσαφηνίσαμε τους τρόπους αγοράς εικονικού νομίσματος παιχνιδιού. Επίσης, καταργήσαμε τις ενότητες για τις υπηρεσίες Arena και Mixer, διότι δεν προσφέρουμε πλέον αυτές τις υπηρεσίες.
 7. Στην ενότητα "Skype και GroupMe", συμπεριλάβαμε το Microsoft Teams. Αποσαφηνίσαμε επίσης ότι δεν απαιτείται από τη Microsoft να προσφέρει πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης για το Skype, το Microsoft Teams και το GroupMe, με την εξαίρεση του Skype προς τηλέφωνο σε περιορισμένο αριθμό χωρών/περιοχών. Διευκρινίσαμε επίσης τις υποχρεώσεις σας σχετικά με τις παραδοσιακές υπηρεσίες κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας. Το Microsoft Teams ενδέχεται επίσης να υπόκειται σε διεθνείς χρεώσεις μηνυμάτων. Προσθέσαμε μια σύνδεση σε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός Αριθμού Skype και αποσαφηνίσαμε ότι ενδέχεται να έχετε δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για επιστροφή χρημάτων, μετά από αίτηση, για τυχόν υπόλοιπο προπληρωμένης συνδρομής, στην περίπτωση που μεταφέρετε τον Αριθμό Skype σε άλλη υπηρεσία παροχής. Επίσης, καταργήσαμε την ενότητα "Αποστολή και λήψη χρημάτων", διότι δεν προσφέρουμε πλέον αυτή την επιλογή.
 8. Στις ενότητες "Outlook" και "Υπηρεσίες Office", καταργήσαμε την ενότητα "Outlook.com" για να διευκρινίσουμε ότι μια διεύθυνση email ή ένα όνομα χρήστη δεν ανακυκλώνονται στο σύστημά μας ούτε εκχωρούνται σε άλλο χρήστη. Συμπεριλάβαμε επίσης αναφορά στη χρήση των Χαρτών Bing για το Outlook.
 9. Στην ενότητα "Microsoft Rewards", αποσαφηνίσαμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους πόντους Rewards για δωρεές σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
 10. Στην ενότητα "Κοινοποιήσεις", διευκρινίσαμε ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρέχονται μέσω των Υπηρεσιών προορίζονται μόνο για την προσωπική σας, μη εμπορική χρήση και ότι για άλλες χρήσεις απαιτείται ξεχωριστή σύμβαση με τρίτους χορηγούς άδειας χρήσης.
 11. Πραγματοποιήσαμε αλλαγές σε ολόκληρο το κείμενο των Όρων, προκειμένου να βελτιωθεί η σαφήνεια και να επιλυθούν γραμματικά και τυπογραφικά λάθη, να ενημερωθούν οι ονομασίες και οι υπερ-συνδέσεις και άλλα συναφή ζητήματα.