Trace Id is missing
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT

Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος για καταναλωτές του Store

Ενημερώθηκε τον Σεπτέμβριο 2019

Καλωσορίσατε στα ηλεκτρονικά καταστήματα και τα καταστήματα λιανικής της Microsoft, τα οποία διαχειρίζεται η Microsoft Ireland Operations Limited, που εδρεύει στη διεύθυνση One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Ο όρος "Store" αναφέρεται στους χώρους ηλεκτρονικής και λιανικής πώλησης που σας επιτρέπουν να περιηγείστε, να προβάλετε, να αποκτάτε, να αγοράζετε και να αξιολογείτε προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων συσκευών, κονσολών παιχνιδιών, ψηφιακού περιεχομένου, εφαρμογών, παιχνιδιών και άλλων. Οι παρόντες Όροι συναλλαγής ("Όροι συναλλαγής") καλύπτουν τη χρήση των Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store και άλλων υπηρεσιών της Microsoft που αναφέρονται στους παρόντες Όρους συναλλαγής (συλλογικά καλούμενα "Store"). Μέσω του Store, η Microsoft παρέχει πρόσβαση σε διάφορους πόρους, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών λήψης, του λογισμικού, των εργαλείων και των πληροφοριών σχετικά με το λογισμικό, τις υπηρεσίες και άλλα εμπορεύματα (συλλογικά αποκαλούμενα "Υπηρεσίες" και μαζί με το Store, "Store").
Χρησιμοποιούμε τον όρο "προϊόν" ή "προϊόντα" για να αναφερθούμε σε αντικείμενα που προσφέρονται στο Store. Πολλά από τα προϊόντα που προσφέρονται στο Store προσφέρονται από άλλες εταιρείες εκτός της Microsoft.

Χρησιμοποιώντας το Store ή αποκτώντας προϊόντα και υπηρεσίες από το Store, αποδέχεστε και συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους συναλλαγής, τη Δήλωση Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου της Microsoft (ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιωτικό Απόρρητο και Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρακάτω) και τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, πολιτικές ή αποποιήσεις ευθυνών που βρίσκονται στο Store ή αναφέρονται στους παρόντες Όρους συναλλαγής (συλλογικά καλούμενα οι "Πολιτικές του Store"). Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις Πολιτικές του Store. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ STORE Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ STORE.

Εάν διαθέτουμε ένα κατάστημα λιανικής της Microsoft που βρίσκεται στη χώρα ή στην περιοχή σας, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικές ή πρόσθετες πολιτικές. Η Microsoft ενδέχεται να ενημερώσει ή να τροποποιήσει τυχόν πολιτικές χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή.

Όροι που σχετίζονται με τη χρήση του Store από εσάς

1. Λογαριασμός μέλους. Εάν ένα Store ή μια υπηρεσία απαιτεί να ανοίξετε έναν λογαριασμό, πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής παρέχοντας τρέχουσες, πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα εγγραφής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να αποδεχθείτε μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή ξεχωριστούς όρους χρήσης ως προϋπόθεση για το άνοιγμα του λογαριασμού. Η χρήση του λογαριασμού από εσάς για πρόσβαση στο Store και στο περιεχόμενο που έχετε αποκτήσει από το Store υπόκειται σε όλους τους όρους που διέπουν τον Λογαριασμό Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών της Microsoft. Είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε ασφαλείς τις πληροφορίες του λογαριασμού σας και τον κωδικό πρόσβασης, ενώ ευθύνεστε και για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στον λογαριασμό σας.

2. Καμία παράνομη ή απαγορευμένη χρήση. Ως προϋπόθεση για τη χρήση του Store και των Υπηρεσιών από εσάς, μας εγγυάστε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Store για οποιονδήποτε σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους συναλλαγής, τις Πολιτικές του Store ή άλλους όρους που ισχύουν για τη χρήση του Store από εσάς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Store με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει ή να βλάψει οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή τα δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ούτε να παρεμποδίζετε άλλο μέρος να χρησιμοποιεί και να απολαμβάνει το Store. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Store, σε άλλους λογαριασμούς, σε συστήματα υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε διακομιστή της Microsoft ή με το Store, μέσω hacking, εξόρυξης κωδικού πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο που σκοπίμως δεν διατίθεται μέσω του Store. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το Store με τρόπο που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της εσκεμμένης πρόκλησης βλαβών σε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένης της Microsoft. Δεν επιτρέπεται να διανέμετε με εμπορικό τρόπο, να δημοσιεύετε, να χορηγείτε άδεια χρήσης ή να πωλείτε προϊόντα, πληροφορίες ή υπηρεσίες που αποκτώνται μέσω του Store.

3. Υλικά που παρέχετε στη Microsoft ή δημοσιεύετε στο Store. Η Microsoft δεν διεκδικεί την ιδιοκτησία των υλικών που παρέχετε σε αυτή (συμπεριλαμβανομένων σχολίων, αξιολογήσεων και προτάσεων) ή δημοσιεύετε, αποστέλλετε, εισάγετε ή υποβάλλετε στο Store ή σε συναφείς υπηρεσίες της Microsoft για έλεγχο από άλλους (ξεχωριστά καλούμενο "Υποβολή" και συλλογικά "Υποβολές"). Ωστόσο, παρέχετε στη Microsoft το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να αναπαράγει, να διανέμει και να εμφανίζει την Υποβολή σας (για παράδειγμα, για διαφημιστικούς σκοπούς), συμπεριλαμβανομένου του ονόματός σας, σε όλο τον κόσμο. Εάν δημοσιεύσετε την Υποβολή σας σε περιοχές του Store όπου διατίθεται ευρέως ηλεκτρονικά χωρίς περιορισμούς, η Υποβολή σας ενδέχεται να εμφανιστεί σε επιδείξεις ή σε υλικά που προωθούν το Store. Εγγυάστε και δηλώνετε ότι έχετε (και θα έχετε) όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για να προβείτε σε οποιαδήποτε Υποβολή που παρέχετε και για να χορηγήσετε αυτά τα δικαιώματα στη Microsoft σε παγκόσμια βάση όσο αυτά διαρκούν.

Δεν θα καταβληθεί αποζημίωση αναφορικά με τη χρήση της Υποβολής σας. Η Microsoft δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε Υποβολή, ενώ μπορεί να αφαιρέσει οποιαδήποτε Υποβολή ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική της κρίση. Η Microsoft δεν ευθύνεται για τις Υποβολές σας ή για το υλικό που οι άλλοι δημοσιεύουν, αποστέλλουν, εισάγουν ή υποβάλλουν χρησιμοποιώντας το Store.

Εάν αξιολογήσετε μια εφαρμογή σε ένα Store, ενδέχεται να λάβετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Microsoft που περιλαμβάνει περιεχόμενο από τον εκδότη της εφαρμογής.

4. Συνδέσεις προς ιστότοπους τρίτων. Το Store μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις προς ιστότοπους τρίτων που σας επιτρέπουν να βγείτε από το Store. Αυτές οι συνδεδεμένες τοποθεσίες δεν ελέγχονται από τη Microsoft και η Microsoft δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιασδήποτε συνδεδεμένης τοποθεσίας ή οποιασδήποτε σύνδεσης που περιλαμβάνεται σε μια συνδεδεμένη τοποθεσία. Η Microsoft παρέχει αυτές τις συνδέσεις σε εσάς μόνο για λόγους ευκολίας, ενώ η συμπερίληψη οποιασδήποτε σύνδεσης δεν συνεπάγεται έγκριση της τοποθεσίας από τη Microsoft. Η χρήση του ιστότοπου τρίτου ενδέχεται να υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις αυτού του τρίτου μέρους.

Όροι που σχετίζονται με την πώληση προϊόντων ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε εσάς

5. Γεωγραφική διαθεσιμότητα. Η διαθεσιμότητα των προϊόντων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή ή τη συσκευή σας. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν όρια για το πού μπορούμε να αποστείλουμε προϊόντα ή να παρέχουμε υπηρεσίες ή ψηφιακό περιεχόμενο. Για να ολοκληρώσετε την αγορά σας, ίσως χρειαστεί να έχετε έγκυρη διεύθυνση χρέωσης και αποστολής στη χώρα ή την περιοχή του Store από όπου αγοράζετε.

6. Μόνο τελικοί χρήστες. Πρέπει να είστε τελικός χρήστης για να αγοράσετε προϊόντα από το Store. Οι μεταπωλητές δεν θεωρούνται κατάλληλοι για να αγοράζουν.

7. Περιορισμοί εξαγωγών. Τα προϊόντα που αποκτώνται από το Store ενδέχεται να υπόκεινται σε τελωνειακούς νόμους και νόμους και κανονισμούς ελέγχου των εξαγωγών. Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς νόμους και κανονισμούς.

8. Χρέωση. Παρέχοντας στη Microsoft έναν τρόπο πληρωμής: (i) δηλώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο πληρωμής που δώσατε και ότι τυχόν στοιχεία πληρωμής που παρέχετε είναι αληθή και ακριβή, (ii) εξουσιοδοτείτε τη Microsoft να σας χρεώσει για τυχόν προϊόντα, υπηρεσίες ή διαθέσιμο περιεχόμενο που αγοράσατε χρησιμοποιώντας τον τρόπο πληρωμής σας και (iii) εξουσιοδοτείτε τη Microsoft να σας χρεώσει για οποιαδήποτε πληρωμένη δυνατότητα του Store στην οποία επιλέγετε να εγγραφείτε ή την οποία επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε. Συμφωνείτε να ενημερώσετε άμεσα τον λογαριασμό σας και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών πιστωτικών καρτών και ημερομηνιών λήξης, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές σας και να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όποτε χρειαστεί, σχετικά με τις συναλλαγές σας. Μπορούμε να σας χρεώσουμε (α) εκ των προτέρων, (β) κατά την αγορά, (γ) λίγο μετά την αγορά ή (δ) σε επαναλαμβανόμενη βάση για συνδρομές. Επίσης, ενδέχεται να σας χρεώσουμε μέχρι το ποσό που έχετε εγκρίνει και θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για οποιαδήποτε αλλαγή στο ποσό που θα χρεωθεί για επαναλαμβανόμενες συνδρομές. Ενδέχεται να σας χρεώσουμε ταυτόχρονα για περισσότερες από μία από τις προηγούμενες περιόδους χρέωσής σας για ποσά που δεν έχουν προηγουμένως υποβληθεί σε επεξεργασία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αυτόματη επιλογή ανανέωσης" παρακάτω.

Εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε προσφορά δοκιμαστικής περιόδου, πρέπει να ακυρώσετε την υπηρεσία μέχρι το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου για να αποφύγετε την εμφάνιση νέων χρεώσεων, εκτός εάν σας ειδοποιήσουμε διαφορετικά. Εάν δεν ακυρώσετε την υπηρεσία στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε τον τρόπο πληρωμής σας για το προϊόν ή την υπηρεσία.

9. Επαναλαμβανόμενες πληρωμές. Όταν αγοράζετε προϊόντα, υπηρεσίες ή ψηφιακό περιεχόμενο σε βάση συνδρομής (π.χ. εβδομαδιαία, μηνιαία, κάθε 3 μήνες ή ετησίως [ανάλογα με την περίπτωση)], αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι εξουσιοδοτείτε την επαναλαμβανόμενη πληρωμή και οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται στη Microsoft μέσω του τρόπου που έχετε επιλέξει στα επαναλαμβανόμενα διαστήματα που έχετε ορίσει, έως ότου η συνδρομή τερματιστεί από εσάς ή τη Microsoft. Επιτρέποντας τη χρήση επαναλαμβανόμενων πληρωμών, εξουσιοδοτείτε τη Microsoft να επεξεργάζεται αυτές τις πληρωμές είτε ως ηλεκτρονικές χρεώσεις είτε ως μεταφορές χρημάτων ή ως ηλεκτρονικά πρόχειρα από τον καθορισμένο λογαριασμό σας (στην περίπτωση του Αυτοματοποιημένου συστήματος συμψηφισμού-ACH ή παρόμοιων πληρωμών) ή ως χρεώσεις στον καθορισμένο λογαριασμό σας (στην περίπτωση πιστωτικών καρτών ή παρόμοιων πληρωμών) (συλλογικά αποκαλούμενα "Ηλεκτρονικές Πληρωμές"). Τα τέλη συνδρομής γενικά χρεώνονται πριν από την ισχύουσα περίοδο συνδρομής. Εάν γίνει επιστροφή οποιασδήποτε πληρωμής χωρίς να έχει καταβληθεί ή εάν απορριφθεί ή δεν γίνει δεκτή οποιαδήποτε πιστωτική κάρτα ή παρόμοια συναλλαγή, η Microsoft ή οι πάροχοι υπηρεσιών της διατηρούν το δικαίωμα να εισπράξουν οποιοδήποτε στοιχείο επιστροφής, τέλος απόρριψης ή ανεπαρκούς ποσού και να επεξεργαστούν οποιαδήποτε τέτοια πληρωμή ως Ηλεκτρονική Πληρωμή.

10. Διαθεσιμότητα και ποσότητα και όρια παραγγελίας. Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου στο Store ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft μπορεί να θέσει ένα όριο στις ποσότητες που μπορούν να αγοραστούν ανά παραγγελία, ανά λογαριασμό, ανά πιστωτική κάρτα, ανά άτομο ή ανά νοικοκυριό. Εάν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες ή το ψηφιακό περιεχόμενο ή οι υπηρεσίες που παραγγέλνετε είναι ή καθίστανται μετά την παραγγελία σας μη διαθέσιμα, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας προσφέρουμε ένα εναλλακτικό προϊόν. Εάν δεν επιλέξετε να αγοράσετε την προσφερόμενη εναλλακτική λύση, θα ακυρώσουμε την παραγγελία σας.

Η Microsoft μπορεί να αρνηθεί ή να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία ανά πάσα στιγμή, επιστρέφοντάς σας τυχόν χρήματα που έχετε καταβάλει για την παραγγελία, για νόμιμους λόγους που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, περιπτώσεις όπως εάν δεν πληρούνται οι όροι που καθορίζονται κατά τη στιγμή της παραγγελίας, εάν η πληρωμή σας δεν μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία, εάν τα προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμα ή σε περίπτωση προφανούς σφάλματος τιμολόγησης ή άλλων σφαλμάτων. Σε περίπτωση τέτοιας τιμολόγησης ή άλλων σφαλμάτων, διατηρούμε το δικαίωμα είτε (α) να ακυρώσουμε την παραγγελία σας ή την αγορά σας είτε (β) να επικοινωνήσουμε μαζί σας με εναλλακτικές επιλογές. Σε περίπτωση ακύρωσης, η πρόσβασή σας σε οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο θα απενεργοποιηθεί.

Ενδέχεται να καταργήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε παιχνίδια, εφαρμογές, περιεχόμενο ή υπηρεσίες στη συσκευή σας για να προστατέψουμε εσάς, το Store ή τα μέρη που πιθανώς επηρεάζονται. Ορισμένες εφαρμογές και περιεχόμενο μπορεί να μην είναι διαθέσιμα κατά καιρούς ή να προσφέρονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεαστεί ανάλογα με την περιοχή. Επομένως, εάν αλλάξετε τον λογαριασμό ή τη συσκευή σας σε άλλη περιοχή, ενδέχεται να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ξανά λήψη περιεχομένου ή εφαρμογών ή να ξανακάνετε αναπαραγωγή συγκεκριμένου περιεχομένου που έχετε προηγουμένως αγοράσει. Σε μια τέτοια περίπτωση, ίσως χρειαστεί να αγοράσετε ξανά το περιεχόμενο ή τις εφαρμογές που πληρώσατε στην προηγούμενη περιοχή σας. Εκτός από τον βαθμό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε εκ νέου λήψη ή αντικατάσταση οποιουδήποτε περιεχομένου ή εφαρμογής αγοράζετε.

11. Ενημερώσεις. Εάν ισχύει, η Microsoft θα ελέγξει αυτόματα και θα κάνει λήψη ενημερωμένων για τις εφαρμογές σας, ακόμη κι εάν δεν έχετε συνδεθεί στο Store. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε αυτόματες ενημερώσεις για τις εφαρμογές του Store. Ωστόσο, ορισμένες εφαρμογές του Office Store που φιλοξενούνται ηλεκτρονικά πλήρως ή εν μέρει ενδέχεται να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή από τον προγραμματιστή εφαρμογών και ενδέχεται να μην απαιτούν την άδειά σας για ενημέρωση. Ορισμένες άλλες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμες μέχρι να αποδεχτείτε μια ενημέρωση.

12. Άδειες χρήσης λογισμικού και δικαιώματα χρήσης. Το λογισμικό και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Store εκχωρούνται με άδεια χρήσης από και δεν πωλούνται σε εσάς. Οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί απευθείας από το Store υπόκεινται στους Τυπικούς Όρους Άδειας Χρήσης Εφαρμογής ("SALT") που είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid = 0x0809], εκτός εάν παρέχονται διαφορετικοί όροι άδειας χρήσης με την εφαρμογή (οι εφαρμογές που έχουν ληφθεί από το Office Store δεν διέπονται από τους SALT και έχουν ξεχωριστούς όρους άδειας χρήσης). Οι άδειες χρήσης λογισμικού που αγοράζονται στο Κατάστημα λιανικής της Microsoft υπόκεινται στη σύμβαση άδειας χρήσης που συνοδεύει το λογισμικό, ενώ θα πρέπει να είστε σύμφωνοι με τη σύμβαση άδειας χρήσης κατά την αγορά, τη λήψη ή/και την εγκατάσταση του λογισμικού. Επιπλέον, το λογισμικό και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο που διατίθεται μέσω του Store υπόκειται στους κανόνες χρήσης που βρίσκονται στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Τυχόν αναπαραγωγή ή αναδιανομή λογισμικού ή εμπορεύματος που δεν συμμορφώνεται με τους σχετικούς όρους άδειας χρήσης, τους κανόνες χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύεται ρητά και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες κινδυνεύουν να διωχθούν στον μέγιστο βαθμό που επιβάλλει ο νόμος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΗΣ MICROSOFT (ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΕΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ, ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. Εκτός από το λογισμικό και άλλα προϊόντα με δυνατότητα λήψης, άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται στο Store μπορούν επίσης να προσφέρονται σε εσάς με την επιφύλαξη ξεχωριστών συμβάσεων άδειας χρήσης τελικών χρηστών, των όρων χρήσης, των όρων υπηρεσίας ή άλλων όρων και προϋποθέσεων. Εάν αγοράσετε, πραγματοποιήσετε λήψη ή χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα, ίσως χρειαστεί να αποδεχτείτε αυτούς τους όρους ως προϋπόθεση αγοράς, λήψης, εγκατάστασης ή χρήσης.

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ, Η MICROSOFT ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ STORE Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ Ή/ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Ή ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΣΑ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Να σέβεστε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία και τα βοηθητικά προγράμματα που διατίθενται μέσω του Store ή σε λογισμικό ή εμπορεύματα.

13. Κωδικοί για λήψη λογισμικού και περιεχομένου. Συγκεκριμένο λογισμικό και περιεχόμενο παραδίδονται σε σας καθιστώντας μια σύνδεση λήψης διαθέσιμη στον Λογαριασμό Microsoft που σχετίζεται με την αγορά σας. Με την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου, αποθηκεύουμε συνήθως τη σύνδεση λήψης και το σχετικό ψηφιακό κλειδί για αυτές τις αγορές στον Λογαριασμό Microsoft για 3 χρόνια μετά την ημερομηνία αγοράς, αλλά δεν υποσχόμαστε ότι θα τα αποθηκεύσουμε για τυχόν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για προϊόντα συνδρομής που παραδίδονται με την παροχή σύνδεσης λήψης, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί όροι και δικαιώματα αποθήκευσης, τα οποία θα μπορείτε να ελέγξετε και να αποδεχτείτε κατά τη στιγμή της συνδρομής σας.

Συμφωνείτε ότι μπορούμε να ακυρώσουμε ή να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα αποθήκευσης ψηφιακών κλειδιών ανά πάσα στιγμή. Συμφωνείτε επίσης ότι ενδέχεται να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε την αποθήκευση κλειδιών για ένα ή περισσότερα προϊόντα ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου, παραδείγματος χάριν, στο τέλος του κύκλου ζωής υποστήριξης των προϊόντων, μετά το οποίο δεν θα έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνδεση λήψης ή στο ψηφιακό κλειδί. Εάν ακυρώσουμε ή τροποποιήσουμε το πρόγραμμά μας έτσι ώστε να μην έχετε πλέον πρόσβαση στη σύνδεση λήψης ή στα ψηφιακά κλειδιά του λογαριασμού σας, θα σας παρέχουμε τουλάχιστον 90 ημέρες προειδοποίησης χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας για τον σχετικό Λογαριασμό Microsoft.

14. Τιμολόγηση. Εάν διαθέτουμε ένα Κατάστημα λιανικής της Microsoft στη χώρα ή στην περιοχή σας, οι τιμές, η επιλογή προϊόντων και οι προσφορές που παρέχονται εκεί ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες του ηλεκτρονικού Store. Η Microsoft δεν εγγυάται ότι η τιμή, το προϊόν ή η προσφορά που παρέχεται ηλεκτρονικά θα είναι επίσης διαθέσιμα ή θα εξοφληθούν σε ένα Κατάστημα λιανικής της Microsoft ή αντίστροφα.

Το Store δεν έχει εγγύηση αντιστοίχισης τιμών. Δεν θα αντιστοιχίσουμε την προσφερόμενη τιμή που άλλοι έμποροι λιανικής προσφέρουν για τα ίδια αντικείμενα.

Μπορούμε να προσφέρουμε μια επιλογή για προπαραγγελία ορισμένων προϊόντων πριν από την ημερομηνία διαθεσιμότητάς τους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές προπαραγγελίας, ανατρέξτε στη σελίδα Προπαραγγελίες στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid = 0x0809.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, οι τιμές που εμφανίζονται στο Store περιλαμβάνουν φόρους ή χρεώσεις ("Φόροι") που ενδέχεται να ισχύουν για την αγορά σας. Οι τιμές που εμφανίζονται στο Store δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής. Οι φόροι και τα έξοδα αποστολής (ανάλογα με την περίπτωση) θα προστεθούν στο ποσό της αγοράς σας και θα εμφανιστούν στη σελίδα ολοκλήρωσης της αγοράς πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή τέτοιων φόρων και εξόδων.

Ανάλογα με την τοποθεσία σας, μερικές συναλλαγές ενδέχεται να απαιτούν μετατροπή σε ξένο νόμισμα ή να υποβληθούν σε επεξεργασία σε άλλη χώρα. Η τράπεζά σας ενδέχεται να σας επιβάλλει επιπλέον χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες όταν χρησιμοποιείτε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Επικοινωνήστε με την τράπεζά σας για λεπτομέρειες.

15. Αυτόματη επιλογή ανανέωσης. Με την προϋπόθεση ότι επιτρέπονται αυτόματες ανανεώσεις στη χώρα, την περιοχή, την επαρχία ή το κράτος σας, μπορείτε να επιλέξετε να ανανεώνονται αυτόματα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες στο τέλος μιας καθορισμένης περιόδου παροχής υπηρεσίας. Θα σας το υπενθυμίσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προτού ανανεωθεί οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία για νέα χρονική περίοδο. Μόλις σας υπενθυμίσουμε ότι επιλέξατε να ανανεώσετε αυτόματα το προϊόν ή την υπηρεσία σας, μπορούμε να ανανεώσουμε αυτόματα το προϊόν ή την υπηρεσία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου παροχής υπηρεσίας και να σας χρεώσουμε με την τότε τρέχουσα τιμή για την περίοδο ανανέωσης, εκτός εάν έχετε επιλέξει να ακυρώσετε το προϊόν ή την υπηρεσία όπως περιγράφεται παρακάτω. Θα σας υπενθυμίσουμε επίσης ότι θα χρεώσουμε τον επιλεγμένο τρόπο πληρωμής σας για την ανανέωση, είτε καταχωρήθηκε κατά την ημερομηνία ανανέωσης είτε δόθηκε αργότερα. Θα σας δώσουμε επίσης οδηγίες για το πώς μπορείτε να ακυρώσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες. Πρέπει να ακυρώσετε πριν από την ημερομηνία ανανέωσης για να αποφύγετε να χρεωθείτε για την ανανέωση.

16. Πολιτική επιστροφής. Αυτή η πολιτική επιστροφής παρέχεται επιπλέον των τυχόν νομικών εγγυήσεων ή άλλων νομοθετημένων δικαιωμάτων επιστροφής που ενδέχεται να ισχύουν βάσει νόμου (ανατρέξτε στην ενότητα Εγγυήσεις προϊόντος παρακάτω). Σύμφωνα με τα κριτήρια επιστροφής μας, μετά την αγορά ενός κατάλληλου προϊόντος, μπορείτε να ανακαλέσετε τη σύμβαση αγοράς και να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων χωρίς να παρέχετε αιτιολογία μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες. Η προθεσμία ανάκλησης λήγει μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την παράδοση.

Εάν η ισχύουσα νομοθεσία της χώρας ή της περιοχής σας σάς χορηγήσει μεγαλύτερη προθεσμία ανάκλησης, η περίοδος αυτή θα ισχύσει.

Για να ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, πρέπει να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας πριν λήξει η προθεσμία ανάκλησης.

Επιστροφές χρημάτων που σχετίζονται με ψηφιακά αγαθά Xbox: Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με επιστροφές χρημάτων για προσφορές ψηφιακών παιχνιδιών, εφαρμογές Xbox (εξαιρουμένων εφαρμογών για ταινίες και τηλεόραση), προσφορές πακέτου ψηφιακών παιχνιδιών και προσφορές ψηφιακών παιχνιδιών διαρκείας και αναλώσιμων, όπως season pass για παιχνίδια, εικονικό νόμισμα και μικροσυναλλαγές, είτε διατίθενται μέσω της κονσόλας Xbox είτε στον υπολογιστή σας (συλλογικά, “Προϊόντα ψηφιακών παιχνιδιών”), ανατρέξτε στη σελίδα Όροι επιστροφής χρημάτων από αγορά ψηφιακών παιχνιδιών στη διεύθυνση https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/digital-game-purchase-refund-terms και στις οδηγίες μας σχετικά με το “Πώς να κάνετε αίτημα επιστροφής χρημάτων για ψηφιακά προϊόντα Xbox” στη διεύθυνση https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/digital-goods-subscriptions-refund.

Επιστροφές χρημάτων που σχετίζονται με άλλα προϊόντα: Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη του Microsoft Store στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 για να μας ειδοποιήσετε για την απόφασή σας και να ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής.
Για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής των κατάλληλων προϊόντων, ανατρέξτε στη σελίδα Επιστροφές και επιστροφές χρημάτων στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809

Εάν ασκήσετε το δικαίωμα ανάκλησης, θα επιστρέψουμε το ποσό που πληρώσατε για τα προϊόντα και την παράδοσή τους σε εσάς (με εξαίρεση τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν από την επιλογή ενός τρόπου παράδοσης διαφορετικό από τον πιο οικονομικό τρόπο συνήθους παράδοσης που παρέχουμε εμείς). Η επιστροφή πρέπει γενικά να γίνεται στον αρχικό τρόπο πληρωμής. Πρέπει να επιστρέψετε τα σχετικά προϊόντα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που ξεκινήσατε το αίτημα επιστροφής) και με δικά σας έξοδα.

Ως προϋπόθεση επιστροφής και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις. Όλα τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν με δέουσα προσοχή (δεν πρέπει να παρουσιάζουν φθορά ή ζημιά και πρέπει να βρίσκονται σε κατάσταση που μας επιτρέπει να τα μεταπωλήσουμε). Το λογισμικό και τα παιχνίδια με συσκευασία πρέπει να επιστραφούν με τη σφραγίδα τους ανέπαφη, ενώ πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα μέσα και τους αριθμούς-κλειδιά προϊόντος. 

Ενδέχεται να επεκτείνουμε το δικαίωμα περιόδου ανάκλησης κατά τη διάρκεια των διακοπών ή άλλων περιόδων. Εάν για το συγκεκριμένο προϊόν υπάρχει διαφήμιση για μεγαλύτερη περίοδο στο Store, θα ισχύει αυτή η περίοδος διαφήμισης.

Όλες οι επιστροφές θα πρέπει να συνοδεύονται από την αρχική απόδειξη παραλαβής ή την απόδειξη παραλαβής δώρου, τα αρχικά έγγραφα, τα εγχειρίδια οδηγιών, την άδεια χρήσης, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένων καλωδίων, χειριστηρίων και αξεσουάρ) και τη συσκευασία του κατασκευαστή. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μη συμπερίληψη τέτοιων αντικειμένων μπορεί να αποτρέψει ή να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων ή την ανταλλαγή, εφόσον δεν πληρούνται τα κριτήρια επιστροφής.

Ακόμη κι εάν επιστρέψετε τα προϊόντα σας, το λογισμικό ή τα παιχνίδια με συσκευασία, οι παρόντες Όροι συναλλαγής θα εξακολουθούν να ισχύουν για το χρονικό διάστημα μεταξύ της αγοράς ή της λήψης, ανάλογα με την περίπτωση, και της επιστροφής.

Ορισμένα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή ή επιστροφή χρημάτων. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή μια συγκεκριμένη προσφορά προϊόντος, όλες οι αγορές αυτών των τύπων προϊόντων είναι οριστικές χωρίς δυνατότητα επιστροφής χρημάτων, ενώ δεν θα έχετε δικαίωμα ανάκλησης από αυτές τις αγορές: 

  • Εκτός από τα "Προϊόντα ψηφιακών παιχνιδιών", όπως ορίζονται παραπάνω, τις ψηφιακές εφαρμογές, τα παιχνίδια, το περιεχόμενο και τις συνδρομές εντός εφαρμογής, τη μουσική, τις ταινίες, τα τηλεοπτικά προγράμματα και το σχετικό περιεχόμενο,
  • κάρτες υπηρεσίας/συνδρομής (π.χ. Skype, Xbox Live),
  • ψηφιακές δωροκάρτες που έχουν εξαργυρωθεί,
  • προϊόντα που έχουν εξατομικευθεί και
  • υπηρεσίες που έχουν εκτελεστεί ή καταναλωθεί.

Αντί να επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη του Microsoft Store ή να ξεκινήσετε την επιστροφή ηλεκτρονικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φόρμα ανάκλησης (δεν είναι όμως υποχρεωτικό) Έντυπο υπαναχώρησης – Microsoft Store.

17. Πληρωμές σε εσάς. Εάν σας χρωστάμε μια πληρωμή, συμφωνείτε να παρέχετε έγκαιρα και με ακρίβεια τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να λάβετε αυτήν την πληρωμή. Εκτός από τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ενότητα Πολιτική επιστροφής παραπάνω, είστε υπεύθυνοι για τυχόν φόρους και χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα αυτής της πληρωμής σε εσάς. Πρέπει επίσης να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε άλλους όρους που θέτουμε αναφορικά με το δικαίωμά σας σε οποιαδήποτε πληρωμή. Εάν λάβετε μια πληρωμή κατά λάθος, ενδέχεται να την αναιρέσουμε ή να απαιτήσουμε επιστροφή της πληρωμής. Συμφωνείτε να συνεργαστείτε μαζί μας για να γίνει αυτό. Μπορούμε επίσης να μειώσουμε μια πληρωμή χωρίς να σας ειδοποιήσουμε ώστε να ρυθμίσουμε τυχόν προηγούμενη υπερπληρωμή.

18. Κάρτες δώρων. Οι κάρτες δώρων για αγορές στις φυσικές τοποθεσίες Microsoft Store διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της κάρτας δώρου του φυσικού Microsoft Store που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.

Η εξαργύρωση και η χρήση άλλων καρτών δώρων της Microsoft διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις της κάρτας δώρου της Microsoft στη διεύθυνση www.microsoft.com/cardterms.

19. Εξυπηρέτηση πελατών. Για στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις υποστήριξης πελατών, ανατρέξτε στη σελίδα Πωλήσεις και Υποστήριξη στο Store. Εάν ζείτε στην Ευρώπη και δεν είστε σε θέση να επιλύσετε το πρόβλημά σας μέσω των καναλιών υποστήριξης πελατών μας, ίσως έχετε την επιλογή να παραπέμψετε το ζήτημα στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης διαφορών της ΕΕ στη διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της Microsoft για να συμπεριλάβετε ως μέρος της υποβολής σας είναι MSODR@microsoft.com. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προορίζεται μόνο για χρήση με την πλατφόρμα ODR της ΕΕ και δεν αποτελεί σημείο επικοινωνίας για γενική υποστήριξη ή ερωτήσεις.

20. Ανακύκλωση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανακύκλωση στη διεύθυνση https://www.microsoft.com/el-gr/store/b/recycling για λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική της Microsoft για την επιστροφή αποβλήτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) στη δικαιοδοσία σας.

ΓΕΝΙΚΟΙ Όροι

21. Αλλαγή Όρων. Η Microsoft μπορεί να αλλάξει τους Όρους συναλλαγής ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι Όροι συναλλαγής που ισχύουν τη στιγμή που πραγματοποιείτε την παραγγελία σας (ή για δωρεάν εφαρμογές και παιχνίδια κατά τη στιγμή που επιχειρείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή ή το παιχνίδι) θα διέπουν τη συναλλαγή αγοράς και θα χρησιμεύσουν ως σύμβαση συναλλαγής μεταξύ μας. Πριν από την επόμενη συναλλαγή σας, η Microsoft ενδέχεται να έχει αλλάξει τους Όρους συναλλαγής χωρίς να σας ειδοποιήσει. Ελέγξτε τους Όρους συναλλαγής κάθε φορά που επισκέπτεστε το Store. Σας συνιστούμε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο των Όρων συναλλαγής για μελλοντική αναφορά όταν αγοράζετε κάτι.

22. Εξουσιοδοτημένη χρήση, Περιορισμοί ηλικίας. Αναγνωρίζετε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να κάνετε μια παραγγελία και να προβείτε σε οποιεσδήποτε άλλες νομικές πράξεις που απαιτούνται από εσάς σύμφωνα με τους παρόντες Όρους συναλλαγής. Τα όρια ηλικίας ενδέχεται να ισχύουν για χρήση του Store, συμπεριλαμβανομένων των αγορών.

23. Ιδιωτικό απόρρητο και Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Χρησιμοποιούμε ορισμένες πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για τη λειτουργία και παροχή του Store. Διαβάστε τη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft στη διεύθυνση https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 καθώς περιγράφει τους τύπους δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς και τις συσκευές σας ("Δεδομένα") και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας. Η Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο η Microsoft χρησιμοποιεί τις επικοινωνίες σας με άλλους, δημοσιεύσεις ή σχόλια που υποβάλατε στη Microsoft μέσω του Store και τα αρχεία, τις φωτογραφίες, τα έγγραφα, τον ήχο, τα ψηφιακά έργα και τα βίντεο που αποστέλλετε, αποθηκεύετε ή μοιράζεστε στις συσκευές σας ή μέσω του Store ("Το περιεχόμενό σας").

24. Προβολή προϊόντων και χρώματα. Η Microsoft προσπαθεί να προβάλλει με ακρίβεια τα χρώματα και τις εικόνες των προϊόντων, αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το χρώμα που βλέπετε στην οθόνη της συσκευής σας ή στην οθόνη σας θα ταιριάζει ακριβώς με το χρώμα του προϊόντος.

25. Σφάλματα στην παρουσίαση του Store. Προσπαθούμε πάρα πολύ ώστε να δημοσιεύουμε με ακρίβεια τις πληροφορίες, να ενημερώνουμε τακτικά το Store και να διορθώνουμε τα σφάλματα όταν τα εντοπίζουμε. Ωστόσο, οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα του Store ενδέχεται να μην είναι σωστό ή να μην έχει ενημερωθεί μια δεδομένη χρονική στιγμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στο Store οποιαδήποτε στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των προϊόντων, των προδιαγραφών, των προσφορών και της διαθεσιμότητας.

26. Τερματισμός χρήσης ή πρόσβασης. Η Microsoft μπορεί να τερματίσει τον λογαριασμό σας ή τη χρήση του Store ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της παραβίασης αυτών των Όρων συναλλαγής ή των Πολιτικών του Store ή της περίπτωσης που η Microsoft δεν διαχειρίζεται πλέον το Store. Χρησιμοποιώντας το Store, συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι (σύμφωνα με τους παρόντες όρους) για τις παραγγελίες σας ή τις χρεώσεις που προκύπτουν πριν από τον τερματισμό. Η Microsoft ενδέχεται να αλλάξει, να διακόψει ή να αναστείλει το Store ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν μια τέτοια αλλαγή, διακοπή ή αναστολή επηρεάσει τη χρήση της Υπηρεσίας ή του προϊόντος από εσάς ή αλλιώς διακόψει την παραγγελία σας, επικοινωνήστε με το τμήμα Πωλήσεις και Υποστήριξη.

27. Εγγυήσεις προϊόντος. Πολλά προϊόντα που διατίθενται στο Store (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προϊόντων της Microsoft και ορισμένων προϊόντων τρίτου κατασκευαστή) συνοδεύονται από εγγυήσεις κατασκευαστών. Ανατρέξτε στις σχετικές εγγυήσεις των κατασκευαστών που διατίθενται με αυτά τα προϊόντα για συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επίλυσης των προβλημάτων που καλύπτονται από αυτές τις εγγυήσεις. Για ορισμένα προϊόντα, θα έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ένα Σχέδιο εκτεταμένης υποστήριξης με επιπλέον κόστος. Ανατρέξτε στα συγκεκριμένα σχέδια για λεπτομέρειες.

Επιπλέον, τα προϊόντα που πωλούνται ή προσφέρονται μέσω του Store (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων, των υπηρεσιών και του ψηφιακού περιεχομένου) μπορούν να συνοδεύονται από δικαιώματα και εγγυήσεις που δεν μπορούν να αποποιηθούν από τον νόμο, όπως η νομοθετημένη προστασία του καταναλωτή σχετικά με ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή με λάθος τρόπο περιγραφόμενα προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε εμπορικές εγγυήσεις που προσφέρονται από έναν κατασκευαστή, έναν πάροχο υπηρεσιών ή έναν προγραμματιστή είναι επιπλέον αυτών των υποχρεωτικών δικαιωμάτων των καταναλωτών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Εμπορικές εγγυήσεις & Νομοθετημένα δικαιώματα στη διεύθυνση https://www.microsoft.com/el-gr/store/b/aboutwarranties.

Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Ή ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ.

Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ STORE Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η MICROSOFT ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ STORE Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΕΓΚΑΙΡΗ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

28. Περιορισμός της ευθύνης. Τίποτα σε αυτόν τον περιορισμό της ευθύνης δεν αποκλείει ούτε περιορίζει την υποχρεωτική προστασία των καταναλωτών που είναι διαθέσιμη για εσάς στην επικράτειά σας ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί από τον νόμο. Το ίδιο ισχύει για την ευθύνη της Microsoft, των εντεταλμένων αντιπροσώπων της ή/και των νομίμων εκπροσώπων της σε περίπτωση απάτης ή αμέλειά τους, με αποτέλεσμα τον προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο.

α. Η Microsoft, οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποί της ή/και οι νόμιμοι εκπρόσωποί της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε έμμεση ζημία, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοοικονομικής απώλειας, όπως απώλεια κερδών, εκτός εάν η Microsoft, οι εντεταλμένοι αντιπρόσωποί της ή/και ο νόμιμος εκπρόσωπός της έχουν ενεργήσει τουλάχιστον με αμέλεια ή εσκεμμένη κακή συμπεριφορά.

β. Η Microsoft δεν ευθύνεται για τις Υποβολές σας, το περιεχόμενο ή το υλικό ή τις δραστηριότητες που παρέχονται από τους χρήστες. Τέτοιο περιεχόμενο και δραστηριότητες δεν αποδίδονται ούτε στη Microsoft ούτε αντιπροσωπεύουν τη γνώμη της Microsoft.

γ. Πολλές από τις εφαρμογές, τις υπηρεσίες και άλλο ψηφιακό περιεχόμενο που προσφέρονται στο Store προσφέρονται σε εσάς από οντότητες διαφορετικές από τη Microsoft ("Περιεχόμενο τρίτου μέρους"). Εκτός από οποιαδήποτε υποχρεωτική προστασία των καταναλωτών που δικαιούστε βάσει νόμου στη χώρα ή στην επικράτειά σας, η Microsoft δεν ευθύνεται για το Περιεχόμενο τρίτου μέρους ή τις σχετικές αξιώσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Εγγυήσεις προϊόντος παραπάνω.

δ. Η Microsoft δεν ευθύνεται για τυχόν αποτυχία εκτέλεσης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, στον βαθμό που η αποτυχία ή η καθυστέρηση οφείλεται σε περιστάσεις πέραν του εύλογου ελέγχου της Microsoft (όπως εργατικές διαφορές, φυσικές καταστροφές, πόλεμος ή τρομοκρατική δραστηριότητα, κακόβουλη ζημιά, ατυχήματα ή συμμόρφωση με οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία ή κυβερνητική εντολή). Η Microsoft θα προσπαθήσει να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις οποιουδήποτε από αυτά τα συμβάντα και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που δεν επηρεάζονται.

29. Εκχώρηση. Μπορούμε να εκχωρήσουμε, να μεταβιβάσουμε ή να διαθέσουμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους συναλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε ή να μεταβιβάσετε δικαιώματα βάσει αυτών των Όρων συναλλαγής.

30. Επιλογή νομοθεσίας και τόπου επίλυσης των διαφορών. Εάν ζείτε (ή εάν είστε επιχείρηση, η κύρια έδρα της επιχείρησής σας είναι) στην Ευρώπη, η νομοθεσία της Πολιτείας της Ουάσινγκτον των ΗΠΑ διέπει όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με τις δωρεάν υπηρεσίες και αγορές από το Store, με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν στη χώρα όπου είναι ο συνήθης τόπος διαμονής σας. Οι νόμοι της χώρας στην οποία βρίσκεται ο συνήθης τόπος διαμονής σας διέπουν όλες τις αξιώσεις σχετικά με τις πληρωμένες αγορές από το Store και τις αμειβόμενες Υπηρεσίες. Όσον αφορά στη δικαιοδοσία, εσείς και η Microsoft συμφωνείτε να επιλέξετε τα δικαστήρια της χώρας στην οποία βρίσκεται ο συνήθης τόπος διαμονής σας για όλες τις διαφορές που προκύπτουν από ή σχετίζονται με αυτούς τους Όρους συναλλαγής ή, εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε το αρμόδιο δικαστήριο στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

31. Ειδοποιήσεις.

α. Ειδοποιήσεις και διαδικασία υποβολής αξιώσεων για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Εάν επιθυμείτε να στείλετε μια ειδοποίηση περί παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες μας για την υποβολή Ειδοποιήσεων παραβίασης (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Η Microsoft χρησιμοποιεί τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Τίτλο 17 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 512 για να απαντήσει σε ειδοποιήσεις σχετικά με παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κατάλληλες περιπτώσεις, η Microsoft ενδέχεται επίσης να απενεργοποιήσει ή να τερματίσει λογαριασμούς χρηστών υπηρεσιών της Microsoft που ενδέχεται να επαναλαμβάνουν παραβιάσεις.

β. Πνευματικά δικαιώματα και Ειδοποιήσεις εμπορικών σημάτων. Όλα τα περιεχόμενα του Store και των υπηρεσιών αποτελούν πνευματικά δικαιώματα Copyright ©2016 της Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της και τρίτων παρόχων, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Εμείς ή οι προμηθευτές μας και άλλοι τρίτοι πάροχοι κατέχουν τον τίτλο, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Store, τις Υπηρεσίες και το περιεχόμενο. Η Microsoft και τα ονόματα, τα λογότυπα και τα εικονίδια όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά ή/και σε άλλες χώρες.

Μια λίστα με τα εμπορικά σήματα της Microsoft μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.microsoft.com/trademarks. Τα ονόματα των πραγματικών εταιρειών και των προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Οποιαδήποτε δικαιώματα δεν παρέχονται ρητά στους παρόντες Όρους συναλλαγής επιφυλάσσονται.

32. Προειδοποίηση ασφαλείας. Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό, δυσφορία ή καταπόνηση των ματιών, θα πρέπει να κάνετε περιοδικά διαλείμματα από τη χρήση παιχνιδιών ή άλλων εφαρμογών, ειδικά εάν αισθάνεστε πόνο ή κόπωση λόγω χρήσης. Εάν αισθανθείτε δυσφορία, κάντε ένα διάλειμμα. Η δυσφορία μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα ναυτίας, ναυτίας λόγω κίνησης, ζάλης, αποπροσανατολισμού, κεφαλαλγίας, κόπωσης, καταπόνησης των ματιών ή ξηροφθαλμίας. Η χρήση εφαρμογών μπορεί να αποσπάσει την προσοχή σας και να παρεμποδίσει την όψη του περιβάλλοντα χώρου. Αποφύγετε κινδύνους από παραπάτημα, σκάλες, χαμηλά ταβάνια, εύθραυστα ή πολύτιμα αντικείμενα που μπορεί να υποστούν βλάβη. Ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων μπορεί να παρουσιάσει επιληπτικές κρίσεις όταν εκτίθενται σε ορισμένες οπτικές εικόνες, όπως τα φώτα που αναβοσβήνουν ή τα μοτίβα που μπορεί να εμφανίζονται σε εφαρμογές. Ακόμη και τα άτομα χωρίς ιστορικό επιληπτικών κρίσεων μπορεί να εμφανίσουν πάθηση χωρίς διάγνωση που μπορεί να προκαλέσει αυτές τις κρίσεις. Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν ζάλη, αλλοιωμένη όραση, συσπάσεις, τράνταγμα ή κούνημα των άκρων, αποπροσανατολισμό, σύγχυση, απώλεια συνείδησης ή σπασμούς. Αμέσως σταματήστε τη χρήση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό εάν εμφανίσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα ή συμβουλευτείτε έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές, εφόσον έχετε βιώσει κάποτε συμπτώματα που σχετίζονται με επιληπτικές κρίσεις. Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση των εφαρμογών από τα παιδιά τους για σημάδια αυτών των συμπτωμάτων.