Όλα έτοιμα;

Εάν τελειώσατε με την τράπεζά σας, επιστρέψτε στην εφαρμογή ή στο παιχνίδι σας και ολοκληρώστε την αγορά σας.