Απλοποίηση του τρόπου εκτίμησης και διαχείρισης του κινδύνου συμμόρφωσης

Photograph of person in an office standing behind a large desk looking out window. On the desk are multiple monitors and a Surface Book along with multiple other traditional office tools and supplies.
Photograph of device screen with Compliance Manager interface displayed with graphics and information represented

Πραγματοποίηση εκτιμήσεων κινδύνου με τη Διαχείριση συμμόρφωσης

Η Διαχείριση συμμόρφωσης είναι μια λύση Cloud της Microsoft που σας βοηθά να ικανοποιήσετε περίπλοκες υποχρεώσεις συμμόρφωσης με συνεχείς εκτιμήσεις κινδύνου, εμπεριστατωμένες πληροφορίες και μια απλοποιημένη διαδικασία συμμόρφωσης.

Η συμμόρφωση είναι μια κοινή ευθύνη

Είναι κοινή ευθύνη να επιτυγχάνεται συμμόρφωση στο cloud. Η Microsoft υλοποίησε και δοκίμασε ελέγχους που μπορούν να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις ανάγκες ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης. Ως πελάτες, είστε υπεύθυνοι να προσδιορίζετε και να διατηρείτε ελέγχους που ισχύουν για την επιχείρησή σας και η Microsoft παρέχει πόρους που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε αυτόν τον στόχο.

Photograph of two people standing and looking at a Surface Studio monitor, one is touching the screen
Photograph of three people seated at a table with a laptop talking

Πλαίσιο ελέγχου cloud

Περισσότεροι από 1.900 έλεγχοι στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Microsoft μάς επιτρέπουν να παραμένουμε ενημερωμένοι με τα συνεχώς εξελισσόμενα πρότυπα του κλάδου, σε όλο τον κόσμο.

Εκτιμήσεις κινδύνου

Διεξαγάγετε εκτιμήσεις κινδύνου σε υπηρεσίες cloud της Microsoft. Αποκτήστε αναλυτικές πληροφορίες για τις δραστηριότητές μας πέρα από τα εργαλεία και τις οδηγίες, για να αξιολογήσετε και να εφαρμόσετε τους δικούς σας ελέγχους.

Photograph of people in a conference room, most are seated with laptops, one is standing and talking to the group
Photograph of person seated at a desk in a large open office working on a desktop computer

Ανεξάρτητοι έλεγχοι

Η Microsoft ελέγχεται τακτικά και υποβάλλει αυτοαξιολόγηση σε τρίτους ελεγκτές. Πραγματοποιούν ενδελεχείς ελέγχους σχετικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων ασφαλείας, συμμόρφωσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προσφορές συμμόρφωσης

Η Microsoft παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο προσφορών συμμόρφωσης που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας να συμμορφωθεί με τις εθνικές, περιφερειακές και βιομηχανικές απαιτήσεις που διέπουν τη συλλογή και χρήση των δεδομένων των πελατών.

Photograph of two people sitting across from each other at a desk in an office talking, one has a Surface Book

Ιστορίες πελατών

Η Abrona προετοιμάζεται για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ με τη Microsoft

Abrona logo

"Σήμερα, μπορούμε να βεβαιώσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο ότι λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ανάπτυξη μιας εξαιρετικά ασφαλούς και συμβατής λύσης του Office 365. Θεωρούμε ότι η Διαχειριστή συμμόρφωσης είναι ένα εξαιρετικό προϊόν."

Nick Postma, IT Manager, Στρατηγική πληροφορικής και τεχνολογίας επικοινωνιών

Το Stade de France προστατεύει τα δεδομένα στο cloud

Ηλεκτρονικά βιβλία και λευκές βίβλοι

Απλοποίηση της συμμόρφωσής σας

Περιήγηση στο τοπίο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Azure SOC 1

Διαβάστε την αναφορά Azure και Azure για Δημόσιους οργανισμούς SOC 1 τύπου 2.

Προβολή αναφοράς

Dynamics 365 SOC 1

Διαβάστε την αναφορά Dynamics 365 SOC 1 τύπου 2.

Προβολή αναφοράς

Office 365 SOC 1

Διαβάστε την αναφορά ελέγχου του Office 365 SOC 1 SSAE 16 τύπου II.

Προβολή αναφοράς

Azure SOC 2

Διαβάστε την αναφορά Azure και Azure για Δημόσιους οργανισμούς SOC 2 τύπου 2.

Προβολή αναφοράς

Dynamics 365 SOC 2

Διαβάστε την αναφορά ελέγχου του Dynamics 365 SOC 2 ΑΤ 101 τύπου II.

Προβολή αναφοράς

Office 365 SOC 2

Διαβάστε την αναφορά ελέγχου του Office 365 SOC 2 ΑΤ 101 τύπου II.

Προβολή αναφοράς

ISO 27001 και 27018

Διαβάστε την αναφορά αξιολόγησης ελέγχου ISO 27001 και 27018 για όλα τα στοιχεία από το Azure έως το Intune.

Προβολή αναφοράς

Dynamics 365 SOC 27001

Διαβάστε την ISO 27001 αναφορά αξιολόγησης ελέγχου 2017 του Dynamics 365 (πρώην Dynamics CRM).

Προβολή αναφοράς

Dynamics 365 ISO 27018

Διαβάστε την αναφορά αξιολόγησης ελέγχου του Dynamics 365 ISO 27018.

Προβολή αναφοράς

Office 365 ISO 27001, 27018, 27017

Διαβάστε την αναφορά αξιολόγησης ελέγχου του Office 365 ISO 27001, ISO 27018 και ISO 27017.

Προβολή αναφοράς

Αξιολόγηση ασφάλειας Azure

Διαβάστε την αξιολόγηση ασφάλειας του Azure.

Προβολή αξιολόγησης

Αξιολόγηση ασφάλειας Dynamics 365

Διαβάστε την αξιολόγηση ασφάλειας του Dynamics 365.

Προβολή αξιολόγησης

Αξιολόγηση ασφάλειας του Office 365

Διαβάστε την αξιολόγηση ασφάλειας του Office 365.

Προβολή αναφοράς

Σύνοψη διαχείρισης του Office 365

Διαβάστε τη σύνοψη διαχείρισης των αναφορών αρχιτεκτονικής και ελέγχου του Office 365.

Προβολή αναφοράς

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Office 365 ISO

Διαβάστε τις ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ για το Office 365 ISO 27001:2013 και ISO 27018:2014.

Προβολή αναφοράς

  

|
|

Πρόσθετοι πόροι

Graphic icon of two clouds overlapping with one flowing into the other

Εργαλεία και έγγραφα αξιοπιστίας

Αξιολογήστε τις υπηρεσίες μας στο cloud με πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες, επιπροσθέτως της βοήθειας από τη Διαχείριση συμμόρφωσης.

Graphic icon representing a guide with a checkmark on the cover

Οδηγοί συμμόρφωσης

Λάβετε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να καλύψετε συγκεκριμένες απαιτήσεις συμμόρφωσης σε περιφέρειες και βιομηχανίες.

Graphic icon representing an architect’s triangle and ruler

Azure Blueprints

Βρείτε οδηγίες για τη δημιουργία εφαρμογών με βάση το cloud που συμμορφώνονται με τα ΓΚΠΔ, PCI-DSS, HIPAA, και πολλά άλλα.

Graphic icon of a rectangle with a shield and a horizontal line on the front

Αναλυτική παρουσίαση της Διαχείρισης συμμόρφωσης

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση συμμόρφωσης με αυτόν τον αλληλεπιδραστικό οδηγό βήμα προς βήμα.

Graphic icon of a magnifying glass

Πόροι προστασίας προσωπικών δεδομένων

Μάθετε για τη στήριξη που σας προσφέρει η Microsoft όσον αφορά την ευθύνη σας απέναντι στον ΓΚΠΔ, συμπεριλαμβανομένων των DPIA, DSR και της παραβίασης δεδομένων.

Graphic icon representing three stacked boxes with three checkmarks

Συμμόρφωση στην Ασία

Κατανοήστε καλύτερα τη νομική και κανονιστική συμμόρφωση στην Ασία.

Αξιολογήστε και διαχειριστείτε τον κίνδυνο συμμόρφωσης