Ενσωματωμένες λύσεις προστασίας και διαχείρισης

Built-in protection and governance solutions

Τα δεδομένα σας διογκώνονται, οι απαιτήσεις αυξάνονται και η επιχείρηση εξελίσσεται. Πώς προστατεύετε και διαχειρίζεστε τα δεδομένα σας; Το Microsoft 365 σάς βοηθά να διαχειρίζεστε και να προστατεύετε την αναπτυσσόμενη ψηφιακή περιουσία σας, να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης και να διατηρείτε τη συνέχεια της επιχείρησής σας.


Αξιοποίηση των πληροφοριών για τη διαχείριση των δεδομένων σας

Ταξινομήστε, σημάνετε και διαχειριστείτε δεδομένα με ενσωματωμένες δυνατότητες σε επίπεδο οικογένειας που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση των δεδομένων. Αυτόματη σήμανση και δημοσίευση ετικετών για διατήρηση, διαγραφή, δήλωση και πολλά άλλα από τους τελικούς χρήστες.

Photograph of person looking at a laptop and touching the screen

Προηγμένη διαχείριση δεδομένων

Εισαγάγετε, διαχειριστείτε και παρακολουθήστε τα επιχειρηματικά δεδομένα σας, για να ελέγχετε τη διατήρηση και τη διαγραφή περιεχομένου.

Εποπτεία

Ανταποκριθείτε σε εσωτερικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις με ευφυή παρακολούθηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του Microsoft Teams.

Διαχείριση εγγραφών

Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση σχεδίου αρχείων και ετικέτες εγγραφών για την αναθεώρηση της διατήρησης και της διάθεσης στο Microsoft 365.

Photograph of two men standing at a counter looking at a laptop, one is typing

Αξιοποίηση κρυπτογράφησης για την προστασία των δεδομένων σας στο Microsoft 365

Τα δεδομένα σας κρυπτογραφούνται σε περιόδους αδράνειας και μεταφοράς με το Microsoft 365. Πρόσθετοι έλεγχοι κρυπτογράφησης προσφέρουν περαιτέρω προστασία δεδομένων για να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις ανάγκες συμμόρφωσής σας.

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365

Προστατεύστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Office 365 για ασφαλή κοινή χρήση και συνεργασία με οποιονδήποτε χρήστη σε οποιαδήποτε συσκευή.

Προηγμένη κρυπτογράφηση μηνυμάτων του Office 365

Επιτρέπει στους διαχειριστές να ορίσουν τη λήξη και να ανακαλούν την πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω μιας ασφαλούς πύλης Web.

Κλειδί πελάτη στο Office 365

Προσφέρετε και ελέγχετε κλειδιά κρυπτογράφησης για αδρανή δεδομένα στο Office 365 για να σας βοηθήσουν να καλύψετε τις ανάγκες συμμόρφωσης.

Επιβολή μηδενικής μόνιμης πρόσβασης

Προστατεύστε τα δεδομένα με έλεγχο και διαχείριση της προνομιακής πρόσβασης από τους μηχανικούς υπηρεσιών της Microsoft και τους διαχειριστές του μισθωτή σας με έγκαιρη και επαρκή πρόσβαση.

Photograph of a person standing at a desk about to touch the screen of a Surface Studio monitor

Κιβώτιο ασφαλείας πελατών στο Office 365

Αυξήστε τον έλεγχό σας με ρητή εξουσιοδότηση πρόσβασης για τις λειτουργίες υπηρεσίας με το Κιβώτιο ασφαλείας πελατών.

Οδηγός Privileged Access Management στο Office 365

Ελέγξτε λεπτομερώς την προνομιακή πρόσβαση διαχειριστή σε συγκεκριμένες εργασίες (έλεγχος πρόσβασης βάσει εργασίας) στο Office 365. 

Azure AD Privileged Identity Management

Διαχειριστείτε, ελέγξτε και παρακολουθήστε την πρόσβαση στους πόρους στο Microsoft Azure Active Directory, το Azure, το Office 365 και σε άλλες υπηρεσίες.


Ιστορία πελατών

EMCOR logo

Η EMCOR μεταβαίνει στο cloud, κατασκευάζει ευφυή χώρο εργασίας με το Microsoft 365

Η χρήση των υπηρεσιών χώρου εργασίας που βασίζονται στο cloud του Microsoft 365 βοηθά την EMCOR Group να συνεργάζεται πιο αποτελεσματικά σε πολλά τμήματα και επιχειρηματικές μονάδες.

Λευκές βίβλοι, αναφορές και οδηγοί

Λευκή βίβλος κρυπτογράφησης του Microsoft 365

Γνωρίστε την προστασία και διαχείριση δεδομένων

Διαχείριση δεδομένων για συμμόρφωση

  

Επιτάχυνση της συμμόρφωσης

  

Πρόσθετοι πόροι

Graphic icon of a padlock with a keyhole in the middle

Οδηγός Privileged Access Management

Διαχειριστείτε και ελέγξτε τις προνομιακές εργασίες διαχειριστή στο Office 365 με αυτόν τον αλληλεπιδραστικό οδηγό.

Graphic icon of a guide with a diagram on the cover. It represents an interactive guide.

Αλληλεπιδραστικός οδηγός διαχείρισης δεδομένων

Διαχειριστείτε τον κύκλο ζωής του περιεχομένου με την προηγμένη διαχείριση δεδομένων στο Office 365.

Graphic icon of two overlapping documents representing a guide

Οδηγός προηγμένης κρυπτογράφησης μηνυμάτων

Ορίστε τη λήξη και ανακαλέστε κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εξωτερικούς παραλήπτες με αυτόν τον αλληλεπιδραστικό οδηγό.

Ενσωματωμένες λύσεις προστασίας και διαχείρισης