Έξυπνα εργαλεία εντοπισμού για αποτελεσματική απόκριση

Photograph of person seated at a large table in a factory setting working on a laptop

Βρείτε, περιορίστε και αναθεωρήστε δεδομένα σε ολόκληρο τον οργανισμό σας με έξυπνα εργαλεία αναζήτησης. Ανταποκριθείτε γρήγορα σε σενάρια εντοπισμού όπως νομικές διενέξεις, εκτιμήσεις, αιτήματα και έρευνες με την ενσωματωμένη ροή εργασιών διαχείρισης υποθέσεων.

Μάθετε σχετικά με το ediscovery

Βρείτε ό,τι χρειάζεστε με την έξυπνη αναζήτηση σε ολόκληρο τον οργανισμό

Τα λεπτομερή δικαιώματα επιτρέπουν τη διαχείριση υποθέσεων με υψηλή πιστότητα, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης δεδομένων σε εποπτικούς και κοινόχρηστους χώρους εργασίας.

Photograph of person wearing a headset with microphone seated at a desk in an office working on a computer
Photograph of person sitting at a large shared table looking at Surface in laptop mode. Two people in background are looking at bound documents.

Περιορίστε το περιεχόμενό σας με τα σύνθετα αναλυτικά στοιχεία

Περιορίστε το περιεχόμενό σας μόνο στα πιο σχετικά στοιχεία με μοντέλα σύνθετης ανάλυσης και συνάφειας.

Αναθεώρηση και απόκρυψη με το ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής

Επαληθεύστε το περιεχόμενο που είναι σχετικό με το ερώτημά σας με τα ενσωματωμένα εργαλεία αναθεώρησης. Προσαρμόστε το περιεχόμενο με αποκρύψεις και σχολιασμούς. Διαχειριστείτε περισσότερες από τις απαιτήσεις του eDiscovery από ένα σημείο.

Photograph of two people seated at a table looking at a Surface Book and talking.
Photograph of five people in a conference room. Four are seated at a table with laptops. One is standing and talking to the group.

Διαχείριση αιτήσεων υποκειμένων δεδομένων στο ΓΚΠΔ

Χρησιμοποιήστε τα ενσωματωμένα εργαλεία για τη διαχείριση των DSR για μη δομημένα δεδομένα σε θέσεις του Office 365 όπως το Exchange Online, το SharePoint Online και πολλά άλλα. Χρησιμοποιήστε την ανάλυση για να περιορίσετε, να αναθεωρήσετε και να τροποποιήσετε δεδομένα πριν να απαντήσετε.

Διατήρηση συμμόρφωσης με ένα ολοκληρωμένο αρχείο καταγραφής ελέγχου

Η δυνατότητα ελέγχου του Microsoft 365 παρέχει πλήρεις πληροφορίες καταγραφής ελέγχου σε όλες τις υπηρεσίες. Δημιουργήστε ειδοποιήσεις ελέγχου, αναφορές παρακολούθησης και αρχεία καταγραφής πρόσβασης ώστε να ανταποκριθείτε σε εσωτερικές ή εξωτερικές υποχρεώσεις.

Photograph of two people seated at a shared table in a large open room. One is working on a tablet with a stylus and the other is typing on a laptop.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το eDiscovery

Διασφάλιση των δικαιωμάτων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Ανταποκριθείτε σε κανονιστικές απαιτήσεις

Πόροι eDiscovery

Graphic icon of an arrow pointing directly into a cloud

Το eDiscovery στο cloud

Μάθετε πώς η Microsoft διαχειρίζεται το eDiscovery σε έναν κόσμο με έμφαση στο cloud.

Graphic icon of a guide with three connected circles and a line on the cover

Διαδραστικός οδηγός για το eDiscovery

Graphic icon representing a frame of film

Βίντεο για το Advanced eDiscovery

Πώς λειτουργεί το Advanced eDiscovery.

Έξυπνα εργαλεία εντοπισμού της Microsoft