Μια ψηφιακή πένα που κάνει τα πάντα

Κρατήστε σημειώσεις, περιηγηθείτε, σχεδιάστε, ζωγραφίστε και επεξεργαστείτε. Ανακαλύψτε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να είστε παραγωγικοί και δημιουργήστε με μια ψηφιακή πένα.1

Γυναίκα χρησιμοποιεί ψηφιακή πένα σε συσκευή Windows 10.

Γυναίκα χρησιμοποιεί ψηφιακή πένα σε συσκευή Windows 10.

Εφαρμογές για ψηφιακή πένα Προβολή όλων1 Απαιτείται tablet ή υπολογιστής με δυνατότητα χρήσης πένας. Η πένα μπορεί να πωλείται ξεχωριστά.
2 Ο χρήστης πρέπει να έχει ενεργοποιήσει τη δυνατότητα στις ρυθμίσεις και να υπάρχει κουμπί Bluetooth στην πένα.