Welcome to Dream Space - Choose your Location

Dream Space in Ireland

Dream Space at Microsoft Ireland provides immersive, research-based STEM experiences for students, teachers and communities to enhance their STEM skills.

Dream Space in Bulgaria

Dream Space e STEAM центърът на Майкрософт България, създаден с подкрепата на Телелинк Бизнес Сървисис, за всички ученици и учители в България.