Son güncelleştirme Aralık 2016

MICROSOFT YAZILIMI LİSANS KOŞULLARI

WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NDE YAŞIYORSANIZ (VEYA ŞİRKETİNİZİN İŞ MERKEZİ BURADA BULUNUYORSA), LÜTFEN BÖLÜM 10'DAKİ BAĞLAYICI TAHKİM MADDESİ VE GRUP DAVASI FERAGATİNİ OKUYUN. UYUŞMAZLIKLARIN NASIL ÇÖZÜLECEĞİNİ ETKİLER.

Microsoft'u seçtiğiniz için teşekkürler!

Windows yazılımını nasıl edindiğinize bağlı olarak bu anlaşma, (i) sizinle cihaz üreticisi veya cihazınızla birlikte yazılımın dağıtımını yapan yazılım yükleyicisi arasındaki veya (ii) yazılımı bir satıcıdan aldıysanız, sizinle ve Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere ya da şirket durumunda, şirket iş merkezinin bulunduğu yere bağlı olarak, onun bağlı kuruluşlarından biri) arasındaki bir lisans anlaşmasıdır. Microsoft ya da bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilen cihazlar için cihaz üreticisi Microsoft'tur ve yazılımı doğrudan Microsoft'tan aldıysanız, cihaz satıcısı Microsoft'tur.

Bu anlaşma, haklarınızı ve Windows yazılımını kullanabileceğiniz şartları tanımlar. Tüm koşullar önemli olduğundan ve hepsi birlikte sizin için geçerli olan bu anlaşmayı oluşturduğundan, yazılımla birlikte gelen tüm ek lisans koşulları ve bağlantılı tüm koşullar dahil olmak üzere anlaşmanın tamamını gözden geçirmeniz gerekir. Bağlantılı koşulları, (aka.ms/) bağlantısını bir tarayıcı penceresine yapıştırarak gözden geçirebilirsiniz.

Bu anlaşmayı kabul ederek veya yazılımı kullanarak, bu koşulların hepsini kabul etmiş ve Bölüm 3'te açıklanan gizlilik bildirimine göre etkinleştirme ve yazılımı kullanımınız sırasında belirli bilgilerin aktarılmasına onay vermiş olursunuz. Bu koşulları kabul etmez ve koşullara uymazsanız, bu yazılımı ya da özelliklerini kullanamazsınız. İade ilkelerini öğrenmek üzere cihaz üreticisine veya yükleyiciye veya yazılımı doğrudan satın aldıysanız satıcıya başvurabilir ve bu ilke kapsamında para iadesi veya yerine başka bir ürün verilmesi karşılığında yazılımı veya cihazı iade edebilirsiniz. Varsa, bir para iadesi veya yerine başka ürün almak için, yazılımı, yazılımın kurulduğu tüm cihaz ile birlikte göndermenizi gerektirebilecek bu ilkeye uygun hareket etmelisiniz.

1. Genel Bakış.

a. Uygulanabilirlik. Bu anlaşma cihazınıza önceden yüklenmiş veya bir satıcıdan alınmış ve sizin tarafınızdan yüklenmiş Windows yazılımı, yazılımı aldığınız ortam (varsa), yazılımın içerdiği yazı tipleri, simgeler, görüntüler veya ses dosyaları ile birlikte başka koşulların bulunmaması şartıyla, tüm Microsoft yazılım güncelleştirmeleri, yükseltmeleri, ekleri ve hizmetleri için geçerlidir. Windows'un içerdiği ve bir parçası olan posta, kişiler, müzik ve fotoğraflar gibi işlevleri sağlayan, Microsoft tarafından geliştirilmiş Windows uygulamaları için de geçerlidir. Bu anlaşma, cihazınızda bulunmayan bir özelliğe ilişkin koşullar içeriyorsa, bu koşullar geçerli olmaz.

b. Ek koşullar. Cihazınızın yetenekleri, nasıl yapılandırıldığı ve cihazınızı nasıl kullandığınıza bağlı olarak, belirli özellikler, hizmetler ve uygulamaları kullanımınız için ek Microsoft ve üçüncü kişi koşulları geçerli olabilir. Lütfen bunları okuduğunuzdan emin olun.

(i) Windows uygulamalarının bazıları çevrimiçi hizmetlere bir erişim noktası sağlar veya bunlara dayalı olarak çalışır ve bu hizmetlerin kullanımı bazen (aka.ms/msa) adresindeki Microsoft Hizmetleri Anlaşması gibi ayrı koşullar ve gizlilik ilkelerine tabidir. Bu koşulları ve ilkeleri, hizmet kullanım koşullarına veya uygulamanın ayarlarına bakarak (hangisi geçerliyse)görüntüleyebilirsiniz. Bu hizmetler tüm bölgelerde mevcut olmayabilir.

(ii) Microsoft, üretici veya yükleyici, ayrı lisans koşullarına ve gizlilik ilkelerine tabi olacak olan ek uygulamalar ekleyebilirler.

(iii) Yazılım, (aka.ms/adobeflash) adresinde yer alan Adobe Systems Incorporated'ın koşulları kapsamında lisanslı olan Adobe Flash Player uygulaması içerir. Adobe ve Flash, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated şirketinin ya kayıtlı markaları ya da ticari markalarıdır.

(iv) Yazılım, size bu anlaşma kapsamında veya kendi koşulları kapsamında lisanslı olan üçüncü kişi programlar içerebilir. Üçüncü kişi programlara yönelik lisans koşulları, bildirimleri ve onayları (varsa) (aka.ms/thirdpartynotices) adresinden görüntülenebilir.

(v) Windows'a dahil edilen derecede, Word, Excel, PowerPoint ve OneNote, ayrı bir anlaşma kapsamında ticari kullanım haklarınız olmadığı sürece, kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için lisanslanmıştır.

2. Yükleme ve Kullanım Hakları.

a. Lisans. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu anlaşmanın tüm koşullarına uymanız şartıyla, bu anlaşma kapsamında size, aynı anda yalnızca bir kişi tarafından kullanılmak üzere, cihazınızda (lisanslı cihaz) bir yazılım örneği yükleme ve çalıştırma hakkı veriyoruz. Microsoft'tan veya yetkilendirilmiş kaynaklardan yazılım ile orijinal olmayan yazılım güncelleştirmesi veya yükseltmesi, özgün sürümünüzü veya güncelleştirilen/yükseltilen sürümünüzü orijinal yapmaz ve bu durumda yazılımı kullanma lisansınız olmaz.

b.Cihaz. Bu anlaşmada “cihaz” terimi, yazılımı çalıştırma kapasitesine sahip olan ve bir iç depolama cihazı bulunan bir donanım (fiziksel veya sanal) sistemi anlamına gelmektedir. Donanım bölümü veya kanat bir cihaz olarak değerlendirilir.

c.Kısıtlamalar. Üretici veya yükleyici ve Microsoft bu anlaşmada açıkça belirtilmeyen tüm hakları (fikri mülkiyet yasaları kapsamındaki haklar gibi) saklı tutmaktadır. Örneğin, bu lisans size şu belirtilenleri yapma hakkı vermez ve bunları yapamazsınız:

(i) yazılımın özelliklerini yazılımdan ayrı olarak kullanmak veya sanallaştırmak;

(ii) yazılımı yayımlamak, kopyalamak (izin verilen yedek kopya dışında), kiralamak, finansal kiralama yoluyla satmak veya ödünç vermek;

(iii) yazılımı devretmek (bu anlaşmayla izin verilen dışında);

(iv) yazılımın teknik kısıtlamalarını aşacak çözümler üretmek;

(v) yazılımı, ticari barındırma için sunucu yazılımı olarak kullanmak, yazılımı bir ağ üzerinden çok sayıda kullanıcı tarafından eşzamanlı olarak kullanıma açmak, yazılımı bir sunucuya yükleyip kullanıcıların uzaktan erişmesine olanak tanımak veya yazılımı yalnızca uzaktaki kullanıcıların kullanımı için bir cihaza yüklemek;

(vi) yukarıda anılan kısıtlama haricinde ve (a) ilgili yasalarca izin verilen durumlar haricinde, (b) yazılıma eklenebilecek açık kaynaklı bileşenlerin kullanımını düzenleyen lisanslama koşulları tarafından izin verilen durumlar haricinde veya (c) yazılım ile birlikte eklenen veya yazılım ile bağlantılı olan GNU İkincil Genel kamu Lisansı kapsamında lisanslanan tüm kitaplıklardaki değişikliklerin hatalarını ayıklamak için gereken ölçünün haricinde ve bunların ölçüsünün dışında tersine mühendislik işlemi yapmak veya yazılımı kaynak koda dönüştürmek veya bunları yapma girişiminde bulunmak ve

(vii) İnternet tabanlı özellikleri kullanırken, bu özellikleri, başka herhangi birinin bunları kullanımına müdahale edecek şekilde kullanamaz veya herhangi bir hizmete, veriye, hesaba ya da ağa yetkisiz şekilde erişim sağlamaya ya da kullanmaya çalışamazsınız.

d. Çoklu kullanım senaryoları.

(i) Çok sayıda sürüm. Yazılımı alırken birden çok sürüm elde ederseniz (32-bit ve 64-bit sürümler gibi), bu sürümlerden bir seferde yalnızca bir tanesini yükleyebilir ve etkinleştirebilirsiniz.

(ii) Çok sayıda olan veya bir araya toplanan bağlantılar. Bağlantıları çoğullamak veya bir araya toplamak için ya da yazılıma erişen veya kullanan cihazların veya kullanıcıların adedini azaltmak için kullandığınız donanım veya yazılım, ihtiyacınız olan lisansların adedini azaltmaz. Bu tür donanımı veya yazılımı kullanabilmeniz için kullandığınız yazılımın her örneği için bir lisansa sahip olmalısınız.

(iii) Cihaz bağlantıları. Aşağıdaki yazılım özelliklerinin kullanılması amacıyla lisanslı cihazda yüklü yazılıma erişmesi için 20 cihaza kadar izin verebilirsiniz: lisanslı cihaz üzerinde dosya hizmetleri, yazdırma hizmetleri, İnternet bilgi hizmetleri ve İnternet bağlantı paylaşımı ve telefon hizmetleri. Cihazlar arasında verileri eşitlemek üzere, lisanslı cihazda yazılıma herhangi bir sayıda cihazın erişmesine izin verebilirsiniz. Bununla birlikte bu bölüm, bu diğer cihazların herhangi birisinde yazılımı yükleme veya (bu bölümde listelenen özelliklerden başka) yazılımın birincil işlevini kullanma hakkına sahip olduğunuz anlamına gelmemektedir.

(iv) Sanallaştırılmış ortamda kullanım. Bu lisans, bir cihaz fiziksel ya da sanal da olsa, bu cihazda kullanılmak üzere yazılımın sadece bir örneğini yüklemenize izin verir. Yazılımı birden çok sanal cihazda kullanmak isterseniz, her örnek için ayrı bir lisans edinmeniz gerekir.

(v) Uzaktan erişim. 90 günü geçmeyecek şekilde, lisanslı bir kullanıcı olarak lisanslı cihazı kullanacak tek bir kullanıcı belirleyebilirsiniz. Lisanslı kullanıcı uzaktan erişim teknolojilerini kullanarak lisanslı cihaza başka bir cihazdan erişebilir. Başka kullanıcılar da farklı zamanlarda uzaktan erişim teknolojilerini kullanarak lisanslı cihaza erişebilirler, fakat but cihazlarda bu yazılımın ayrıca lisanslanmış aynı veya daha yüksek bir sürümünü çalıştırılması gerekir.

(vi) Uzaktan yardım. Yazılım için herhangi bir ek lisans almadan etkin bir oturumu paylaşmak üzere uzaktan yardım teknolojileri kullanabilirsiniz. Uzaktan yardım, genellikle sorunları düzeltmek için, bir kullanıcının başka bir kullanıcının bilgisayarına doğrudan bağlanmasına izin verir.

e.Yedek kopya. Yedekleme amaçlarıyla yazılımın tek bir kopyasını oluşturabilir ve bu yedek kopyayı, yazılımı aşağıda Bölüm 4'te açıklandığı gibi, sanki tek başına alınmış bir yazılımmış gibi, yazılımı devretmek için de kullanabilirsiniz.

3. Gizlilik; Verileri Kullanma İzni. Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Bazı yazılım özellikleri kullanılırken bilgi gönderip alır. Bu özelliklerin çoğu kullanıcı arabiriminde kapatılabilir veya bunları kullanmamayı seçebilirsiniz. Bu anlaşmayı kabul etmekle ve yazılımı kullanmakla, Microsoft'un Microsoft Gizlilik Bildiriminde (aka.ms/privacy) ve yazılım özellikleriyle ilişkili kullanıcı arabiriminde açıklandığı şekilde bilgileri toplayabileceği, kullanabileceği ve açıklayabileceğini kabul etmiş olursunuz.

4. Devir. Yazılımı Almanya'daki bir tüketici olarak veya bu sitede (aka.ms/transfer) listelenen ülkelerden herhangi birinde aldıysanız, bu bölümün hükümleri geçerli değildir ve bu durumda, yazılımın üçüncü bir kişiye devri ve yazılımı kullanım hakkı ilgili yasalara uygun olmalıdır.

a. Cihaza önceden yüklenmiş yazılım. Yazılımı bir cihaza önceden yüklenmiş olarak alırsanız (ve aynı zamanda, bir cihaz üzerine önceden yüklenmiş yazılımdan yükseltmiş olmanız durumunda), yazılımı kullanma lisansını doğrudan başka bir kullanıcıya ancak lisanslı cihazla birlikte devredebilirsiniz. Bu devir, yazılımı ve cihazla birlikte verilmişse, ürün anahtarını içeren orijinal Windows etiketini içermelidir. İzin verilen bir devir işleminden önce, diğer taraf, yazılımın devri ve kullanımı için bu anlaşmanın geçerli olduğunu kabul etmelidir.

b. Tek başına yazılım. Yazılımı tek başına bir yazılım olarak alırsanız (ve aynı zamanda, tek başına bir yazılım olarak alınmış yazılımdan yükseltmiş olmanız durumunda), yazılımı, size ait olan başka bir cihaza devredebilirsiniz. Eğer, (i) yazılımın ilk lisanslı kullanıcısıysanız ve (ii) yeni kullanıcı, bu anlaşmanın şartlarını kabul etmişse, yazılımı başkasına ait bir cihaza devredebilirsiniz. Yazılımı devretmek üzere almanıza izin verdiğimiz yedek kopyayı veya yazılımın geldiği medyayı kullanabilirsiniz. Yazılımı yeni bir cihaza her devrettiğinizde, önceki cihazdan kaldırmalısınız. Yazılımı, lisansı cihazlar arasında paylaştırmak amacıyla devredemezsiniz.

5. Yetkili Yazılım ve Etkinleştirme. Yalnızca uygun lisansınız olması ve yazılımın orijinal bir ürün anahtarı veya başka bir yetkili yöntemle uygun bir şekilde etkinleştirilmiş olması durumunda bu yazılımı kullanmaya yetkili olursunuz. Yazılımı kullanırken internete bağlandığınızda yazılım, kendisini belirli bir cihaz ile ilişkilendirmek üzere etkinleştirme gerçekleştirmek için otomatik olarak Microsoft veya Microsoft'un bağlı kuruluşu ile iletişime geçecektir. Aynı zamanda yazılımı İnternet üzerinden ya da telefon aracılığıyla el ile de etkinleştirebilirsiniz. Her iki durumda da belirli bilgilerin aktarımı gerçekleşir ve İnternet, telefon ve SMS hizmeti ücretleri uygulanabilir. Etkinleştirme (veya cihazınızın bileşenlerine yapılan değişikliklerle tetiklenen yeniden etkinleştirme) sırasında yazılım, yazılımın yüklenmiş örneğinin sahte olduğunu, uygunsuz lisanslandığını veya yetkisiz değişiklikler içerdiğini tespit edebilir. Etkinleştirme başarısız olursa, yazılım herhangi bir değişiklik yapılmış Microsoft yazılımını orijinal Microsoft yazılımıyla değiştirerek kendisini onarmaya çalışır. Yazılım için uygun bir lisans edinmeniz gerektiğini bildiren hatırlatmalar da alabilirsiniz. Başarılı etkinleştirme, yazılımın orijinal veya gerektiği gibi lisanslanmış olduğunu onaylamaz. Etkinleştirme işlemini atlayamaz veya atlatamazsınız. Yazılımınızın gerçek olup olmadığını ve düzgün bir şekilde lisanslanıp lisanslanmadığınızı belirlemeye yardımcı olmak için (aka.ms/genuine) adresine bakın. Belirli güncelleştirmeler, destek ve diğer hizmetler sadece orijinal Microsoft yazılım kullanıcılarına sunulabilir.

6. Güncelleştirmeler. Yazılım,sistem ve uygulama güncelleştirmelerini düzenli aralıklarla kontrol eder ve bunları sizin için indirip yükler. Güncelleştirmeleri yalnızca Microsoft'tan veya yetkili kaynaklarından alabilirsiniz ve Microsoft'un size bu güncelleştirmeleri sağlamak üzere sisteminizi güncelleştirmesi gerekebilir. Bu anlaşmayı kabul ederek, ek bildirim olmaksızın bu tür otomatik güncelleştirmeleri almayı kabul edersiniz.

7. Eski Sürüme Düşürme Hakları. Bir üreticiden veya yükleyiciden Windows'un Professional sürümünün yüklü olduğu bir cihaz aldıysanız, Windows 8.1 Pro veya Windows 7 Professional sürümünü yalnızca (aka.ms/windowslifecycle) adresinde belirtilen şekilde Microsoft bu önceki sürüm için destek sağladığı sürece kullanabilirsiniz. Önceki sürümlere ilişkin kullanımınız bu anlaşma hükümlerine tabidir. Önceki sürüm farklı bileşenler içerirse, bu bileşenleri kullanımınız söz konusu bileşenlere ilişkin önceki sürümle birlikte verilen anlaşmada yer alan koşullara tabidir. Üreticinin veya yükleyicinin ya da Microsoft'un size önceki sürümleri sağlama yükümlülüğü yoktur. Önceki sürümü ayrıca edinmeniz gerekir ve bunun için bir ücret uygulanabilir. İstediğiniz zaman önceki sürümü ilk başta edindiğiniz sürümle değiştirebilirsiniz.

8. Coğrafi Kısıtlamalar ve İhracat Kısıtlamaları. Yazılımınız belirli bir coğrafi bölgede kullanılmak için sınırlıysa, o zaman yazılımı sadece bu bölgede etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca hedef yer, son kullanıcı ve son kullanım sınırlamalarını da içeren, yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Coğrafi kısıtlamalar ve ihracat kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi için (aka.ms/georestrict) ve (aka.ms/exporting) adreslerini ziyaret edin.

9. Destek ve Para İadesi Prosedürleri.

a. Cihaza önceden yüklenmiş yazılım için. Genel olarak yazılımla ilgili destek seçenekleri için cihaz üreticisine veya yükleyiciye başvurun. Yazılımla birlikte verilen destek numarasını kullanın. Doğrudan Microsoft'tan elde edilen güncelleştirmeler ve ekler için Microsoft, (aka.ms/mssupport) adresinde açıklanan şekilde gerektiği gibi lisanslanmış yazılımlar için sınırlı destek hizmetleri verebilir. Bir para iadesi talebiniz varsa, iade ilkelerini öğrenmek üzere üreticiyle veya yükleyiciyle bağlantı kurun. Bir para iadesi için, yazılımı, içine kurulu olduğu cihazın tamamı ile birlikte göndermenizi gerektirebilecek bu ilkelere uymalısınız.

b. Satıcıdan alınan yazılım için. Microsoft, (aka.ms/mssupport) adresinde açıklanan şekilde, gerektiği gibi lisanslanmış yazılımlar için sınırlı destek hizmetleri sağlar. Yazılımı bir satıcıdan aldıysanız ve para iadesi almak istiyorsanız ve yazılımı aldığınız yerden bunu elde edemiyorsanız, Microsoft'un para iadesi ilkeleri hakkında bilgi için Microsoft ile bağlantı kurun. Bkz. (aka.ms/msoffices). Kuzey Amerika'daysanız, (800) MICROSOFT'u arayın veya bkz. (aka.ms/nareturns).

10. Amerika Birleşik Devletleri'nde Yaşıyorsanız (veya Şirket Durumunda, Şirket İş Merkezi Burada Bulunuyorsa) Bağlayıcı Tahkim ve Grup Davası Feragati.

Hiçbir anlaşmazlığın olmayacağını umuyoruz, fakat olursa bunu resmi olmayan şekilde 60 gün içinde çözümlemeye çalışmayı kabul ederiz. Çözümleyemezsek siz ve biz mahkemede bir hakimin veya jürinin önünde görülecek şekilde dava açmamayı ve Federal Tahkim Yasası (“FAA”) kapsamında Amerikan Tahkim Birliği (“AAA”) nezdinde bağlayıcı bireysel tahkimi kabul ederiz. Bunun yerine tarafsız bir arabulucu karar verir ve arabulucunun kararı, FAA kapsamındaki sınırlı temyiz hakkı haricinde, kesin olacaktır. Grup davalarına, grup genelinde tahkimlere, özel avukat genel kovuşturmalarına ve birisinin temsilci niteliğinde hareket ettiği diğer davalara izin verilmez. Tüm tarafların izni olmaksızın birleştirici bireysel davalara da izin verilmez. “Biz”, “bizim” ve “bize” ifadeleri Microsoft'u, cihaz üreticisini ve yazılım yükleyicisini içerir.

a.Kapsanan anlaşmazlıklar—fikri mülkiyet haricinde her şey. “Uyuşmazlık” terimi olabildiği kadar geniştir. Siz ve üretici veya yükleyici veya siz ve Microsoft arasında sizin, lisans verenlerinizin, bizim veya lisans verenlerimizin fikri mülkiyet haklarının uygulanması veya geçerliliğine ilişkin uyuşmazlıklar haricinde sözleşme, garanti, haksız fiil, mevzuat veya yönetmelik dâhil olmak üzere herhangi bir hukuk teorisi kapsamında yazılıma, fiyatına veya bu anlaşmaya ilişkin tüm iddiaları veya ihtilafları içerir.

b.Öncelikle birAnlaşmazlık Bildirimi gönderin. Bir anlaşmazlığınız varsa ve müşteri hizmetleri temsilcilerimiz çözemezse, bir Anlaşmazlık Bildirimini ABD Postası yoluyla, üreticiye veya yükleyiciye, LEGAL DEPARTMENT dikkatine gönderin. Anlaşmazlığınız Microsoft ileyse, Anlaşmazlık Bildirimini Microsoft Corporation, LCA ARBITRATION dikkatine, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 adresine postalayın. Adınızı, adresinizi, sizinle nasıl iletişim kurulacağını, sorunun ne olduğunu ve ne istediğinizi bize bildirin. Form (aka.ms/disputeform) adresinde bulunabilir. Sizinle bir anlaşmazlığımız olursa, biz de aynı şekilde hareket edeceğiz. 60 günden sonra anlaşmazlık çözülmezse, siz ve biz bir tahkim başlatabiliriz.

c. Asliye mahkemesi seçeneği. Bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermek yerine, mahkeme gereksinimlerini karşılıyorsanız, ikametgahınızın bulunduğu yerdeki (şirket durumunda, şirket iş merkezi burada bulunuyorsa) veya anlaşmazlığını Microsoft ileyse, şirket merkezimizin bulunduğu King County, Washington ABD bölgesindeki asliye mahkemesinde bizi dava edebilirsiniz. Asliye mahkemesine gitmeden önce bize bir Uyuşmazlık Bildirimi göndermenizi ve çözüm üzerinde çalışmak için bize 60 gün süre vermenizi umuyoruz, ancak bunu yapmak zorunda değilsiniz.

d. Tahkim prosedürü. Tüm tahkimler, AAA tarafından, birliğin Ticari Tahkim Kuralları kapsamında yürütülecektir (bir bireyseniz ve yazılımı kişisel veya ev içi amaçla kullanıyorsanız ya da bir birey olup olmamanızdan ya da yazılımı nasıl kullandığınızdan bağımsız olarak anlaşmazlığın değeri 75.000 Amerikan Doları veya daha azsa, Tüketici Tahkim Kuralları da geçerli olacaktır). Daha fazla bilgi için (aka.ms/adr) adresine bakın veya 1-800-778-7879 numaralı telefonu arayın. Tahkim başlatmak üzere (aka.ms/arbitration) adresinde bulunan formu AAA'ya gönderin ve bunun kopyasını üreticiye veya yükleyiciye (veya uyuşmazlık sizinle Microsoft arasındaysa, Microsoft'a) gönderin. 25.000 Amerikan Doları veya daha azını içeren bir anlaşmazlıkta, arabulucu yüz yüze bir oturum gerçekleştirmek için iyi bir neden bulmazsa, tüm oturumlar telefonla yapılacaktır. Tüm yüz yüze oturumlar ikametgahınızın bulunduğu yerde (şirket durumunda, şirket iş merkezi burada bulunuyorsa) veya anlaşmazlığını Microsoft ileyse, şirket merkezimizin bulunduğu King County, Washington ABD bölgesinde yapılacaktır. Seçim size aittir. Arabulucu, bir mahkemenin yapabileceğiyle aynı şekilde sizin için bireysel olarak zararlara ilişkin aynı kararı alabilir. Arabulucu, sadece sizin bireysel dava talebinizi karşılamak için bireysel olarak size açıklayıcı veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

e.Tahkim ücretleri ve ödemeler.

(i) 75.000 Amerikan Doları veya daha azını içeren anlaşmazlıklar. Üretici veya yükleyici (veya anlaşmazlığınız Microsoft ileyse, Microsoft), derhal sizin dava açılış ücretlerinizi tazmin edecek ve AAA'nın ve arabulucunun ücretlerini ve harcamalarını ödeyecektir. Arabulucu atanmadan önce yaptığımız son yazılı sulh tekliflerini reddederseniz, anlaşmazlığınız bir arabulucunun kararına (“arabulucu kararı” diye adlandırılır) kadar ilerler ve arabulucu sizin için son yazılı tekliften daha fazlası için karar verirse, üretici veya yükleyici (veya anlaşmazlığınız Microsoft ileyse, Microsoft): (1) arabulucu kararını veya bundan yüksekse, 1.000 Amerikan Doları öder; (2) eğer varsa, makul avukat ücretlerinizi öder ve (3) dava talebinizin soruşturulması, hazırlanması ve tahkimde takip edilmesi için avukatınızın makul olarak tahakkuk ettirdiği (bilirkişi ücretleri ve maliyetleri dâhil) tüm harcamaları tazmin eder. Siz ve biz kararlaştırmadığımız durumda tutarları arabulucu belirler.

(ii) 75.000 Amerikan Doları'ndan daha fazlasını içeren anlaşmazlıklar. AAA kuralları dava açılış ücretlerinin ve AAA'nın ve arabulucunun ücretlerinin ve harcamalarının ödenmesini yönetecektir.

(iii) Herhangi bir tutar içeren anlaşmazlıklar. Bir tahkim başlatırsanız, arabulucunun tahkimi anlamsız bulmaması veya uygunsuz bir amaçla sunulduğunu düşünmemesi durumunda, AAA'nın veya arabulucunun ücretlerini ve harcamalarını ya da tazmin ettiğimiz dava açılış ücretlerinizi talep etmeyeceğiz. Biz bir tahkim başlatırsak, tüm dava açılış ücretlerini, AAA'nın ve arabulucunun ücretlerini ve harcamalarını biz ödeyeceğiz. Hiçbir tahkimde kendi avukatlık ücretlerimizi veya harcamalarımızı sizden talep etmeyeceğiz. Ücretler ve harcamalar, bir anlaşmazlığın ne kadar masraf çıkardığının hesaplanmasına dâhil edilmez.

f.Bir yıl içinde dava açma zorunluluğu. Herhangi bir talep veya anlaşmazlık için asliye mahkemesine veya tahkime (fikri mülkiyet anlaşmazlıkları dışında — bkz. Bölüm 10.a.) ilk kez başvurulabileceği tarihten itibaren bir yıl içinde dava açmanız gerekir. Aksi halde dava kalıcı olarak düşmüş olur.

g.Bölünebilirlik. Bir anlaşmazlığın tümü veya bazı bölümleri için grup davası feragatinin yasaya aykırı veya icra edilemez olduğu saptanırsa, bu bölümler tahkime gitmeyecek, mahkemede görülecektir ve kalan bölümler için tahkim işlemi yapılacaktır. Bölüm 10'un başka herhangi bir hükmünün yasaya aykırı veya icra edilemez olduğu saptanırsa, o hüküm ayrılacak, fakat Bölüm 10'un kalanı geçerliliğini koruyacaktır.

h.AAA kuralları ile ihtilaf. Bu anlaşmanın, AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları veya Tüketici Tahkim Kuralları ile ihtilaflı olduğu durumda bu anlaşma geçerlidir.

i.Taraf veya üçüncü kişi lehtarı olarak Microsoft. Cihaz üreticisi Microsoft ise veya yazılımı bir satıcıdan aldıysanız, Microsoft bu anlaşmanın tarafıdır. Aksi takdirde, Microsoft bir taraf değildir, ancak resmi olmayan görüşmeler ve tahkim yoluyla anlaşmazlıkları çözmek üzere üretici veya yükleniciyle anlaşmanızın üçüncü kişi lehtarıdır.

11. Tabi Olunan Yasa. Sözleşme ihlali davaları ve tüketiciyi koruma yasaları, haksız rekabet yasaları, zımni garanti yasaları, haksız zenginleşme ve haksız fiil davaları dahil olmak üzere, yazılıma, yazılımın fiyatına veya bu anlaşmaya ilişkin tüm davalar ve anlaşmazlıklar, yasaların çatışması ilkelerine bakılmaksızın, yaşadığınız eyaletin veya ülkenin (ya da şirket durumunda, şirket iş merkezinin bulunduğu yerin) yasalarına tabi olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, tahkime ilişkin tüm hükümler FAA'ya tabidir.

12.Tüketici Hakları, Bölgesel Değişimler. Bu anlaşma belirli yasal hakları açıklamaktadır. Yaşadığınız ülke veya devletin kanunları kapsamında tüketici hakları da dâhil olmak üzere başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu anlaşma, devletinizin veya ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, sahip olduğunuz bu diğer hakları değiştirmez. Örneğin, yazılımı aşağıdaki bölgelerden birinde aldıysanız veya zorunlu ülke yasaları geçerliyse, aşağıdaki hükümler sizin için geçerli olur:

a. Avustralya. “Sınırlı Garanti” ye yapılan atıflar, Microsoft, üretici veya yükleyici tarafından sağlanan açık garantiye yapılmıştır. Bu garanti Avustralya Tüketici Yasası kapsamındaki kanuni taahhütlere uygun olarak sahip olduğunuz haklar ve hukuki başvuru yolları dâhil, yasa kapsamında sahip olabileceğiniz diğer hak ve hukuki başvuru yollarına ek olarak verilir.

Bu bölümde “mallar” terimi, Microsoft, üretici veya yükleyici tarafından açık garantinin sağlandığı yazılıma ilişkindir. Ürünlerimiz Avustralya Tüketici Yasası'nın dışında tutulamayacak taahhütlerle birlikte gelir. Büyük bir arıza nedeniyle değiştirme veya geri ödeme ve mantık dâhilinde öngörülebilir herhangi bir başka kayıp veya hasarın karşılanması hakkına sahipsiniz. Aynı şekilde, ürünler kabul edilebilir kalitenin altında olduğunda ve büyük bir arıza olarak adlandırılmayan arıza durumunda da ürünlerin onarılması veya değiştirilmesi hakkına sahipsiniz.

b. Kanada. İnternet erişimini kapatarak cihazınızda güncelleştirme almayı durdurabilirsiniz. İnternete bağlanırsanız ve bağlandığınızda yazılım, güncelleştirmeleri kontrol etmeye ve yüklemeye devam eder.

c. Avrupa Birliği. Aşağıdaki Bölüm 13.d(i)'deki akademik kullanım kısıtlaması, şu sitede listelenen yetkili mahkemeler için geçerli değildir: (aka.ms/academicuse).

d. Almanya ve Avusturya.

(i) Garanti. Uygun şekilde lisanslanmış yazılım büyük ölçüde, yazılıma eşlik eden her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacaktır. Ancak, üretici ya da yükleyici ve Microsoft, lisanslanmış yazılımla ilgili olarak sözleşmeden doğan hiçbir taahhüt vermez.

(ii) Sorumluluğun Sınırlandırılması. Kasıtlı işlemler, ağır ihmal, Ürün Sorumluluğu Yasası uyarınca taleplerin yanı sıra can kaybı veya kişisel veya fiziksel yaralanma durumunda üretici, yükleyici veya Microsoft kanun uyarınca sorumlu olacaktır.

Önceki cümleye tabi olmak üzere üretici, yükleyici veya Microsoft'un sözleşmeden doğan önemli yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin anlaşmanın tam ifasına olanak sağlayacak, ihlalinin bu anlaşmanın amacını tehlikeye düşürecek ve bunlara kısmen uygunluğa bir tarafın sürekli güvenmesini sağlayacak nitelikte (kısaca “temel yükümlülükler”) olması durumunda, üretici, yükleyici veya Microsoft yalnızca hafif ihmal için sorumlu olacaktır. Diğer hafif ihmal durumlarında üretici, yükleyici veya Microsoft hafif ihmal için sorumlu olmayacaktır.

e. Diğer bölgeler. Bölgesel değişimlerin güncel bir listesi için bkz. (aka.ms/variations).

13. Ek Bildirimler.

a. Ağlar, veri ve İnternet kullanımı. Yazılımın bazı özellikleri ve yazılım yoluyla erişilen hizmetler, cihazınızın İnternete bağlanmasını gerektirebilir. Erişim ve kullanımınız (ücretler dâhil) hücresel veya İnternet sağlayıcı anlaşmanızın koşullarına tabi olabilir. Yazılımın belirli özellikleri, İnternete daha etkin bir şekilde erişmenize yardımcı olabilir, ancak yazılımın kullanım hesaplamaları servis sağlayıcınızın ölçümlerinden farklı olabilir. Her zaman, (i) kendi planlarınız ve anlaşmalarınızın koşullarını anlamaktan ve bunlara uymaktan ve (ii) ortak/açık ağlar dâhil olmak üzere ağalara erişmekten ve bunları kullanmaktan kaynaklanacak tüm hususlar için siz sorumlu olursunuz. Yazılımı, ağlara bağlanmak ve bu ağlara ilişkin erişim bilgilerini paylaşmak için, ancak bunları yapma izniniz varsa kullanabilirsiniz.

b. H.264/AVC ve MPEG-4 görsel standartları ve VC-1 video standartları. Yazılım, H.264/MPEG-4 AVC ve/veya VC-1 kod çözme teknolojisi içerebilir. MPEG LA, L.L.C. aşağıdaki bildirimin yapılmasını zorunlu tutmuştur:

BU ÜRÜNÜN LİSANSI, AVC, VC-1 VE MPEG-4 PART 2 GÖRSEL PATENT PORTFÖYÜ LİSANSLARI KAPSAMINDA, TÜKETİCİNİN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN KULLANIMI AMACIYLA (i) YUKARIDAKİ STANDARTLARA (“VİDEO STANDARTLARI”) UYGUN VİDEO KODLAMASI VE/VEYA (ii) BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN BİR FAALİYET ÇERÇEVESİNDE KODLANMIŞ VE/VEYA BU TÜRDE VİDEO SAĞLAMA LİSANSI BULUNAN BİR VİDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ AVC, VC-1 VE MPEG-4 PART 2 VİDEONUN KODUNU ÇÖZMESİ İÇİN VERİLMİŞTİR. BAŞKA BİR KULLANIMA YÖNELİK HİÇBİR LİSANS VERİLMEMİŞTİR VE ZIMNİ OLARAK VERİLDİĞİ SONUCU ÇIKARILAMAZ. EK BİLGİ MPEG LA, L.L.C'DEN ELDE EDİLEBİLİR. BKZ. (AKA.MS/MPEGLA).

c.Kötü amaçlı yazılım koruması. Microsoft cihazınızın kötü amaçlı yazılımdan korunmasına önem vermektedir. Başka bir koruma yüklenmemişse veya süresi dolmuşsa yazılım, kötü amaçlı yazılım korumasını açar. Bunun yapılması için diğer kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımı devreden çıkarılır veya kaldırılması gerekebilir.

d. Sınırlı haksürümleri. Aldığınız yazılım sürümü belirli veya sınırlı bir kullanım için işaretlenmiş veya baka şekilde buna yönelikse, bu durumda yalnızca belirtildiği şekilde kullanabilirsiniz. Yazılımın bu gibi sürümlerini ticari, kar amacı gütmeyen ve gelir getiren faaliyetler için kullanamazsınız.

(i) Akademik. Akademik kullanım için satın alma tarihinde bir eğitim kurumunda öğrenci, öğretim görevlisi veya idari personel olmanız gerekir.

(ii) Değerlendirme. Değerlendirme (veya test veya tanıtım) kullanımı için yazılımı satamazsınız, canlı bir işletim ortamında veya değerlendirme süresinden sonra kullanamazsınız. İşbu Anlaşmada yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, değerlendirme yazılımı “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır ve bu sürümler için, zımni ya da açık hiçbir garanti (Sınırlı Garanti dahil) verilmemektedir.

(iii) NFR. “NFR” veya “Yeniden Satılamaz” olarak belirtilen yazılımları satamazsınız.

(iv) Uygulamalarıdır. Microsoft'un kullanıma sürebileceği yazılımın ön izleme, insider, beta veya diğer yayın öncesi sürümlerini (“ön izlemeler”) kullanmayı seçebilirsiniz. Ön izlemeleri, yalnızca yazılımın sona erme tarihine kadar ve işbu anlaşmanın tüm şartlarına uyduğunuz sürece kullanabilirsiniz. Ön izlemeler deneysel olup ticari olarak yayımlanan sürümden oldukça farklı olabilir. İşbu anlaşmada yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, ön izlemeler “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır ve bu sürümler için, zımni ya da açık hiçbir garanti (Sınırlı Garanti dahil) verilmemektedir. Ön izlemeleri cihazınıza yüklemekle, cihazınızın garantisini geçersiz kılabilir veya etkiliyor olabilirsiniz ve cihazınızın üreticisinden ya da ağ operatöründen (varsa) destek alma hakkınız olmayabilir. Microsoft, uğrayacağınız hiçbir zarardan sorumlu değildir. Microsoft, ön izlemeler için destek hizmetleri sağlamayabilir. Microsoft'a ön izleme ile ilgili yorumlar, öneriler veya başka geri bildirimler (“gönderim”) sağlamanız durumunda, Microsoft'a ve iş ortaklarına, gönderimi herhangi bir yolla ve herhangi bir amaçla kullanma hakkı verirsiniz.

14. Anlaşmanın Tamamı. Bu anlaşma (tüm yazılım eklerine eşlik eden matbu kağıt lisans koşulları ve diğer koşullar, güncellemeler ve üretici veya yükleyici ya da Microsoft tarafından sağlanan ve sizin de kullandığınız hizmetler ile birlikte) ve bu anlaşmada listelenen web bağlantılarında yer alan koşullar, (üretici veya yükleyici ya da Microsoft bu tür ekler, güncellemeler veya hizmetler ile birlikte başka koşullar sağlamadığı takdirde) yazılım ve bu çeşit ekler, güncellemeler ve hizmetler için anlaşmanın tamamını oluşturur. Yazılımınız çalışmaya başladıktan sonra bu anlaşmayı (aka.ms/useterms) adresine giderek veya yazılım içinde Ayarlar - Sistem - Hakkında bölümüne giderek gözden geçirebilirsiniz. Koşulları, bu anlaşmadaki bağlantılardan herhangi birinden de bir tarayıcının adres çubuğuna URL'leri girmek suretiyle gözden geçirebilirsiniz ve bunu yapmayı kabul etmektesiniz. Yazılımı veya hizmetleri kullanmadan önce, bağlantı verilmiş bütün koşullar dâhil anlaşmanın tamamını okumayı kabul edersiniz. Yazılımı ve hizmetleri kullanarak, bu anlaşmayı ve bağlantılı koşullarını onayladığınızı anlamaktasınız. Bu anlaşmada ayrıca bilgi bağlantıları da bulunmaktadır. Bildirimleri ve bağlayıcı koşulları içeren bağlantılar şunlardır:

· Microsoft Gizlilik Bildirimi (aka.ms/privacy)

· Microsoft Hizmetler Anlaşması (aka.ms/msa)

· Adobe Flash Player Lisans Koşulları (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

SINIRLI GARANTİ

Cihaz üreticisi veya yükleyicisi, gerektiği gibi lisanslanmış yazılımın, büyük ölçüde yazılımla gönderilen her türlü Microsoft malzemesinde açıklandığı şekilde çalışacağını garanti etmektedir. Bu sınırlı garantinin 90 günlük süresi sırasında doğrudan Microsoft'tan güncelleştirmeler veya ekler alırsanız, Microsoft, güncelleştirmeler veya ekler için bu sınırlı garantiyi sağlamaktadır. Sınırlı garanti, sizin neden olduğunuz, yönergeleri izlemediğinizde ortaya çıkan veya üreticinin ya da yükleyicinin ya da Microsoft’un makul denetimi dışındaki olaylardan kaynaklanan sorunları kapsamamaktadır. Sınırlı garanti, ilk kullanıcı yazılımı aldığında başlar ve 90 gün boyunca devam eder. 90 günlük süre boyunca üreticiden veya yükleyiciden veya Microsoft'tan alabileceğiniz her türlü ek, güncelleştirme veya değişim yazılımı da, sadece 90 günlük sürenin kalanı veya 30 gün (hangisi daha uzunsa) içinde olmak üzere kapsam dahilindedir. Yazılımın devredilmesi, sınırlı garantinin süresini uzatmaz.

Üretici veya yükleyici ve Microsoft başka hiçbir açık garanti, taahhüt vermemekte veya şart sunmamaktadır. Üretici ya da yükleyici ve Microsoft ticari olarak satılabilme, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal durumunun olmaması dahil olmak üzere tüm zımni garantileri ve şartları kapsam dışı tutmaktadır. Yerel yasalarımız zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermiyorsa, o zaman tüm zımni garantiler, taahhütler veya şartlar sadece bu sınırlı garantinin süresi boyunca sürer ve en fazla yerel yasalarınızın izin verdiği ölçüyle sınırlıdır. Yerel yasalarınız bu anlaşmaya rağmen daha uzun bir sınırlı garanti süresi gerektiriyorsa, daha uzun olan bu süre geçerli olacaktır, ancak yalnızca bu anlaşmanın izin verdiği hukuki başvuru yollarını elde edebilirsiniz.

Sınırlı garantinin üretici veya yüklenici ya da Microsoft tarafından ihlal edilmesi durumunda, kendi seçimine bağlı olarak: (i) yazılımı ücretsiz olarak onaracak veya değiştirecek ya da (ii) varsa ödenen tutarı iade etmek üzere yazılımın (ya da kendi seçimine bağlı olarak yazılımın önceden yüklendiği cihazın) iadesini kabul edecektir. Üretici veya yükleyici (ya da doğrudan Microsoft’tan aldıysanız Microsoft), ekleri, güncelleştirmeleri veya yazılımları onarabilir veya değiştirebilir ya da varsa bunlar için ödediğiniz tutarı iade edebilir. Garanti ihlali durumunda hukuki başvuru yollarınız bunlardan ibarettir. Bu sınırlı garanti size belirli yasal haklar vermekle birlikte, eyaletten eyalete veya ülkeden ülkeye değişen başka haklarınız da olabilir.

Üretici ya da yükleyici ya da Microsoft'un sağlayabileceği herhangi bir onarım, değiştirme veya para iadesi dışında, bu sınırlı garanti kapsamında, bu anlaşmanın başka bir bölümü kapsamında veya başka bir teori kapsamında kâr kaybı veya doğrudan, neticede oluşan, özel, dolaylı veya müsbet zararlarla bağlantılı zararlar dahil olmak üzere başka hiçbir zararı veya diğer hukuki başvuru yolunu karşılayamazsınız. Bu anlaşmadaki zarar istisnaları ve hukuki başvuru yolu sınırlamaları; onarım, değiştirme veya para iadesi herhangi bir kaybınızı tümüyle karşılamıyorsa, üretici ya da yükleyici ya da Microsoft zararların oluşma olasılığını biliyorsa veya üretici ya da yükleyici ya da Microsoft'un bunları bilmesi gerekiyorsa veya hukuki başvuru yolu esas amacına ulaşmıyorsa da geçerlidir. Bazı devletler ve ülkeler, müspet zararlarla bağlantılı, neticede oluşan veya diğer zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermediğinden, yukarıdaki sınırlamalar veya istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Yerel yasalarınız, bu anlaşma izin vermese de, üretici ya da yükleyici ya da Microsoft'tan zararları tazmin etmenize izin veriyorsa, yazılım için ödediğinizden daha fazlasını (veya yazılımı ücretsiz olarak aldıysanız 50 ABD Dolarına kadar olan kısmı) tazmin edemezsiniz.

GARANTİLERİN KULLANILMASI USULÜ

Servis veya para iadesi için, satın alma belgenizi sağlamalı ve üreticinin veya yükleyicinin iade ilkelerine uymalısınız ve bu ilkeler, yazılımı, yüklü olduğu cihazın tamamıyla birlikte iade etmenizi gerektirebilir; ürün anahtarını içeren orijinallik sertifikası etiketi (cihazınızla birlikte verilmişse) yapışık halde kalmalıdır.

Yazılım için garanti hizmetini nasıl elde edebileceğinizi öğrenmek üzere cihazınızla birlikte verilen adresten veya ücretsiz çağrı hattından üreticiye veya yükleyiciye başvurun. Cihaz üreticiniz Microsoft ise veya yazılımı bir perakende satıcıdan aldıysanız, Microsoft'a aşağıdaki şekilde başvurun:

1. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada. Birleşik Devletler ve Kanada'dan alınan yazılım için para iadesinin nasıl alındığına veya garanti hizmetine ilişkin bilgi almak için (800) MICROSOFT numaralı telefondan; One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 adresine posta yoluyla Microsoft Müşteri Hizmetleri ve Destek'e göndererek veya (aka.ms/nareturns) adresini ziyaret ederek Microsoft'a başvurun.

2. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika. Yazılımı Avrupa, Orta Doğu veya Afrika'da aldıysanız, ya Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, İrlanda adresindeki Microsoft Ireland Operations Limited'a ya da ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşuna (aka.ms/msoffices) başvurun.

3. Avustralya. Yazılımı Avustralya'dan aldıysanız başvuru yapmak için 13 20 58'den Microsoft ile veya Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Avustralya adresi ile bağlantı kurun.

4. Diğer ülkeler. Yazılımı başka bir ülkeden aldıysanız, ülkenize hizmet veren Microsoft bağlı kuruluşuna (aka.ms/msoffices) başvurun.


***********************************************************************

[Mobil SKU'ya ilişkin garanti hükmü]

GARANTİ VERİLMEMESİ

CİHAZINIZDAKİ YAZILIM (UYGULAMALAR DAHİL) “OLDUĞU GİBİ” LİSANSLANIR. YEREL YASALARINIZIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, YAZILIMIN KALİTESİ VE PERFORMANSIYLA İLGİLİ TÜM RİSK TARAFINIZA AİTTİR. YAZILIMDA HATA OLUŞURSA, TÜM SERVİS VEYA ONARIMIN TÜM MALİYETİNİ SİZ ÜSTLENİRSİNİZ. CİHAZ ÜRETİCİ VEYA MICROSOFT, YAZILIM İÇİN HİÇBİR AÇIK GARANTİ, TAAHHÜT VERMEZ VEYA ŞART SUNMAZ. YEREL YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, ÜRETİCİ VE MICROSOFT, TİCARİ OLARAK SATILABİLME, KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ OLANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR ZIMNİ GARANTİ VERMEZ VE ŞART SUNMAZ. YEREL YASALAR KAPSAMINDA BU KOŞULLARIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ EK TÜKETİCİ HAKLARINA VEYA YASAL GARANTİLERE SAHİP OLABİLİRSİNİZ.

YEREL YASALARINIZ, BU ANLAŞMA UYGULAMADIĞI HALDE BİR GARANTİ, TAAHHÜT VEYA ŞART UYGULUYORSA, KOŞULLARI, İLK KULLANICININ YAZILIMI ALMASINDAN SONRAKİ 90 GÜNLE SINIRLIDIR. ÜRETİCİ VEYA MICROSOFT BU TÜR BİR GARANTİYİ, TAAHHÜDÜ VEYA ŞARTI İHLAL EDERSE, ÜRETİCİNİN VEYA MICROSOFT'UN SEÇİMİNE BAĞLI OLARAK, TEK HUKUKİ BAŞVURU YOLUNUZ (I) YAZILIMIN ÜCRETSİZ OLARAK ONARILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA (II) VARSA, ÖDENEN TUTARIN İADE EDİLMESİYLE YAZILIMIN (VEYA SEÇİME BAĞLI OLARAK, YAZILIMIN YÜKLENDİĞİ CİHAZIN) GERİ VERİLMESİDİR. BUNLAR, YEREL YASALARINIZIN UYGULADIĞI GARANTİNİN, TAAHHÜDÜN VEYA ŞARTIN İHLAL EDİLMESİNE YÖNELİK OLARAK TEK HUKUKİ BAŞVURU YOLLARINIZDIR.

YEREL YASALARINIZIN YASAKLAMADIĞI ÖLÇÜDE, ZARARLARI TAZMİN ETMEK ÜZERE HERHANGİ BİR ZEMİNİNİZ VARSA, ÜRETİCİDEN VEYA MICROSOFT'TAN YALNIZCA YAZILIM İÇİN ÖDEDİĞİNİZ TUTARA KADAR OLAN (VEYA YAZILIMI ÜCRETSİZ ALDIYSANIZ 50 ABD DOLARINA KADAR OLAN) DOĞRUDAN ZARARLARI TAZMİN EDEBİLİRSİNİZ BU ANLAŞMANIN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜ VEYA BAŞKA BİR TEORİ KAPSAMINDA, KÂR KAYBI VE DOĞRUDAN, NETİCEDE OLUŞAN, ÖZEL, DOLAYLI VEYA MÜSBET ZARARLARLA BAĞLANTILI ZARARLAR DAHİL OLMAK ÜZERE BAŞKA ZARARLARIN KARŞILANMASINI VEYA BAŞKA HUKUKİ BAŞVURU YOLUNA BAŞVURMAYI TALEP ETMEYECEK VE BU KONUDAKİ TÜM HAKLARINIZDAN FERAGAT EDECEKSİNİZ. BU SINIRLAMA (I) BU ANLAŞMAYLA, YAZILIMLA (UYGULAMALAR DAHİL), CİHAZLA, HİZMETLERLE, BOZULMAYLA VEYA VERİ KAYBIYLA, VERİLERİN İLETİLEMEMESİ VEYA ALINAMAMASIYLA, ÜÇÜNCÜ KİŞİ İNTERNET SİTELERİ VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİ PROGRAMLARA İLİŞKİN İÇERİKLE (KOD DAHİL) İLGİLİ HER TÜRLÜ ŞEY VE (II) SÖZLEŞME İHLALİNE, GARANTİYE, TAAHHÜDE VEYA ŞARTA; KUSURSUZ SORUMLULUĞA, İHMALE VEYA BAŞKA HAKSIZ FİİLLERE; BİR YASANIN VEYA YÖNETMELİĞİN İHLALİNE; HAKSIZ ZENGİNLEŞMEYE İLİŞKİN VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TEORİ KAPSAMINDAKİ İDDİALAR İÇİN GEÇERLİDİR.

BU ANLAŞMADAKİ ZARAR İSTİSNALARI VE HUKUKİ BAŞVURU YOLU SINIRLAMALARI; HUKUKİ BAŞVURU YOLUNUZ YOKSA (YAZILIM “OLDUĞU GİBİ” LİSANSLANDIYSA), ONARIM, DEĞİŞTİRME VEYA PARA İADESİ HERHANGİ BİR KAYBINIZI TÜMÜYLE KARŞILAMIYORSA, ÜRETİCİ VEYA MICROSOFT ZARARLARIN OLUŞMA OLASILIĞINI BİLİYORSA VEYA ÜRETİCİNİN VEYA MICROSOFT'UN BUNU BİLMESİ GEREKİYORSA VEYA HUKUKİ BAŞVURU YOLU ESAS AMACINA ULAŞMIYORSA DA GEÇERLİDİR.

Cihazınızın garanti kapsamında olup olmadığını belirlemek için cihaz üreticinize danışın.

This site in other countries/regions: