Päivitetty viimeksi joulukuussa 2016

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT

WINDOWS-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

JOS ASIAKAS ASUU (TAI YRITYKSEN TAPAUKSESSA ASIAKKAAN PÄÄASIALLINEN TOIMIPAIKKA ON) YHDYSVALLOISSA, HÄNEN TULEE LUKEA KOHTA 10. SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISUTAPOIHIN.

Kiitos, että valitsit Microsoftin.

Sen mukaan, miten asiakas on hankkinut Windows-ohjelmiston, tämä on käyttöoikeussopimus (i) asiakkaan ja laitevalmistajan tai laitteen ohjelmiston ohjelmistoasentajan välillä tai (ii) asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan tai pääasiallisen toimipaikan mukaan jonkin sen konserniyhtiön) kanssa, jos asiakas on hankkinut ohjelmiston jälleenmyyjältä. Microsoft on Microsoftin tai sen tytäryhtiön tuottaman laitteen laitevalmistaja ja Microsoft on jälleenmyyjä, jos asiakas hankki ohjelmiston suoraan Microsoftilta.

Tämä sopimus kuvaa asiakkaan oikeudet ja ehdot, joilla asiakas saa käyttää Windows-ohjelmistoa. Asiakkaan tulee tutustua koko sopimukseen, mukaan lukien ohjelmiston mukana mahdollisesti toimitetut lisäkäyttöoikeusehdot ja linkitetyt ehdot, koska kaikki ehdot ovat tärkeitä ja yhdessä muodostavat tämän asiakasta koskevan sopimuksen. Linkitettyjä ehtoja voi tarkastella liittämällä (aka.ms/)-linkin selainikkunaan.

Tämän sopimuksen hyväksyminen tai ohjelmiston käyttäminen merkitsee kaikkien näiden ehtojen hyväksymistä ja asiakkaan suostumusta tiettyjen tietojen siirtoon aktivoinnin ja ohjelmiston käytön aikana kohdan 3 tietosuojalausekkeen mukaisesti. Jos asiakas ei hyväksy näitä ehtoja ja noudata niitä, hän ei saa käyttää ohjelmistoa tai sen toimintoja. Asiakkaan on sen sijaan selvitettävä tuotteen hyvityskäytäntö laitevalmistajalta tai asentajalta tai jälleenmyyjältä, jos asiakas on hankkinut ohjelmiston suoraan, ja palautettava ohjelmisto tai laite hyvitystä vastaan. Asiakkaan on noudatettava tätä palautuskäytäntöä, joka saattaa vaatia asiakasta palauttamaan ohjelmiston kanssa koko laitteen, johon ohjelmisto on asennettu, mahdollista hyvitystä varten.

1. Yleistä.

a. Soveltuvuus. Tämä sopimus koskee asiakkaan laitteeseen valmiiksi asennettua tai jälleenmyyjältä hankittua ja asiakkaan asentamaa Windows-ohjelmistoa, (mahdollista) tallennusvälinettä, jolla ohjelmisto on saatu, ohjelmistossa olevia fontteja, kuvakkeita, kuvia tai äänitiedostoja sekä ohjelmiston Microsoft-päivityksiä, versiopäivityksiä, täydennyksiä tai palveluita, ellei niiden mukana toimiteta muita ehtoja. Se koskee myös toimintoja sisältäviä Microsoftin kehittämiä Windows-sovelluksia, kuten postia, yhteystietoja, musiikkia ja valokuvia, jotka sisältyvät Windowsiin ja ovat sen osa. Jos tässä sopimuksessa on sellaista toimintoa tai palvelua koskevia ehtoja, jota ei ole saatavilla asiakkaan laitteessa, kyseiset ehdot eivät ole voimassa.

b. Lisäehdot. Tiettyjen toimintojen, palveluiden ja sovellusten käyttöä voivat koskea muut Microsoftin ja kolmannen osapuolen ehdot asiakkaan laitteen ominaisuuksien, määritysten ja käyttötavan mukaan. Asiakkaan tulee lukea ne huolellisesti.

(i) Jotkin Windows-sovellukset mahdollistavat online-palveluiden käytön tai edellyttävät sitä, ja kyseisten palveluiden käyttöä joskus koskevat erilliset ehdot ja tietosuojakäytännöt, kuten Microsoftin palvelusopimus osoitteessa (aka.ms/msa). Asiakas voi tarkastella näitä ehtoja ja käytäntöjä tutustumalla käytön palveluehtoihin ja sovelluksen asetuksiin. Palveluita ei ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.

(ii) Microsoft, valmistaja tai asentaja voi myös sisällyttää lisäsovelluksia, jotka ovat erillisten käyttöoikeusehtojen ja tietosuojakäytäntöjen alaisia.

(iii) Ohjelmisto sisältää Adobe Flash Playerin, jonka käyttöoikeus on myönnetty Adobe Systems Incorporatedin ehdoilla, jotka ovat osoitteessa (aka.ms/adobeflash). Adobe ja Flash ovat Adobe Systems Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

(iv) Ohjelmistoon saattaa sisältyä kolmansien osapuolten ohjelmia, joiden käyttöoikeudet myönnetään asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai omilla ehdoillaan. Kolmansien osapuolten mahdolliset käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja hyväksynnät ovat osoitteessa (aka.ms/thirdpartynotices).

(v) Siinä määrin, mitä ne on sisällytetty Windowsiin, Wordiin, Exceliin, PowerPointiin ja OneNoteen, niiden käyttöoikeus on myönnetty asiakkaan henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön, ellei asiakkaalla ole kaupallisen käytön oikeuksia erillisen sopimuksen nojalla.

2. Asennus- ja käyttöoikeudet.

a. Käyttöoikeus. Ohjelmistoa ei myydä, vaan siihen myönnetään käyttöoikeus. Tällä käyttöoikeudella Microsoft myöntää asiakkaalle oikeuden asentaa ohjelmiston yhden kopion ja suorittaa yhtä kopiota yhdellä laitteella, jolla ohjelmisto on hankittu (käyttöoikeuden alainen laite), yhden henkilön käytettäväksi kerrallaan, niin kauan kuin asiakas noudattaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja. Väärennetyn ohjelmiston päivittäminen aidolla ohjelmistolla, joka on hankittu Microsoftilta tai valtuutetuista lähteistä, ei tee asiakkaan alkuperäisestä versiosta tai päivitetystä versiosta aitoa, eikä tässä tilanteessa asiakkaalla ole ohjelmiston käyttöoikeutta.

b.Laite. Tässä sopimuksessa ”laite” tarkoittaa sisäisellä tallennuslaitteella varustettua (fyysistä tai virtuaalista) laitteistojärjestelmää, joka pystyy käyttämään ohjelmistoa. Laitteisto-osiota tai -osaa pidetään laitteena.

c.Rajoitukset. Valmistaja tai asentaja ja Microsoft varaavat kaikki oikeudet (kuten immateriaalioikeudellisten lakien takaamat oikeudet), joita ei erityisesti myönnetä tässä sopimuksessa. Tämä käyttöoikeus ei esimerkiksi anna asiakkaalle oikeutta seuraaviin asioihin, eikä asiakas näin muodoin saa tehdä seuraavaa:

(i) käyttää tai virtualisoida ohjelmiston ominaisuuksia erikseen

(ii) julkaista, kopioida (muutoin kuin luvallinen varmuuskopio), vuokrata, liisata tai lainata ohjelmistoa

(iii) siirtää ohjelmistoa (ellei sitä ole tässä sopimuksessa sallittu)

(iv) kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia

(v) käyttää ohjelmistoa palvelinohjelmistona kaupalliseen isännöintiin, asettaa ohjelmistoa usean käyttäjän yhtäaikaiseen käyttöön verkossa, asentaa ohjelmistoa palvelimeen ja antaa käyttäjien etäkäyttää sitä tai asentaa sen laitteeseen vain etäkäyttäjien käyttöön

(vi) selvittää ohjelmiston koodia tai purkaa sitä tai yrittää tehdä niin siinä määrin, mikä on (a) sallittua sovellettavassa laissa, (b) sallittu ohjelmiston mahdollisesti sisältämän avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehdoissa tai (c) edellytetty selvittämään GNU Lesser General Public License -käyttöoikeuden alaisten ja ohjelmiston sisältämien tai linkittämien kirjastojen muutosten ohjelmointivirheet sekä

(vii) Internet-pohjaisia ominaisuuksia käytettäessä asiakas ei saa käyttää näitä ominaisuuksia tavalla, joka voisi haitata muiden käyttöä, eikä käyttää näitä ominaisuuksia minkäänlaisiin yrityksiin hankkia luvaton pääsy mihinkään palveluihin, tietoihin, tileihin tai verkkoihin tai käyttää niitä.

d. Usean käytön skenaariot.

(i) Useat versiot. Jos ohjelmistoa hankittaessa asiakkaalle toimitettiin useita versioita (kuten 32-bittinen ja 64-bittinen versio), ja asiakas saa asentaa ja aktivoida kerrallaan vain yhden version.

(ii) Useat tai jaetut yhteydet. Laitteisto tai ohjelmisto, jota asiakas käyttää yhteyksien limittämiseen tai jakamiseen tai ohjelmistoa käyttävien laitteiden tai käyttäjien määrän vähentämiseen, ei vähennä tarvittavien käyttöoikeuksien määrää. Asiakas saa käyttää sellaista laitteistoa tai ohjelmistoa vain, jos asiakkaalla on käyttöoikeus ohjelmiston jokaista kopiota varten.

(iii) Laiteyhteydet. Asiakas voi sallia enintään 20 muun laitteen käyttää käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa seuraavien ohjelmiston toimintojen käyttämiseksi: tiedosto- ja tulostuspalvelut, IIS-palvelut, Internet-yhteyden jakaminen ja puhelinpalvelut käyttöoikeuden alaisessa laitteessa. Asiakas saa sallia rajoittamattoman laitemäärän käyttää käyttöoikeuden alaiseen laitteeseen asennettua ohjelmistoa laitteiden tietojen synkronoimiseen. Tämä kohta ei kuitenkaan tarkoita, että asiakkaalla on oikeus asentaa ohjelmisto tai käyttää ohjelmiston ensisijaisia toimintoja (muita kuin tässä osassa lueteltuja toimintoja) millään näistä laitteista.

(iv) Käyttö virtualisoidussa ympäristössä. Tämä käyttöoikeus sallii asiakkaan asentaa vain yhden ohjelmiston kopion käytettäväksi yhdessä laitteessa, olipa laite fyysinen tai virtuaalinen. Jos asiakas haluaa käyttää ohjelmistoa useassa virtuaalisessa laitteessa, hänen on hankittava erillinen käyttöoikeus kullekin kopiolle.

(v) Etäkäyttö. Asiakas saa korkeintaan kerran 90 päivässä määrittää yksittäisen käyttäjän, joka käyttää käyttöoikeuden alaista laitetta, käyttöoikeuden alaiseksi käyttäjäksi. Käyttöoikeuden alainen käyttäjä voi käyttää käyttöoikeuden alaista laitetta toisesta laitteesta etäkäyttötekniikan avulla. Muut käyttäjät voivat eri aikoihin käyttää käyttöoikeuden alaista laitetta toisesta laitteesta etäkäyttötekniikoilla, mutta vain laitteissa, joilla on erillinen käyttöoikeus käyttää tämän ohjelmiston samaa tai uudempaa versiosta.

(vi) Etätuki. Asiakas saa käyttää aktiivisen istunnon jakamiseen etätukitekniikkaa hankkimatta lisäkäyttöoikeuksia ohjelmistolle. Etätuki sallii yhden käyttäjän muodostaa suoran yhteyden toisen käyttäjän tietokoneeseen, yleensä ongelmien korjaamista varten.

e.Varmuuskopio. Asiakas saa tehdä ohjelmistosta yhden kopion varmuuskopioksi ja saa käyttää varmuuskopiota siirtämään ohjelmiston, jos se on hankittu alla kohdassa 4 kuvattuna erillisohjelmistona.

3. Yksityisyys, tietojen käytön hyväksyminen. Asiakkaan yksityisyys on tärkeää Microsoftille. Jotkin ohjelmiston toiminnot lähettävät tai vastaanottavat tietoja toimintoja käytettäessä. Monet näistä ominaisuuksista voidaan poistaa käytöstä käyttöliittymässä, tai asiakas voi päättää olla käyttämättä niitä. Hyväksymällä tämän sopimuksen ja käyttämällä ohjelmistoa asiakas hyväksyy sen, että Microsoft voi kerätä, käyttää ja julkaista tietoja Microsoftin tietosuojalausekkeen (aka.ms/privacy) mukaisesti tai tavalla, joka voidaan kuvata ohjelmiston toiminnon käyttöliittymässä.

4. Siirtäminen. Tämän kohdan ehdot eivät ole voimassa, jos asiakas on hankkinut ohjelmiston kuluttajana Saksassa tai muussa tässä sivustossa (aka.ms/transfer) luetellussa maassa, jolloin ohjelmiston siirtäminen kolmannelle osapuolelle ja sen käyttöoikeuden on noudatettava sovellettavaa lakia.

a. Laitteeseen valmiiksi asennettu ohjelmisto. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston valmiiksi asennettuna laitteeseen (sekä jos asiakas on päivittänyt laitteeseen asennetun ohjelmiston version), asiakas voi siirtää ohjelmiston käyttöoikeuden suoraan toiselle käyttäjälle vain käyttöoikeuden alaisen laitteen kanssa. Siirron on sisällettävä ohjelmisto ja Windows-aitoustarra sekä tuotetunnus, jos tarra on toimitettu laitteen mukana. Ennen siirtoa kolmannen osapuolen on hyväksyttävä, että tätä sopimusta sovelletaan ohjelmiston siirtämiseen ja käyttämiseen.

b. Erillisohjelmisto. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston erillisohjelmistona (sekä jos asiakas on päivittänyt erillisohjelmiston version), asiakas voi siirtää ohjelmiston toiseen laitteeseen, joka kuuluu asiakkaalle. Asiakas voi myös siirtää ohjelmiston jonkun muun omistamaan laitteeseen, jos (i) asiakas on ohjelmiston ensimmäiset käyttöoikeudet omistava käyttäjä ja (ii) uusi käyttäjä hyväksyy tämän käyttöoikeussopimuksen ehdot. Asiakas voi käyttää ohjelmiston siirtoon joko Microsoftin sallimaa yhtä ohjelmiston varmuuskopiota tai sitä mediaa, jossa ohjelmisto tuli. Asiakkaan on joka kerta poistettava ohjelmisto edellisestä laitteesta, kun ohjelmisto siirretään uuteen laitteeseen. Ohjelmistoa ei saa siirtää käyttöoikeuksien jakamiseksi useiden laitteiden kesken.

5. Valtuutettu ohjelmisto ja aktivointi. Asiakkaalla on oikeus käyttää tätä ohjelmistoa vain, jos hänellä on siihen liittyvät käyttöoikeus ja ohjelmisto on aktivoitu oikein aidolla tuoteavaimella tai muulla valtuutetulla tavalla. Kun asiakas muodostaa Internet-yhteyden käyttämällä ohjelmistoa, ohjelmisto ottaa automaattisesti yhteyden Microsoftiin tai sen konserniyhtiöön aktivointia varten ja liittääkseen sen tiettyyn laitteeseen. Asiakas voi myös aktivoida ohjelmiston manuaalisesti Internetin tai puhelimen välityksellä. Kummassakin tapauksessa tiettyjä tietoja lähetetään ja tapahtumaan voi liittyä Internet-, puhelin- ja tekstiviestipalvelumaksuja. Aktivoinnin (tai laitteen komponenttien muutosten mahdollisesti aiheuttaman uudelleenaktivoinnin) aikana ohjelmisto voi määrittää, että ohjelmiston asennettu kopio on väärennetty, on käyttöoikeudeton tai sisältää luvattomia muutoksia. Jos aktivointi epäonnistuu, ohjelmisto yrittää korjata itsensä korvaamalla peukaloidun Microsoft-ohjelmiston aidolla Microsoft-ohjelmistolla. Asiakas voi myös saada muistutuksia voimassa olevan käyttöoikeuden alaisen ohjelmiston hankkimisesta. Onnistunut aktivointi ei vahvista, että ohjelmisto on aitoa tai sen käyttöoikeus on oikea. Asiakas ei saa ohittaa tai kiertää aktivointia. Asiakas voi määrittää, onko ohjelmisto aito ja onko asiakkaalla asianmukainen käyttöoikeus, osoitteessa (aka.ms/genuine) olevien ohjeiden avulla. Tietyt päivitykset, tukipalvelut ja muut palvelut voidaan tarjota vain aidon Microsoft-ohjelmiston käyttäjille.

6. Päivitykset. Ohjelmistotarkistaa ajoittain järjestelmä- ja sovelluspäivityksien varalta ja lataa ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia päivityksiä vain Microsoftilta tai valtuutetuista lähteistä, ja Microsoftin on ehkä päivitettävä asiakkaan järjestelmä toimittaakseen kyseiset päivitykset. Hyväksymällä tämän sopimuksen asiakas suostuu vastaanottamaan tällaiset automaattiset päivitykset ilman lisäilmoitusta.

7. Oikeus päivittää aiempaan versioon. Jos asiakas on hankkinut valmistajalta tai asentajalta laitteen, johon on asennettu valmiiksi Windowsin Professional-versio, asiakas saa käyttää joko Windows 8.1 Pro- tai Windows 7 Professional -versiota niin kauan kuin Microsoft tarjoaa tukea kyseiselle aiemmalle versiolle, mikä on määritetty osoitteessa (aka.ms/windowslifecycle). Tätä sopimusta sovelletaan myös aiemman version käyttöön. Jos aiempi versio kuitenkin sisältää sellaisia komponentteja, joita tässä versiossa ei ole, aiemman version mukana toimitetun käyttöoikeussopimuksen ehtoja sovelletaan niiltä osin. Valmistaja, asentaja tai Microsoft ei ole velvollinen toimittamaan ohjelmiston aiempia versioita asiakkaalle. Asiakkaan on hankittava aiempi versio erikseen, ja asiakasta voidaan veloittaa siitä. Asiakas voi milloin tahansa korvata ohjelmiston aiemman version alun perin hankitulla versiolla.

8. Maantieteelliset rajoitukset ja vientirajoitukset. Jos asiakkaan ohjelmisto on rajoitettu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella, asiakas voi aktivoida ohjelmiston ainoastaan kyseisellä maantieteellisellä alueella. Asiakkaan on myös noudatettava kaikkia ohjelmistoa koskevia paikallisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säännöksiä, jotka sisältävät kohdemaita, loppukäyttäjiä ja loppukäyttöä koskevia rajoituksia. Lisätietoja maantieteellisistä rajoituksista ja vientirajoituksista on osoitteissa (aka.ms/georestrict) ja (aka.ms/exporting).

9. Tuki- ja hyvitystoimenpiteet.

a. Laitteeseen valmiiksi asennettu ohjelmisto. Yleisissä ohjelmiston tukipalvelua koskevissa kysymyksissä asiakkaan tulee ottaa yhteyttä laitteen valmistajaan tai asentajaan. Asiakkaan on käytettävä ohjelmiston mukana toimitettua tukipuhelinnumeroa. Suoraan Microsoftilta saaduille muille päivityksille ja täydennyksille Microsoft voi tarjota voimassa olevan käyttöoikeuden alaisille ohjelmistoille rajoitettuja tukipalveluja, kuten kuvataan osoitteessa (aka.ms/mssupport). Asiakkaan on otettava hyvityksen saadakseen yhteyttä valmistajaan tai asentajaan selvittääkseen hyvityskäytännöt. Asiakkaan on noudatettava näitä käytäntöjä, mikä saattaa vaatia asiakasta palauttamaan ohjelmiston kanssa koko laitteen, johon ohjelmisto on asennettu, hyvitystä vastaan.

b. Jälleenmyyjältä hankittu ohjelmisto. Microsoftin voimassa olevan käyttöoikeuden alaisen ohjelmistoon liittyvät rajoitetut tukipalvelut ovat osoitteessa (aka.ms/mssupport) kuvatun mukaiset. Jos asiakas on ostanut ohjelmiston jälleenmyyjältä ja on hakemassa hyvitystä eikä hyvityksen saaminen ohjelmiston hankintapaikasta ole mahdollista, asiakas voi ottaa yhteyttä Microsoftiin Microsoftin hyvityskäytäntöihin liittyvissä asioissa. Lisätietoja on osoitteessa (aka.ms/msoffices). Pohjois-Amerikassa asiakas voi soittaa numeroon (800) MICROSOFT tai käydä osoitteessa (aka.ms/nareturns).

10. Sitova sovintomenettelylauseke ja joukkokanteista luopuminen, jos asiakas asuu (tai yrityksen tapauksessa asiakkaan pääasiallinen toimipaikka on) Yhdysvalloissa.

Microsoft toivoo, ettei riitatapausta synny, mutta jos näin tapahtuu, asiakas ja Microsoft suostuvat yrittämään ratkaista sen 60 päivän aikana epämuodollisesti. Jos ratkaisua ei synny, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan yksilölliseen välimiesmenettelyyn American Arbitration Associationilla (”AAA”) Federal Arbitration Act -lain mukaisesti (”FAA”) ja olemaan haastamatta asiaa oikeuteen. Sen sijaan puolueeton sovittelija ratkaisee kaikki riidat, ja tämän päätös on lopullinen lukuun ottamatta rajoitettua valitusoikeutta FAA-lain perusteella. Joukkohaasteet, joukkosovittelut, yksityiset lakimiestoimet ja muut menettelyt, joissa joku muu toimii edustajana, on kielletty. Yksittäisiä menettelyitä ei saa yhdistää ilman kaikkien osapuolten lupaa. ”Microsoft” sisältää Microsoftin lisäksi laitevalmistajan ja ohjelmiston asentajan.

a.Katetut riidat – kaikki paitsi immateriaalioikeudet. Termi ”riita” on mahdollisimman laaja. Se sisältää oikeusvaatimuksen tai erimielisyyden asiakkaan ja valmistajan tai asentajan taikka asiakkaan ja Microsoftin välillä liittyen ohjelmistoon, sen hintaan tai tähän sopimukseen millä tahansa lakikäytännöllä, olipa kyse sopimusrikkomuksesta, takuusta, oikeudenloukkauksesta, laista tai säädöksestä, pois lukien riidat, jotka liittyvät asiakkaan, valmistajan, Microsoftin tai jommankumman käyttöoikeuden myöntäjämme immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoon tai voimassaoloon.

b.Asiakkaan tulee ensin postittaariitailmoitus. Jos asiakkaalla on riita eikä Microsoftin asiakaspalveluedustaja voi ratkaista sitä, asiakkaan tulee lähettää Riitailmoitus postitse valmistajan tai asiakkaalle, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Asiakkaan tulee postittaa Riitailmoitus riidasta Microsoftin kanssa Microsoft Corporationille osoitteeseen ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa, yhteydenottotapa, ongelma ja tahtonsa. Lomake on saatavilla osoitteessa (aka.ms/disputeform). Microsoft tekee saman, jos sillä on riitatilanne asiakkaan kanssa. 60 päivän jälkeen asiakas tai Microsoft voi aloittaa välimiesmenettelyn, jos riitaa ei ole ratkaistu.

c. Small claims court -vaihtoehto. Sen sijaan, että asiakas postittaisi Riitailmoituksen, jos asiakas täyttää oikeuden vaatimukset, asiakas voi haastaa Microsoftin asuinmaansa (tai yrityksen tapauksessa toimipaikan maan) pienten korvausvaatimusten oikeudessa tai Microsoftin pääasiallisessa toimipaikassa (King County, Washington USA), jos riita koskee Microsoftia. Microsoft toivoo, että asiakas postittaa Riitailmoituksen ja antaa Microsoftille 60 päivää aikaa selvittää asia, mutta sitä ei ole pakko tehdä ennen Small claims court -oikeustoimen käynnistämistä.

d. Sovittelumenettely. AAA suorittaa kaikki sovittelumenettelyt Commercial Arbitration Rules -sääntöjensä mukaisesti (tai jos asiakas on yksityishenkilö ja käyttää ohjelmistoa henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai jos riidan arvo on enintään USD 75 000, olipa kyseessä yksityishenkilö tai ei ja olipa ohjelmiston käyttötarkoitus mikä tahansa, sen Consumer Arbitration Rules -sääntöjen mukaisesti). Lisätietoja saa osoitteesta (aka.ms/adr) tai soittamalla numeroon 1-800-778-7879. Asiakas voi aloittaa sovintomenettelyn lähettämällä osoitteessa (aka.ms/arbitration) olevan lomakkeen AAA:lle, lähettämällä kopion valmistajalle tai asentajalle (tai Microsoftille, jos riita koskee Microsoftia). Jos riidan aihe on enintään USD 25 000, kuuleminen järjestetään aina puhelimitse, jollei sovittelija näe hyvää syytä järjestää sen sijaan henkilökohtainen kuuleminen. Mahdollinen henkilökohtainen kuuleminen tapahtuu asiakkaan asuinmaassa (tai yrityksen tapauksessa pääasiallisessa toimintamaassa) tai Microsoftin pääasiallisessa toimintapaikassa (King County, Washington, USA), jos riita koskee Microsoftia. Asiakas tekee tämän valinnan. Sovittelija voi myöntää asiakkaalle samat korvaukset kuin tuomioistuin. Sovittelija voi myöntää tämän henkilökohtaisen kanteen tyydyttämiseen vaadittavan vahvistus- tai velvoitekorvauksen asiakkaalle henkilökohtaisesti.

e.Sovittelupalkkiot ja -maksut.

(i) Riidat, joiden aihe on enintään USD 75 000. Valmistaja tai asentaja (tai Microsoft, jos riita koskee Microsoftia) hyvittää viivyttelemättä asiakkaan käsittelykustannukset ja maksaa AAA:n ja sovittelijan palkkiot ja kustannukset. Jos asiakas hylkää Microsoftin viimeisen kirjallisen tarjouksen, joka on tehty ennen sovittelijan nimittämistä, riita siirtyy sovittelijan päätökseen (”vahingonkorvaus”) ja sovittelija myöntää vahingonkorvauksena enemmän kuin viimeinen kirjallinen tarjous, valmistaja tai asentaja (tai Microsoft, jos riita koskee Microsoftia): (1) maksaa vahingonkorvauksen tai vähintään 1 000 USD; (2) maksaa kaksi kertaa mahdolliset kohtuulliset asianajajan palkkiot ja (3) hyvittää kaikki kustannukset (mukaan lukien asiantuntijatodistajien palkkiot ja kustannukset), joita asianajajalle kohtuullisesti kertyy kanteen tutkimisesta, valmistelusta ja ajamisesta sovittelumenettelyssä. Sovittelija määrittää summat, elleivät asiakas ja Microsoft sovi niitä.

(ii) Riidat, joiden aihe on yli 75 000 USD. AAA:n sääntöjä sovelletaan käsittelykustannuksiin ja AAA:n ja sovittelijan palkkioihin ja kustannuksiin.

(iii) Kaikki riidat summasta huolimatta. Jos asiakas käynnistää sovittelun, Microsoft ei hae maksamiaan AAA:n tai sovittelijan palkkioita ja kustannuksia tai asiakkaalle hyvittämiään käsittelykustannuksia, ellei sovittelija totea sovittelua perusteettomaksi tai epäsopivassa tarkoituksessa käynnistetyksi. Jos Microsoft käynnistää sovintomenettelyn, Microsoft maksaa kaikki käsittelykustannukset sekä AAA:n ja sovittelijan palkkiot ja kustannukset. Microsoft ei hae asianajajan palkkioita tai kustannuksia asiakkaalta missään sovittelussa. Palkkioita ja kustannuksia ei lasketa mukaan arvioitaessa riidan arvoa.

f.On haettava vuoden kuluessa. Asiakkaan ja Microsoftin on haettava korvausvaatimuksen tai riidan Small claims court -päätöstä tai sovittelua (pois lukien immateriaalioikeutta koskevat riidat – katso kohta 10.a) vuoden sisällä siitä, kun sitä voisi ensimmäisen kerran hakea. Muussa tapauksessa se hylätään pysyvästi.

g.Sopimusehtojen erillisyys. Jos joukkokanteesta luopuminen todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi riidan kaikilta tai joiltakin osilta, kyseisiä osia ei käsitellä välimiesmenettelyssä vaan oikeudessa – loput osat jatkavat välimiesmenettelyssä. Jos jokin muu kohdan 10 ehto todetaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen osa erotetaan sopimuksesta, mutta kaikki muut kohdan 10 ehdot pysyvät voimassa.

h.Ristiriita AAA-sääntöjen kanssa. Tämä sopimus on voimassa, jos se on ristiriidassa AAA:n Commercial Arbitration Rules- tai Consumer Arbitration Rules -sääntöjen kanssa.

i.Microsoft kolmannen osapuolen edunsaajana. Jos Microsoft on laitteen valmistaja tai jos asiakas on hankkinut ohjelmiston jälleenmyyjältä, Microsoft on tämän sopimuksen osapuoli. Muussa tapauksessa Microsoft ei ole sopimuksen osapuoli, mutta se on kolmannen osapuolen edunsaaja asiakkaan, valmistajan tai asentajan välisessä sopimuksessa, jonka tarkoituksena on ratkaista riidat epämuodollisilla neuvotteluilla ja sovintomenettelyllä.

11. Sovellettava laki. Asiakkaan asuinmaan (tai yrityksen osalta pääasiallisen toimipaikan maan tai alueen) lakeja sovelletaan kaikkiin ohjelmistoa, sen hintaa tai tätä sopimusta koskeviin vaateisiin ja riitoihin, mukaan lukien sopimusrikkomusta koskevat vaateet ja vaateet, jotka perustuvat osavaltion kuluttajansuojalakeihin, sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskeviin lakeihin, oletettua takuuta koskeviin lakeihin, perusteettomiin etuihin tai oikeudenvastaiseen tekoon lain periaatteiden ristiriidasta huolimatta. Yhdysvalloissa FAA-lakia sovelletaan kaikkiin välimiesmenettelyyn liittyviin ehtoihin.

12.Kuluttajan oikeudet, alueelliset variaatiot. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä laillisia oikeuksia. Asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia, mukaan lukien kuluttajansuojaan liittyvät oikeudet. Asiakkaalla voi niin ikään olla oikeuksia, jotka liittyvät ohjelmiston myyneeseen tahoon. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos paikallinen laki ei tätä salli. Jos asiakas esimerkiksi on hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai jos pakollinen maan laki on voimassa, seuraavat ehdot koskevat asiakasta:

a. Australia. ”Rajoitettu Takuu” viittaa Microsoftin taikka valmistajan tai asentajan myöntämään nimenomaiseen takuuseen. Tämä takuu myönnetään asiakkaalle lain myöntämien muiden oikeuksien ja korvausoikeuksien lisäksi, mukaan lukien Australian kuluttajansuojalain kuluttajille myöntämät korvaus- ja muut oikeudet.

Tässä kappaleessa ”tuotteella” tarkoitetaan sitä ohjelmistoa, jolle Microsoft taikka valmistaja tai asentaja myöntää nimenomaiseen takuun. Microsoftin tuotteissa on takuita, joita Australian kuluttajansuojalajin mukaan ei voi sulkea pois. Asiakkaalla on oikeus saada korvaava tuote tai palautus vakavissa virhetapauksissa. Asiakkaalla on myös oikeus korvaukseen sellaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka kohtuuden nimissä olisivat olleet estettävissä. Lisäksi asiakkaalla on oikeus korjauttaa tai vaihtaa tuote, jos tuotteen laatu ei ole riittävän hyvä ja jos virhe ei ole luonteeltaan vakava.

b. Kanada. Asiakas voi lopettaa päivitysten vastaanottamisen laitteessa poistamalla Internet-yhteyden käytöstä. Jos ja kun asiakas muodostaa taas Internet-yhteyden, ohjelmisto jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista.

c. Euroopan unioni. Academic-käytön rajoitukset alla olevassa kohdassa 13.d(i) eivät ole voimassa oikeustoimialueilla, jotka on lueteltu seuraavassa sivustossa: (aka.ms/academicuse).

d. Saksa ja Itävalta.

(i) Takuu. Ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti, kuten ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Valmistaja tai asentaja ja Microsoft eivät kuitenkaan anna sopimuksellista takuuta käyttöoikeudella varustettuun ohjelmistoon liittyen.

(ii) Vastuunrajoitus. Jos kyseessä on tahallinen toiminta, törkeä huolimattomuus, tuotevastuulakiin perustuvat korvausvaatimukset tai kuolemantapaus, vammautuminen tai fyysinen vaurio, valmistaja tai asentaja taikka Microsoft on korvausvelvollinen lain mukaan.

Edellisen virkkeen perusteella valmistaja tai asentaja taikka Microsoft on korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta vain, jos valmistaja tai asentaja taikka Microsoft rikkoo merkittäviä sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen mahdollistaa tämän sopimuksen asianmukaisen toiminnan, jonka rikkominen voi vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja jonka noudattamiseen osapuoli voi luottaa (niin kutsutut ”merkittävät velvollisuudet”). Muissa lievän huolimattomuuden tapauksissa valmistaja tai asentaja taikka Microsoft ei ole korvausvelvollinen lievästä huolimattomuudesta.

e. Muut alueet. Ajan tasalla oleva luettelo alueellisista variaatioista on osoitteessa (aka.ms/variations).

13. Lisäilmoitukset.

a. Verkot, tiedot ja Internetin käyttö. Jotkin ohjelmiston käyttämät ohjelmiston ja palveluiden toiminnot voivat edellyttää sitä, että laite käyttää Internetiä. Asiakkaan käyttöä (veloitukset mukaan lukien) voivat koskea matkapuhelinoperaattorin tai Internet-palveluntarjoajan sopimuksen ehdot. Ohjelmiston tietyt ominaisuudet voivat auttaa asiakasta käyttämään Internetiä entistä tehokkaammin, mutta ohjelmiston käyttöastelaskenta voi poiketa palveluntarjoajan mittauksesta. Asiakas on aina vastuussa (i) sopimustensa ehtojen tuntemisesta ja noudattamisesta ja (ii) mahdollisista ongelmista, jotka aiheutuvat verkkojen käyttämisestä, julkiset tai avoimet verkot mukaan lukien. Asiakas saa käyttää ohjelmistoa muodostamaan yhteyden verkkoihin ja jakamaan tietoja kyseisistä verkoista vain, jos asiakkaalla on oikeus tehdä se.

b. H.264/AVC- ja MPEG-4-kuvastandardit ja VC-1-videostandardit. Ohjelmisto saattaa sisältää H.264/MPEG-4 AVC- ja/tai VC-1-koodaustekniikkaa. MPEG LA, L.L.C. on edellyttänyt seuraavan ilmoituksen lisäämistä tekstiin:

TÄLLE TUOTTEELLE MYÖNNETÄÄN HENKILÖKOHTAINEN KÄYTTÖOIKEUS EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN AVC-, VC-1- JA MPEG-4 PART 2 (KUVA) -PATENTTILISENSSIEN MUKAISESTI (i) VIDEOIDEN KOODAAMISEEN EDELLÄ MAINITTUJEN STANDARDIEN MUKAISESTI (”VIDEOSTANDARDIT”) JA/TAI (ii) SELLAISTEN AVC-, VC-1- JA MPEG-4 PART 2 -VIDEOIDEN TOISTAMISEEN, JOTKA ON KOODANNUT EI-KAUPALLISTA TOIMINTAA HARJOITTAVA YKSITYINEN HENKILÖ JA/TAI JOTKA ON HANKITTU MAINITUN VIDEON TARJOAMISEEN OIKEUTETULTA VIDEOIDEN TARJOAJALTA. KÄYTTÖOIKEUTTA MIHINKÄÄN MUUHUN KÄYTTÖÖN EI MYÖNNETÄ EIKÄ SELLAISTA TULE OLETTAA. LISÄTIETOJA ANTAA MPEG LA, L.L.C. LISÄTIETOJA ON OSOITTEESSA (AKA.MS/MPEGLA).

c.Haittaohjelmistosuojaus. Microsoft välittää asiakkaan laitteen suojaamisesta haittaohjelmistolta. Ohjelmisto ottaa haittaohjelmistosuojauksen käyttöön, jos muuta suojausta ei ole asennettu tai muu suojaus on vanhentunut. Tämä voi edellyttää muun haittaohjelmiston torjuntaohjelman poistamista käytöstä tai poistamista.

d. Rajoitettujen oikeuksienversiot. Jos asiakkaan hankkima ohjelmistoversio on merkitty tai muulla tavalla tarkoitettu tiettyyn tai rajoitettuun käyttöön, asiakas saa käyttää sitä vain osoitetulla tavalla. Asiakas ei saa käyttää ohjelmiston kyseisiä versioita kaupallisiin, yleishyödyllisiin tai voittoa tuottaviin tarkoituksiin.

(i) Academic. Academic-käyttö edellyttää, että asiakas on hankintahetkellä oppilaitoksen opiskelija, opetushenkilöstön jäsen tai muun henkilöstön jäsen.

(ii) Arviointi. Asiakas ei arviointikäytössä (tai testi- tai esittelykäytössä) saa myydä ohjelmistoa, käyttää sitä todellisessa käyttöympäristössä tai käyttää sitä arviointijakson jälkeen. Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin mainittu, arviointiohjelmisto on toimitettu ”SELLAISENAAN”, eikä näitä versioita koske mikään oletettu eikä nimenomainen takuu (Rajoitettu takuu mukaan lukien).

(iii) NFR. Ohjelmistoa, jossa on merkintä ”NFR” tai ”Ei jälleenmyyntiin – Not for Resale” ei saa myydä eteenpäin.

(iv) Esikatseluversio. Asiakas voi käyttää ohjelmiston esikatselu-, insider-, beeta- tai muita ennakkoversioita (”esikatseluversiot”), jotka Microsoft voi asettaa saataville. Asiakas saa käyttää esikatseluversioita vain ohjelmiston päättymispäivään asti ja niin kauan kuin hän noudattaa kaikkia tämän sopimuksen ehtoja. Esikatseluversiot ovat kokeellisia ja voivat merkittävästi poiketa julkaistusta kaupallisesta versiosta. Ellei tässä sopimuksessa ole toisin mainittu, esikatseluversiot on toimitettu ”SELLAISENAAN”, eikä näitä versioita koske mikään oletettu eikä nimenomainen takuu (Rajoitettu takuu mukaan lukien). Asentamalla esikatseluversioita laitteeseensa asiakas voi mitätöidä laitteen takuun tai vaikuttaa siihen eikä ehkä ole oikeutettu tukeen laitteen valmistajalta tai verkko-operaattorilta. Microsoft ei ole vastuussa tästä syystä asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta. Microsoft ei välttämättä toimita tukipalveluita esikatseluversioille. Jos asiakas antaa Microsoftille kommentteja, ehdotuksia tai muuta palautetta esikatseluversiosta (”lähetys”), hän myöntää Microsoftille ja sen kumppaneille oikeudet käyttää lähetystä millä tahansa tavalla ja mihin tahansa tarkoitukseen.

14. Koko sopimus. Tämä sopimus (mukaan lukien valmistajan tai asentajan, tai Microsoftin, tarjoamien ohjelmiston täydennysosien, päivitysten ja asiakkaan käyttämien palveluiden mukana tulevat painetut käyttöoikeusehdot sekä muut ehdot), ja tässä sopimuksessa lueteltujen Internet-linkkien päässä olevat ehdot ovat ohjelmiston ja kaikki kyseiset täydennysosat, päivitykset ja palvelut kattava sopimus kokonaisuudessaan (ellei valmistaja tai asentaja, tai Microsoft, toimita muita ehtoja kyseisten täydennysosien, päivityksien tai palveluiden mukana). Asiakas voi tarkastella tätä sopimusta, kun ohjelmisto on toiminnassa, siirtymällä osoitteeseen (aka.ms/useterms) tai valitsemalla ohjelmistossa Asetukset - Järjestelmä - Tietoja. Asiakas voi tarkastella ehtoja myös tämän sopimuksen linkkien kautta kirjoittamalla ehtojen URL-osoitteet selaimen osoiteriville, ja asiakas suostuu myös toimimaan näin. Asiakas suostuu lukemaan ehdot ennen ohjelmiston tai palveluiden käyttöä, linkitetyt ehdot mukaan lukien. Asiakas on selvillä siitä, että käyttämällä ohjelmistoa ja palveluita hän vahvistaa tämän sopimuksen ja linkitetyt ehdot. Tässä sopimuksessa on myös tiedottavia linkkejä. Ilmoituksia ja sitovia ehtoja sisältävät linkit ovat:

· Microsoftin tietosuojalauseke (aka.ms/privacy)

· Microsoftin palvelusopimus (aka.ms/msa)

· Adobe Flash Playerin käyttöoikeusehdot (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

RAJOITETTU TAKUU

Microsoft takaa, että ohjelmisto, jolla on asianmukainen käyttöoikeus, toimii oleellisesti, kuten ohjelmiston mukana toimitetuissa Microsoftin aineistoissa kuvataan. Tämä rajoitettu takuu ei korvaa ongelmia, jotka asiakas aiheuttaa tai johtuva tilanteista, joissa asiakas ei noudata ohjeita tai sellaisista tapahtumista, joista Microsoftin ei voida kohtuuden rajoissa katsoa olevan vastuussa. Ohjelmiston rajoitettu takuu astuu voimaan ja on voimassa yhden vuoden siitä hetkestä, kun asiakkaan ohjelmiston alkuperäinen käyttäjä hankkii ohjelmiston. Kaikki asiakkaan vastaanottamat täydennykset, päivitykset tai korvaavat ohjelmistot, jotka asiakas saattaa vastaanottaa Microsoftilta takuuvuoden aikana kuuluvat myös takuun piiriin, mutta niiden takuu on voimassa ohjelmiston meneillään olevan takuuvuoden loppuun saakka tai 30 päivää sen mukaan, kumpi päättyy myöhemmin. Ohjelmiston siirtäminen ei jatka rajoitettua takuuta.

Microsoft ei myönnä mitään muita nimenomaisesti ilmaistuja takuita, sitoumuksia tai ehtoja. Microsoft sulkee pois oletetut takuut ja ehdot, mukaan lukien takuut tavaran soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi, sen sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai oikeuksien loukkaamattomuudesta. Jos sovellettava laki ei salli oletettujen takuiden poissulkemista, kaikki oletetut takuut, sitoumukset tai ehdot ovat voimassa vain rajoitetun takuun voimassaoloajan verran ja ovat niin rajoitettuja kuin sovellettava laki sallii. Jos sovellettava laki edellyttää pidempää rajoitetun takuun voimassaoloaikaa tästä sopimuksesta huolimatta, niin kyseinen pidempi voimassaoloaika on voimassa, mutta asiakas on oikeutettu vain tässä sopimuksessa sallittuihin korvauksiin.

Jos Microsoft rikkoo rajoitettua takuutaan, se valintansa mukaan joko: (i) korjaa tai korvaa ohjelmiston yhdessä palvelimen kanssa maksutta tai (ii) hyvittää siitä mahdollisesti maksetun hinnan ohjelmistoa (tai valinnanvaraisesti Microsoft-tuotetta, johon ohjelmisto on asennettu valmiiksi) palautettaessa. Nämä ovat asiakkaan ainoat oikeudet korvauksiin, jos tämä rajoitettu takuu rikkoutuu. Asiakkaalle myönnetään tämän rajoitetun takuun mukaiset oikeudet, joiden lisäksi asiakkaalla voi olla myös muita paikallisten lakien mukaisia oikeuksia.

Microsoftin mahdollisesti tarjoamaa korjausta, korvaamista tai hyvitystä lukuun ottamatta asiakas ei saa tällä rajoitetulla takuulla, tämän sopimuksen muulla osalla tai millään teorialla korvauksia mistään vahingoista tai muuta korvausta, mukaan lukien menetetyt voitot tai suora, seuraamuksellinen, erityinen, epäsuora tai välillinen vahinko. Tämän sopimuksen vahingon poissulkemiset ja korvausrajoitukset ovat voimassa, vaikka korjaaminen, korvaaminen tai palautuksen yhteydessä maksettu hyvitys ei täysin vastaa asiakkaalle aiheutuneita menetyksiä, vaikka Microsoft on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta tai jos korvaus ei täyttäisikään tarkoitustaan. Mikäli edellä mainitut vahingonkorvausvastuun rajoitukset ovat Suomen pakottavan lainsäädännön vastaisia, rajoituksia ei sovelleta asiakkaaseen. Tämä Rajoitettu Takuu antaa asiakkaalle tietyt oikeudet. Jos asiakkaalla on sovellettavan lain mukaan oikeus vahingonkorvauksiin Microsoftilta, vaikka tämä sopimus ei sellaisia oikeuksia myönnä, asiakkaan saaman vahingonkorvauksen määrä ei voi ylittää asiakkaan ohjelmistosta maksamaa hintaa (tai 50:tä USD:tä, jos asiakas hankki ohjelmiston veloituksetta).

TAKUUSEEN LIITTYVÄT TOIMET

Jos asiakas haluaa huoltoa tai hyvityksen, hänen tulee toimittaa hankintatositteensa kopio ja noudatettava Microsoftin palautuskäytäntöjä, jotka voivat edellyttää sitä, että asiakas poistaa ohjelmiston asennuksen ja palauttaa sen Microsoftille tai palauttaa ohjelmiston yhdessä Microsoft-laitteen kanssa, johon ohjelmisto on asennettu – aitoustarran, jossa on tuoteavain (jos se on toimitettu laitteen mukana), on oltava kiinnitettynä.

1. Yhdysvallat ja Kanada. Lisätietoja takuuhuollosta tai Yhdysvalloissa tai Kanadassa ostetusta ohjelmistosta ja sen hyvityksestä saa ottamalla yhteyttä Microsoftiin puhelimitse numeroon (800) MICROSOFT, postitse osoitteeseen Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA tai käymällä osoitteessa (aka.ms/nareturns).

2. Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka. Jos asiakas on hankkinut ohjelmiston Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa, hänen tulee ottaa yhteyttä joko osoitteeseen Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland tai asiakkaan maassa toimivaan Microsoft-konserniyhtiöön (aka.ms/msoffices).

3. Australia. Jos ohjelmisto on hankittu Australiassa, asiakkaan tulee ottaa yhteys Microsoftiin joko soittamalla numeroon 13 20 58 tai postitse osoitteella Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.

4. Muut maat. Jos ohjelmisto on hankittu muussa maassa, asiakkaan tulee ottaa yhteyttä paikalliseen Microsoftin konserniyhtiöön (aka.ms/msoffices).

This site in other countries/regions: