Utolsó frissítés dátuma: 2016. december

MICROSOFT SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉS

WINDOWS OPERÁCIÓS RENDSZER

HA AZ ÖN LAKÓHELYE (VAGY VÁLLALAT ESETÉBEN SZÉKHELYE) AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN TALÁLHATÓ, AKKOR OLVASSA EL A 10. SZAKASZNAK A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉSÉRE ÉS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL VALÓ LEMONDÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEIT IS, MERT EZEK BEFOLYÁSOLJÁK A JOGVITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJÁT.

Köszönjük, hogy a Microsoftot választotta!

Attól függően, hogy Ön miként szerezte be a Windows szoftvert, a jelen licencszerződés (i) Ön és azon eszközgyártó, illetve szoftvertelepítő között jön létre, amely a szoftvert az Ön eszközével együtt terjeszti; vagy (ii) ha Ön a szoftvert egy viszonteladótól szerezte be, akkor Ön és a Microsoft Corporation (vagy az Ön lakhelye (vagy vállalat esetében székhelye) alapján annak egy társvállalata) között jön létre. A Microsoft vagy annak egyik társvállalata által gyártott eszközök esetében az eszköz gyártója a Microsoft, és ha Ön a szoftvert közvetlenül a Microsofttól szerezte be, akkor a Microsoft a viszonteladó.

A jelen szerződés az Ön jogait és azokat a feltételeket írja le, amelyeknek megfelelően Ön a Windows szoftvert használhatja. Önnek a teljes szerződést át kell tanulmányoznia, a szoftverhez mellékelt bármely kiegészítő licencfeltétellel és bármely hivatkozott feltétellel együtt, hiszen az összes feltétel fontos, és együttesen alkotja az Önre vonatkozó jelen szerződést. A hivatkozott rendelkezésekről úgy tud tájékozódni, hogy az (aka.ms/) hivatkozást bemásolja egy böngésző ablakába.

Azzal, hogy Ön elfogadja a jelen szerződést és használja a szoftvert, Ön elfogadja mindezeket a feltételeket, és hozzájárul bizonyos adatok továbbításához az aktiválás és a szoftver Ön általi használata során a 3. szakaszban található adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően. Ha Ön nem fogadja el és nem teljesíti a jelen feltételeket, akkor nem használhatja sem a szoftvert, sem annak szolgáltatásait. Ilyen esetben forduljon az eszköz gyártójához vagy a telepítőhöz, vagy a viszonteladóhoz, ha a szoftvert közvetlenül vásárolta, érdeklődjön a visszavételi feltételekről, és azoknak megfelelően visszatérítésért vagy jóváírásért adja vissza a szoftvert, illetve az eszközt. Önnek be kell tartania a visszavételi feltételeket – ezek előírhatják, hogy az esetleges visszatérítésért vagy jóváírásért a szoftvert azzal a teljes eszközzel együtt kell visszajuttatnia, amelyre telepítve van.

1. Áttekintés.

a. Alkalmazhatóság. A jelen szerződés az Ön eszközére előtelepített vagy az Ön által egy viszonteladótól beszerzett és Ön által telepített Windows szoftverre, arra az adathordozóra (ha van ilyen), amelyen Ön a szoftvert megkapta, a szoftverben található bármely betűkészletre, ikonra, képre és hangfájlra, továbbá a szoftverre vonatkozó Microsoft-frissítésekre, újabb verzióra való frissítésekre, ‑kiegészítésekre és ‑szolgáltatásokra vonatkozik, kivéve, ha ezekhez más feltételek tartoznak. Vonatkozik továbbá a Microsoft által kifejlesztett olyan funkciókat biztosító Windows-alkalmazásokra, mint a posta, a zene és a fényképek, amelyek a Windowsban találhatók és annak részét képezik. Ha a jelen szerződés olyan funkcióra vagy szolgáltatásra vonatkozó feltételeket tartalmaz, amelyek az Ön eszközén nem érhetők el, akkor ezek a feltételek nem alkalmazandók.

b. További feltételek. Az Ön eszközének képességeitől, konfigurációjától és használatának módjától függően a Microsoft és harmadik felek által meghatározott további feltételek is alkalmazandók lehetnek bizonyos funkciók, szolgáltatások és alkalmazások Ön általi használatára. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket.

(i) Egyes Windows-alkalmazásokból online szolgáltatások is elérhetőek, vagy egyes alkalmazások ilyeneken alapulhatnak, és e szolgáltatások használatára néha külön feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak, például az (aka.ms/msa) webhelyen elérhető Microsoft Szolgáltatási Szerződés. Az ilyen feltételek és irányelvek a szolgáltatás használati feltételeiben, illetve az alkalmazás beállításai között találhatók. A szolgáltatások nem minden térségben érhetőek el.

(ii) A Microsoft, a gyártó vagy a telepítő olyan további alkalmazásokat is biztosíthat, amelyekre külön adatvédelmi irányelv és licencfeltételek vonatkoznak.

(iii) A szoftver tartalmazza az Adobe Flash Player szoftvert, amelyre az Adobe Systems Incorporated licencfeltételei vonatkoznak (lásd: aka.ms/adobeflash). Az Adobe és a Flash az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

(iv) A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelyet Ön a jelen szerződés alapján vagy azok saját feltételei szerint kap licencbe. A harmadik felektől származó programokra vonatkozó licencfeltételek, értesítések és nyilatkozatok (ha vannak) itt tekinthetők meg: (aka.ms/thirdpartynotices).

(v) Amennyiben Ön a Windowshoz tartozóan kapta őket, a Word, az Excel, a PowerPoint és a OneNote szoftverre vonatkozó licenc e szoftverek Ön általi személyes, nem kereskedelmi célú használatát engedélyezi, kivéve, ha egy külön szerződés keretében Ön kereskedelmi használati jogokat vásárolt.

2. Telepítési és használati jogok.

a. Licenc. Ön csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés értelmében Önnek az eszközén (a továbbiakban a „licencelt eszköz”) jogában áll telepíteni és futtatni a szoftver egy (1) példányát úgy, hogy azt egyszerre csak egyetlen személy használja, feltéve, hogy Ön betartja a jelen szerződés összes feltételét. Az, hogy egy nem eredeti szoftvert egy Microsofttól vagy hivatalos forrásból származó szoftverrel frissít, nem teszi az Ön eredeti vagy frissített példányát eredetivé, és ilyen esetben Ön nem rendelkezik licenccel a szoftver használatára.

b.Eszköz. A jelen szerződésben az „eszköz” egy belső tárolóeszközzel rendelkező olyan (fizikai vagy virtuális) hardverrendszert jelent, amely alkalmas a szoftver futtatására. Egy hardverpartíció vagy beillesztett egység (blade) is eszköznek minősül.

c.Korlátozások. A gyártó vagy a telepítő és a Microsoft fenntart minden olyan jogot (például a szellemi tulajdon védelméről szóló jogszabályok által biztosított jogokat), amelyet a jelen szerződésben kifejezetten nem ad át Önnek. A jelen licenc például nem ad jogot Önnek a következőkre, így Ön nem teheti a következőket:

(i) nem használhatja vagy virtualizálhatja a szoftver szolgáltatásait önállóan;

(ii) nem teheti közzé, nem másolhatja le (a megengedett biztonsági másolat kivételével), nem adhatja kölcsönbe, bérbe vagy tartós bérletbe a szoftvert;

(iii) nem ruházhatja át a szoftvert (kivéve a jelen szerződés által megengedett módon);

(iv) nem kerülheti meg a szoftver semelyik technikai korlátozását;

(v) nem használhatja a szoftvert kiszolgálószoftverként, kereskedelmi üzemeltetési szolgáltatás nyújtására, nem teheti lehetővé, hogy a szoftvert hálózaton keresztül egyszerre több felhasználó is használhassa, nem telepítheti a szoftvert kiszolgálóra és nem engedheti meg, hogy a felhasználók távolról elérjék, illetve nem telepítheti a szoftvert olyan eszközre, amelyet kizárólag távoli felhasználók használnak;

(vi) nem fordíthatja vissza és nem fejtheti vissza a szoftvert, nem nyerheti vissza annak forráskódját, és ezeket meg sem kísérelheti, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogy és amilyen mértékben (a) azt az alkalmazandó jogszabályok e korlátozással ellentétben megengedik; (b) azt a szoftverhez esetleg mellékelt, a nyílt forráskódú összetevőkre vonatkozó licencfeltételek e korlátozással ellentétben megengedik; vagy (c) arra a GNU Lesser általános nyilvános licenc alapján licencelt és a szoftver részét képező és ahhoz csatolt bármely függvénytár módosításaiban a hibakereséshez szükség van; továbbá

(vii) az internetalapú szolgáltatások használatakor semmilyen olyan módon nem használhatja ezeket a szolgáltatásokat, amely megzavarja e szolgáltatások mások általi használatát, illetve nem használhatja őket annak érdekében, hogy jogosulatlanul próbáljon hozzáférni valamilyen szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz, vagy hogy jogosulatlanul próbáljon meg ilyeneket használni.

d. A több példány használatának és a több felhasználó vagy eszköz általi használat esetei.

(i) Több verzió. Ha a szoftver beszerzésekor Ön a szoftvernek több verzióját (például a 32 és a 64 bites verziót) is megkapta, akkor Önnek e verziók közül egyszerre csak egyet áll jogában telepíteni és aktiválni.

(ii) Több vagy készletezett kapcsolat. A kapcsolatok készletbe vonására, illetve a szoftvert elérő vagy használó eszközök vagy felhasználók számának csökkentésére használt hardver vagy szoftver nem csökkenti a szükséges licencek számát. Ön kizárólag akkor jogosult ilyen hardver vagy szoftver használatára, ha a használt szoftver minden egyes példányára rendelkezik licenccel.

(iii) Eszközcsatlakozások. Ön legfeljebb 20 másik eszköznek engedélyezheti a licencelt eszközre telepített szoftver elérését kizárólag a következő szoftverszolgáltatások használata céljából: fájlszolgáltatások, nyomtatási szolgáltatások, internetes információs szolgáltatások, valamint internetkapcsolat-megosztási és telefonos szolgáltatások a licencelt eszközön. Eszközök közötti adatszinkronizáció céljából Ön tetszőleges számú eszköznek engedélyezheti a licencelt eszközre telepített szoftver elérését. Ez a szakasz azonban nem jelenti azt, hogy Önnek jogában állna bármelyik ilyen másik eszközre telepíteni a szoftvert, illetve ilyen eszközön használni a szoftver elsődleges funkcióját (kivéve a jelen szakaszban felsorolt funkciókat).

(iv) Használat virtualizált környezetben. A jelen licenc csak azt engedélyezi Önnek, hogy a szoftver egyetlen példányát egyetlen eszközre telepítse, függetlenül attól, hogy az fizikai vagy virtuális eszköz-e. Ha a szoftvert több virtuális eszközön kívánja használni, akkor mindegyik példányhoz külön licencet kell beszereznie.

(v) Távelérés. Legfeljebb 90 naponként egyszer kijelölhet egy (1) felhasználót, aki a licencelt eszközt licencelt felhasználóként fizikailag használja. A licencelt felhasználó távelérési technológiák segítségével egy másik eszközről is elérheti a licencelt eszközt. Távelérési technológiák segítségével különböző időpontokban más felhasználók is elérhetik a licencelt eszközt egy másik eszközről, de csak olyan eszközökről, amelyek külön licenccel rendelkeznek e szoftver ugyanolyan vagy magasabb verziójú kiadásának futtatására.

(vi) Távsegítség. Az aktív munkamenet megosztására Ön a szoftver további licencének beszerzése nélkül használhatja a távsegítség-technológiákat. A távsegítség azt teszi lehetővé, hogy egy felhasználó közvetlenül hozzákapcsolódjon egy másik felhasználó számítógépéhez, rendszerint hibajavítás céljából.

e.Biztonsági másolat. Ön a szoftverről egyetlen biztonsági másolatot készíthet, és ezt a biztonsági másolatot az alábbi 4. szakasz rendelkezési szerint a szoftver átruházására is használhatja, amennyiben a szoftvert önálló szoftverként szerezte be.

3. Adatvédelem; hozzájárulás az adatok használatához. Az Ön adatainak védelme fontos számunkra. A szoftver egyes szolgáltatásai használatuk közben adatokat küldenek vagy fogadnak. Számos ilyen szolgáltatás kikapcsolható a felhasználói felületen, illetve Önnek lehetősége van arra, hogy igénybe vegye vagy ne vegye igénybe őket. Azzal, hogy Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit, és használja a szoftvert, Ön beleegyezik abba, hogy a Microsoft az (aka.ms/privacy) webhelyen elérhető Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozatban ismertetett, valamint a szoftverszolgáltatások felhasználói felületén esetleg megjelenő tájékoztatásban leírt módon összegyűjtse, felhasználja és nyilvánosságra hozza az adatokat.

4. Átruházás. A jelen szakasz rendelkezései nem alkalmazandók, ha Ön a szoftvert Németországban vagy az (aka.ms/transfer) webhelyen felsorolt országok valamelyikében fogyasztóként szerezte be; ebben az esetben a szoftver harmadik félre történő bármely átruházására és használati jogára az alkalmazandó jogszabályok vonatkoznak.

a. Az eszközre előtelepített szoftver. Ha Ön a szoftvert egy eszközre előtelepítve szerezte be (vagy ha a szoftvert egy eszközre előtelepített szoftverről frissítette), akkor a szoftver használatára vonatkozó licencet közvetlenül egy másik felhasználó számára csak a licencelt eszközzel együtt ruházhatja át. Átruházáskor át kell adnia a szoftvert és a Windows eredetiségét igazoló címkét, rajta a termékkulccsal, ha kapott ilyen címkét az eszközhöz. Bármely engedélyezett átruházás előtt a másik félnek el kell fogadnia, hogy az átruházásra és a szoftver használatára a jelen szerződés vonatkozik.

b. Önálló szoftver. Ha Ön a szoftvert önálló szoftverként szerezte be (vagy ha a szoftvert önálló szoftverként beszerzett szoftverről frissítette), akkor a szoftvert átviheti egy másik, Önhöz tartozó eszközre. A szoftvert (a licenccel együtt) átviheti valaki más eszközére is, feltéve, hogy (i) Ön a szoftver első licencelt felhasználója, és (ii) az új felhasználó elfogadja a jelen szerződés feltételeit. Az átvitelhez felhasználhatja a biztonsági másolat megengedett példányát, illetve azt az eredeti adathordozót, amelyen a szoftvert beszerezte. Amikor a szoftvert átviszi egy új eszközre, a korábbi eszközről mindig el kell távolítania a szoftvert. A szoftvert nem viheti át azzal a céllal, hogy licenceket osszon meg eszközök között.

5. Jogszerűen használható szoftver és aktiválás. Önnek ezt a szoftvert csak akkor áll jogában használni, ha megfelelő licenccel rendelkezik és a szoftvert egy eredeti termékkulccsal vagy más megengedett módon megfelelően aktiválta. Amikor Ön a szoftver használata során az internetre csatlakozik, a szoftver automatikusan felveszi a kapcsolatot a Microsofttal vagy a Microsoft egy társvállalatával az aktiválás végrehajtása érdekében, és hogy ennek során a szoftver egy bizonyos eszközhöz legyen társítva. Ön a szoftvert kézzel, az interneten vagy telefonon keresztül is aktiválhatja. Ilyen esetben bizonyos adatok továbbítására kerül sor, és internet-, telefon- és SMS-szolgáltatási díjak merülhetnek fel. Az aktiválás (vagy az eszköz összetevőiben bekövetkezett változás miatt szükségessé vált újraaktiválás) során a szoftver megállapíthatja, hogy a szoftver telepített példánya hamisítvány, nem megfelelően licencelt vagy illetéktelen módosításokat tartalmaz. Ha sikertelen az aktiválás, akkor a szoftver megkísérli kijavítani önmagát úgy, hogy az összes illetéktelenül módosított Microsoft-szoftvert eredeti Microsoft-szoftverre cseréli le. Ön emlékeztetőket is kaphat a szoftver megfelelő licencének beszerzésére. A sikeres aktiválás nem jelenti annak megerősítését, hogy az adott szoftver eredeti, vagy hogy megfelelően van licencelve. Ön nem iktathatja ki és nem kerülheti meg az aktiválást. Annak megállapításához, hogy az Ön szoftvere eredeti-e és megfelelően licencelt-e, az (aka.ms/genuine) webhely nyújthat segítséget. Előfordulhat, hogy a Microsoft egyes frissítéseket, terméktámogatást és egyéb szolgáltatásokat kizárólag eredeti Microsoft-szoftverek felhasználói számára nyújt.

6. Frissítések. A szoftverrendszeresen ellenőrzi, hogy vannak-e frissítések a rendszerhez és az alkalmazásokhoz, és letölti és telepíti a frissítéseket. Ön frissítéseket kizárólag a Microsofttól vagy hivatalos forrásokból szerezhet be, és előfordulhat, hogy a Microsoftnak frissítenie kell az Ön rendszerét, hogy biztosíthassa Önnek ezeket a frissítéseket. Azzal, hogy elfogadja a jelen szerződés feltételeit, Ön beleegyezik abba, hogy minden további értesítés nélkül ilyen fajta automatikus frissítéseket fogadjon.

7. Alacsonyabb verzió használatára vonatkozó jogok. Ha úgy szerzett be egy eszközt egy gyártótól vagy telepítőtől, hogy arra a Windows Professional verziója volt előtelepítve, akkor Ön vagy a Windows 8.1 Pro, vagy a Windows 7 Professional verziót használhatja, de csak addig, amíg a Microsoft támogatást nyújt ehhez a korábbi verzióhoz az (aka.ms/windowslifecycle) webhelyen meghatározottak szerint. A korábbi verziók Ön általi használatára a jelen szerződés vonatkozik. Ha a korábbi verzió más összetevőket is tartalmaz, akkor az ilyen összetevők Ön általi használatára a szoftver korábbi verziójához tartozó szerződés adott összetevőkre vonatkozó feltételei alkalmazandók. Sem a gyártó vagy a telepítő, sem a Microsoft nem köteles korábbi verziókat biztosítani Önnek. A korábbi verziókat Önnek külön kell beszereznie, és előfordulhat, hogy ezekért fizetnie kell. A korábbi verziót bármikor lecserélheti a szoftver Ön által eredetileg beszerzett verziójára.

8. Földrajzi és exportkorlátozások. Ha a szoftver csak egy adott földrajzi területen használható, akkor Ön csak azon a földrajzi területen jogosult aktiválni a szoftvert. Ön köteles betartani a szoftverre vonatkozó, a végfelhasználás helyét, a végfelhasználókat és a végfelhasználást illető korlátozásokat tartalmazó valamennyi belföldi és nemzetközi exportjogszabályt és -előírást is. A földrajzi és exportkorlátozásokról további tájékoztatást az (aka.ms/georestrict) és az (aka.ms/exporting) webhelyen talál.

9. Terméktámogatási és visszatérítési eljárások.

a. Eszközre előtelepített szoftver esetén. A szoftverre vonatkozó általános kérdésekkel kapcsolatos támogatási lehetőségekről az eszköz gyártójától vagy a telepítőtől kaphat tájékoztatást. Hivatkozzon a szoftverhez mellékelt támogatási azonosítószámra. A Microsofttól közvetlenül beszerzett frissítésekhez és kiegészítésekhez a Microsoft az (aka.ms/mssupport) webhelyen leírtak szerint nyújthat korlátozott terméktámogatási szolgáltatást a megfelelően licencelt szoftverekhez. Visszatérítésért forduljon a gyártóhoz vagy a telepítőhöz a visszatérítési feltételek meghatározása érdekében. Önnek be kell tartania ezeket a feltételeket – ezek előírhatják, hogy a visszatérítésért a szoftvert azzal a teljes eszközzel együtt kell visszajuttatnia, amelyre telepítve van.

b. Viszonteladótól beszerzett szoftver esetén. A Microsoft a megfelelően licencelt szoftverhez az (aka.ms/mssupport) webhelyen leírtak szerint korlátozott terméktámogatási szolgáltatást nyújt. Ha Ön a szoftvert viszonteladótól vásárolta, és visszatérítésre tart igényt, de azt nem kapja meg ott, ahol a szoftvert beszerezte, akkor a Microsoft visszatérítési szabályzatával kapcsolatos tájékoztatásért forduljon a Microsofthoz. Látogassa meg az (aka.ms/msoffices) webhelyet, illetve Észak-Amerikában hívja a (800) MICROSOFT telefonszámot, vagy látogasson el az (aka.ms/nareturns) webhelyre.

10. Választottbíróság kötelező érvényű döntése és lemondás a pertársaságokban való részvétel jogáról, ha az Ön lakóhelye (vagy vállalat esetében székhelye) az Amerikai Egyesült Államokban található.

Reméljük, hogy sosem lesz jogvitánk, de arra az esetre, ha mégis lenne, Ön és mi abban állapodunk meg, hogy 60 nap alatt informális egyeztetéssel megoldást próbálunk találni rá. Ha ez nem jár sikerrel, akkor Ön és mi vállaljuk, hogy az ügyet a Választottbíróságokról szóló szövetségi törvény (Federal Arbitration Act, a továbbiakban „FAA”) alapján az Amerikai Választottbírósági Szövetség (American Arbitration Association, a továbbiakban „AAA”) elé visszük, és annak egyedi választottbírósági döntését magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el, és nem indítunk pert esküdtszék vagy bíró előtt. Ehelyett minden vitás kérdést egy pártatlan választottbíró dönt el, akinek döntése jogerős, eltekintve az FAA törvényben megfogalmazott korlátozott fellebbezési lehetőségtől. Nem megengedett a pertársaság, a pertársaság jellegű választottbírósági eljárás, a magánvádas eljárás közügynek minősülő esetben és semmilyen más olyan eljárás, amelyben valaki képviselői minőségében lép fel. Nem megengedett az egyedi eljárások összevonása sem az összes érintett fél hozzájárulása nélkül. A „mi” kifejezés és ennek ragozott alakjai és implicit formái a Microsoftot, az eszköz gyártóját és a szoftver telepítőjét jelentik.

a.Érintett jogviták – minden, a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogviták kivételével. A „jogvita” és a „vitás kérdés” kifejezést a lehető legszélesebb értelemben, azonos jelentéssel használjuk. Ez a kifejezés magában foglal az Ön és a gyártó vagy telepítő, illetve az Ön és a Microsoft között felmerülő, a szoftverre, annak árára vagy a jelen szerződésre vonatkozó minden igényt és jogvitát, bármilyen jogelv legyen is annak alapja, így például szerződés, szavatosság, szerződésen kívüli károkozás, törvény vagy előírás, kivéve az Ön, az Ön licencbe adói, a mi vagy a mi licencbe adóink szellemi tulajdonjogainak érvényesítésével vagy érvényességével kapcsolatos jogvitákat.

b.Először küldjön postánNotice of Dispute (Értesítés vitás kérdésről) értesítést. Ha ügyfélszolgálati munkatársunk nem tudja megoldani az Ön vitás kérdését, akkor küldjön postán a gyártó vagy a telepítő jogi osztályának (ATTN: LEGAL DEPARTMENT) egy Notice of Dispute (Értesítés vitás kérdésről) értesítést. Ha a Microsofttal van jogvitája, akkor az értesítést a következő címre küldje el: Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Közölje velünk az Ön nevét, címét, azt, hogy miként tudunk kapcsolatba lépni Önnel, hogy mi a probléma, és hogy Ön mit szeretne. Űrlap a következő webhelyen érhető el: (aka.ms/disputeform). Ha nekünk van jogvitánk Önnel, mi is ugyanígy járunk el. Ha nem sikerült megoldást találni a jogvitára, 60 nap elteltével választottbírósági eljárást kezdeményezhetünk.

c. Lehetőség a Small Claims Court (Kis értékű polgári jogi ügyek bírósága) igénybevételére. Notice of Dispute (Értesítés vitás kérdésről) értesítés postázása helyett – amennyiben Ön teljesíti a bíróság követelményeit – Ön beperelhet bennünket az Ön lakhelye (vagy vállalat esetében székhelye) vagy – ha a Microsofttal van jogvitája – a mi székhelyünk (USA, Washington állam, King megye) szerint illetékes megyei Small Claims Court kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróságon. Reméljük, hogy Notice of Dispute (Értesítés vitás kérdésről) értesítést fog küldeni nekünk postán, és ad nekünk 60 napot arra, hogy megpróbáljuk rendezni a problémát, de ezt Önnek nem szükséges megtennie, mielőtt Small Claims Court bírósághoz fordul.

d. A választottbírósági eljárás. Az AAA minden választottbírósági eljárást a Kereskedelmi Békéltetési Szabályainak (Commercial Arbitration Rules) megfelelően (vagy ha Ön magánszemély, és a szoftvert személyes vagy otthoni célra használja, illetve ha a jogvita értéke nem haladja meg a 75 000 USD összeget, függetlenül attól, hogy Ön magánszemély-e és hogy milyen célra használja a szoftvert, akkor a Fogyasztói Békéltetési Szabályainak (Consumer Arbitration Rules) megfelelően) hajt végre. További tájékoztatás az (aka.ms/adr) webhelyen, illetve az 1-800-778-7879 telefonszámon kapható. Választottbírósági eljárás kezdeményezéséhez küldje be az (aka.ms/arbitration) webhelyen elérhető űrlapot az AAA-hoz; és küldje el annak egy példányát postán a gyártónak vagy a telepítőnek (vagy a Microsoftnak, amennyiben a Microsofttal van jogvitája). Legfeljebb 25 000 USD értékhatárig a meghallgatás telefonon történik, kivéve, ha a választottbíró alapos okot talál a személyes meghallgatásra. A személyes meghallgatásra az Ön lakhelye (vagy vállalat esetében székhelye) vagy – ha a Microsofttal van jogvitája – a mi székhelyünk (Washington állam, King megye) szerinti megyében kerül sor. E lehetőségek közül Ön választhat. A választottbíró ugyanolyan Önt ért károkat állapíthat meg, mint egy bíróság. A választottbíró az Ön igényének kielégítése érdekében csak személyesen az Ön javára hozhat értelmező vagy eltiltó végzést.

e.Választottbírósági díjak és fizetések.

(i) Legfeljebb 75 000 USD értékű jogviták esetén. A gyártó vagy a telepítő (vagy a Microsoft, amennyiben Önnek a Microsofttal van jogvitája) azonnal megtéríti az Ön eljárási díjait, és kifizeti az AAA díját, valamint a választottbíró díját és költségeit. Ha Ön visszautasítja utolsó, még a választottbíró kinevezése előtt tett írásos egyezségi ajánlatunkat, és a jogvitát a választottbíró döntése („ítélet” vagy „award”) úgy zárja le, hogy többet ítél meg Önnek az ebben az utolsó írásos ajánlatban foglalt összegnél, akkor a gyártó vagy a telepítő (vagy a Microsoft, amennyiben Önnek a Microsofttal van jogvitája): (1) megfizeti a megítélt összeget, de legalább 1 000 USD-t; (2) megfizeti az Ön észszerű ügyvédi költéségét, ha van ügyvédi költsége; valamint (3) megtéríti az Ön ügyvédjének minden, az Ön igényének a választottbírósági eljárásban történő érvényesítése során észszerű keretek között felmerülő vizsgálati, felkészülési és munkaköltségét (a szakértő tanúk díját és költségét is ideértve). Az összegeket a választottbíró állapítja meg, kivéve, ha Ön és mi megállapodunk bennük.

(ii) A 75 000 USD összeget meghaladó értékű jogviták esetén. Az eljárási költségek, továbbá az AAA és a választottbíró díjának és költségeinek megfizetésére az AAA szabályai az irányadók.

(iii) Bármekkora értékű jogviták esetén. Ha Ön kezdeményez választottbírósági eljárást, akkor mi csak akkor követeljük, hogy Ön fizesse meg az általunk az AAA-nak és a választottbírónak kifizetett díjakat és költségeket, és hogy fizesse vissza az általunk Önnek megtérített eljárási díjakat, ha a választottbíró úgy találja, hogy Ön a választottbírósági eljárást alaptalanul vagy tisztességtelen céllal kezdeményezte. Ha mi kezdeményezünk választottbírósági eljárást, akkor mi fizetünk meg minden eljárási, valamint az AAA-nak és a választottbírónak fizetendő díjat és költséget. Semmilyen választottbírósági eljárással kapcsolatos ügyvédi díjaink és költségeink megtérítését nem követjük Öntől. A jogvita összegébe nem számít bele semmilyen díj vagy költség.

f.Az igényeket és a jogvitákat egy éven belül bíróság vagy választottbíróság elé kell vinni. Önnek és nekünk minden igényt és jogvitát (kivéve a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos jogvitákat – lásd a 10.a. szakaszt) attól számított egy éven belül Small Claims Court bíróság vagy választottbíróság elé kell vinnünk, hogy az első alkalommal ilyen testület elé vihető lett volna. Ellenkező esetben az véglegesen elévül.

g.Részleges érvénytelenség. Ha a lemondás a pertársaságban való részvételi jogról jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul egy jogvita egyes részeit vagy egészét illetően, akkor ezekre a részekre nem vonatkozik a választottbírósági eljárás; ezeket a részeket bíróság elé kell vinni, a többi részre pedig választottbírósági eljárás alkalmazandó. Ha a 10. szakasz bármely más rendelkezése jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezés érvényét veszti, de a 10. szakasz többi része továbbra is alkalmazandó.

h.Az AAA szabályainak ellentmondó rendelkezések. Ha a jelen szerződés rendelkezései ellentmondanak az AAA Kereskedelmi Békéltetési Szabályainak (Commercial Arbitration Rules) vagy Fogyasztói Békéltetési Szabályainak (Consumer Arbitration Rules), akkor a jelen szerződés rendelkezési az irányadók.

i.A Microsoft mint szerződő fél vagy mint kedvezményezett harmadik fél. Ha a Microsoft az eszköz gyártója, vagy ha Ön a szoftvert egy viszonteladótól szerezte be, akkor a Microsoft a jelen szerződés vonatkozásában szerződő fél. Egyébként a Microsoft nem szerződő fél, hanem az Ön és a gyártó vagy a telepítő között a jogviták informális tárgyalások és választottbírósági eljárás útján történő megoldására létrejött megállapodás harmadik fél kedvezményezettje.

11. Alkalmazandó jog. A szoftverrel, annak árával és a jelen szerződéssel kapcsolatos jogviták tekintetében az Ön lakhelye (vagy vállalat esetében székhelye) szerinti államnak, illetve országnak a törvényei az irányadók, beleértve a szerződésszegéssel kapcsolatos igényeket, a fogyasztóvédelmi törvényekkel, a tisztességtelen verseny tilalmának megszegésével, a vélelmezett szavatossággal, a jogtalan gyarapodással és a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos igényeket is, tekintet nélkül a nemzetközi magánjog irányadó jogot megállapító alapelveire. Az Amerikai Egyesült Államokban a választottbírósági eljárással kapcsolatos minden rendelkezés vonatkozásában az FAA az irányadó.

12.Fogyasztói jogok, regionális eltérések. A jelen szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön államának, illetve országának törvényei más jogokat is biztosítanak Önnek, ideértve a fogyasztói jogokat is. Önt azzal a féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, amelytől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az ilyen jogokat, ha az Ön államának, illetve országának törvényei ezt nem engedik meg. Ha például Ön a szoftvert az alábbi térségek valamelyikében szerezte be, vagy ha kötelezően alkalmazandók országspecifikus törvények, akkor Önre a következő rendelkezések alkalmazandók:

a. Ausztráliában. A „korlátozott szavatosságra” vonatkozó hivatkozások a Microsoft vagy a gyártó vagy a telepítő által biztosított kifejezett szavatosságra vonatkozó hivatkozások. Ez a szavatosság a törvény által biztosított egyéb jogokon és jogorvoslati lehetőségeken (ideértve az Ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvényben kötelezően biztosított jogokat és jogorvoslati lehetőségeket is) felül jár önnek.

Ebben a szakaszban a „termékek” kifejezés és ennek ragozott alakjai azokat a szoftvereket jelentik, amelyekre a Microsoft vagy a gyártó vagy a telepítő kifejezett szavatosságot vállal. Termékeinkhez olyan garancia tartozik, amelyet az Ausztrál Fogyasztóvédelmi Törvény alapján nem lehet kizárni. Nagy hiba esetén Ön jogosult cseretermékre vagy visszatérítésre, valamint jogosult kártérítésre minden egyéb észszerűen előre látható veszteségért és kárért. Önnek jogában áll továbbá megjavíttatni vagy kicseréltetni a terméket, ha az nem elfogadható minőségű és a hiba nem számít nagy hibának.

b. Kanadában. Az internetelérés kikapcsolásával megakadályozhatja, hogy az Ön eszköze frissítéseket fogadjon. Ha és amikor újra csatlakozik az internetre, a szoftver folytatni fogja a frissítések keresését és telepítését.

c. Az Európai Unióban. Az alábbi 13.d(i) szakasz oktatási célú használatra vonatkozó korlátozásai nem alkalmazandók a következő webhelyen felsorolt joghatósági területeken: (aka.ms/academicuse).

d. Németországban és Ausztriában.

(i) Szavatosság. A megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftverhez mellékelt Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. A gyártó vagy a telepítő és a Microsoft azonban nem nyújt szerződéses garanciát a licencelt szoftverhez kapcsolódóan.

(ii) A felelősség korlátozása. Szándékos magatartás, súlyos gondatlanság, a Termékfelelősségi Törvényen alapuló igények, valamint halál, személyi vagy fizikai sérülés esetén a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft a törvényi szabályoknak megfelelően tartozik felelősséggel.

Az előző mondat alapján a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft csak akkor tartozik felelősséggel a kismértékű gondatlanságért, ha a gyártó vagy a telepítő vagy a Microsoft olyan lényeges szerződési kötelezettségeit szegi meg, amelyek teljesítése elősegíti a jelen szerződés rendelkezéseinek betartását, amelyek megszegése veszélyezteti a jelen szerződés célját, és amelyek betartásában egy fél folyamatosan bízhat (úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”). A kismértékű gondatlanság egyéb eseteiben a gyártó vagy a telepítő vagy a Microsoft nem felelős a kismértékű gondatlanságért.

e. Egyéb térségekben. A regionális változatok aktuális listája az (aka.ms/variations) webhelyen található.

13. További értesítések.

a. Hálózatok, adatok és internethasználat. A szoftver bizonyos szolgáltatásai és a szoftveren keresztül elért egyes szolgáltatások megkövetelhetik, hogy az Ön eszköze elérje az internetet. Az internet elérésére és használatára (ideértve a fizetendő díjakat is) az Ön mobiltelefon-hálózati szolgáltatójával vagy internetszolgáltatójával megkötött szolgáltatási szerződésének feltételei vonatkozhatnak. A szoftver bizonyos szolgáltatásai segítséget nyújthatnak az internet hatékonyabb elérésében, de a szoftver adatforgalomra vonatkozó számításai eltérhetnek az Ön szolgáltatója által mért értékektől. Mindig Ön a felelős (i) azért, hogy megértse és betartsa saját díjcsomagjainak és szerződéseinek feltételeit; és (ii) bármilyen olyan problémáért, amely a hálózatok használatából vagy eléréséből következik, ideértve a nyilvános/nyílt hálózatokat is. Ön a szoftvert csak akkor használhatja hálózatokhoz történő csatlakozásra és az ezekre a hálózatokra vonatkozó hozzáférési adatok megosztására, ha Ön erre engedéllyel rendelkezik.

b. A H.264/AVC és az MPEG-4 képi szabvány és a VC-1 videoszabvány. A szoftver magában foglalhatja a H.264/MPEG-4 AVC és/vagy a VC-1 dekódolási technológiát. Az alábbi nyilatkozatot az MPEG LA, L.L.C. előírásának eleget téve közöljük:

EZT A TERMÉKET AZ AVC, A VC-1 ÉS AZ MPEG-4 PART 2 KÉPI SZABADALOMHOZ TARTOZÓ LICENCEK ÉRTELMÉBEN SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA ADJUK LICENCBE EGY FELHASZNÁLÓNAK (i) VIDEOANYAG KÓDOLÁSÁRA A FENTI SZABVÁNYOKNAK (A TOVÁBBIAKBAN „VIDEOSZABVÁNYOK”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC, VC-1 ÉS MPEG-4 PART 2 VIDEOANYAG DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYET EGY FELHASZNÁLÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉG SORÁN RÖGZÍTETT ÉS/VAGY AMELY VIDEOANYAG AZ ANYAG SZOLGÁLTATÁSÁRA LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZÁRMAZIK. A LICENC NEM VONATKOZIK ÉS LICENC NEM VÉLELMEZHETŐ SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSRA. TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSSAL AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALAT SZOLGÁL. LÁSD: (AKA.MS/MPEGLA).

c.Kártevők elleni védelem. A Microsoft ügyel arra, hogy megvédje az Ön eszközét a kártevőktől. A szoftver be fogja kapcsolni a kártevők elleni védelmet, ha más védelem nincs telepítve vagy lejárt. Ehhez le fog tiltani más kártevőirtó szoftvereket, de az is előfordulhat, hogy az ilyeneket el kell távolítani.

d. Korlátozott jogokat biztosítóverziók. Ha a szoftver Ön által beszerzett verziója olyan jelzéssel van ellátva, amely szerint az csak konkrét vagy korlátozott célra használható, vagy ha rendeltetésszerű használata más módon korlátozódik konkrét vagy korlátozott célú használatra, akkor Ön az adott szoftververziót csak a meghatározottak szerint használhatja. A szoftvernek ilyen verzióit Ön nem használhatja kereskedelmi, nonprofit vagy jövedelemszerzésre irányuló tevékenységre.

(i) Oktatási („Academic”). Oktatási használat esetén Önnek a vásárlás időpontjában egy oktatási intézmény hallgatójának, oktatójának vagy személyzete egy tagjának kell lennie.

(ii) Kiértékelési („Evaluation”). Kiértékelési (vagy tesztelési vagy bemutatási) használat esetén Ön a szoftvert nem értékesítheti, nem használhatja élő üzemi környezetben, és nem használhatja a kiértékelési időszak lejárta után. A jelen Szerződés bármely ellenkező rendelkezésére tekintet nélkül, a kiértékelési szoftver „ADOTT ÁLLAPOTBAN” áll rendelkezésre, és semmiféle szavatosság, sem vélelmezett, sem kifejezett (ideértve a Korlátozott Szavatosságot is), nem alkalmazandó ezekre a verziókra.

(iii) Kereskedelmi forgalomba nem hozható („NFR”). A „Kereskedelmi forgalomba nem hozható” („Not For Resale” vagy „NFR”) jelöléssel ellátott szoftvert Ön nem értékesítheti.

(iv) Előzetes. Ön dönthet úgy, hogy a szoftvernek a Microsoft által esetenként kínált előzetes, betekintési, béta vagy egyéb kibocsátás előtti verzióit (a továbbiakban „előzetesek”) használja. Ön az előzeteseket kizárólag a szoftver lejárati dátumáig használhatja, amennyiben a használat közben betartja a jelen szerződés összes feltételét. Az előzetesek kísérleti verziók, és jelentősen eltérhetnek a kereskedelmi forgalomba bocsátott verziótól. A jelen szerződés bármely ellenkező rendelkezésére tekintet nélkül, az előzetesek „ADOTT ÁLLAPOTBAN” állnak rendelkezésre, és semmiféle szavatosság, sem vélelmezett, sem kifejezett (ideértve a Korlátozott Szavatosságot is), nem alkalmazandó ezekre a verziókra. Azzal, hogy Ön előzeteseket telepít az eszközére, semmissé teheti vagy befolyásolhatja az Ön eszközére vonatkozó szavatosságot, és előfordulhat, hogy elveszti az eszközére a gyártó vagy adott esetben a hálózat üzemeltetője által biztosított támogatásra való jogosultságát. A Microsoft nem vállal felelősséget az ez általÖnnek okozott semmiféle kárért. Előfordulhat, hogy a Microsoft az előzetesekhez nem nyújt terméktámogatási szolgáltatást. Ha Ön megjegyzéseket, javaslatokat vagy visszajelzést ad a Microsoftnak az előzetesre vonatkozóan (a továbbiakban „beküldött anyag”), Ön jogot biztosít a Microsoftnak és a Microsoft partnereinek arra, hogy azok bármely módon és bármely célból felhasználják a beküldött anyagot.

14. A szerződés teljessége. A jelen szerződés (a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft által Önnek biztosított és Ön által használt szoftverkiegészítésekhez, ‑frissítésekhez és szolgáltatásokhoz tartozó nyomtatott licencszerződéssel és egyéb feltételekkel együtt), valamint a jelen szerződés webes hivatkozásaiban található feltételek együttesen képezik a szoftverre és az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra vonatkozó teljes megállapodást (kivéve, ha a gyártó vagy a telepítő, illetve a Microsoft más feltételeket határoz meg az ilyen kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra). A szoftver futtasásakor a jelen szerződést úgy tudja megtekinteni, hogy ellátogat az (aka.ms/useterms) webhelyre, vagy a szoftver „Beállítások” menüjének „Rendszer”, majd „Névjegy” elemét választja. Megtekintheti a jelen szerződés hivatkozásaiban megfogalmazott feltételeket is: ehhez be kell írnia az URL-címeket egy böngésző címsorába, és jóvá kell hagynia a műveletet. Ön vállalja, hogy a szoftver vagy a szolgáltatások használata előtt elolvassa a feltételeket, ideértve bármely hivatkozott feltételt is. Ön tudomásul veszi, hogy a szoftver és a szolgáltatások használatával Ön elfogadja a jelen szerződés feltételeit és a benne hivatkozott feltételeket. A jelen szerződés tájékoztató jellegű hivatkozásokat is tartalmaz. Az értesítést és kötelező érvényű feltételeket tartalmazó hivatkozások a következők:

· A Microsoft Adatvédelmi Nyilatkozata (aka.ms/privacy)

· Microsoft Szolgáltatási Szerződés (aka.ms/msa)

· Az Adobe Flash Player licencszerződése (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

KORLÁTOZOTT SZAVATOSSÁG

A Microsoft szavatolja, hogy a megfelelően licencelt szoftver alapvetően a szoftvert kísérő Microsoft-dokumentációban foglaltaknak megfelelően fog működni. Ez a korlátozott szavatosság nem vonatkozik az olyan problémákra, amelyeket Ön okoz, amelyek azért következtek be, mert Ön nem követte az utasításokat, vagy amelyeket a Microsoft észszerű belátás szerinti hatáskörén kívül eső események idéztek elő. A korlátozott szavatosság akkor veszi kezdetét, amikor az első felhasználó beszerzi a szoftvert, és egy évig tart. Ez a korlátozott szavatosság érvényes az év folyamán a Microsofttól esetlegesen kapott minden kiegészítésre, frissítésre, illetve csereszoftverre, de csupán az eredeti szavatosságból hátralevő ideig vagy 30 napig, ha ez a hosszabb. A szoftver átruházása nem hosszabbítja meg a korlátozott szavatosságot.

A Microsoft nem nyújt semmiféle egyéb kifejezett szavatosságot, garanciát vagy feltételt. A Microsoft kizár minden vélelmezett szavatosságot és feltételt, ideértve a forgalmazhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozót is. Ha a helyi jogszabályok nem engedik meg a vélelmezett szavatosság kizárását, akkor bármely vélelmezett szavatosság, garancia és feltétel kizárólag a korlátozott szavatosság időtartama alatt érvényesíthető, a helyi törvények által megengedett maximális korlátozással. Ha a helyi jogszabályok a jelen szerződéssel szemben hosszabb szavatossági időtartamot írnak elő, akkor a szavatosság időtartama ez a hosszabb időszak lesz, de a jogorvoslati lehetőségek kizárólag a jelen szerződésben foglaltakra korlátozódnak.

Ha a Microsoft megszegi korlátozott szavatossági kötelezettségeit, akkor – saját belátása szerint – a következők valamelyikét teszi: (i) díjmentesen kijavítja vagy kicseréli a szoftvert, vagy (ii) visszaveszi a szoftvert (vagy saját döntése szerint azt a Microsoft márkájú eszközt, amelyre a szoftver előtelepítve volt), és visszatéríti az érte kifizetett összeget. A szavatossági kötelezettségek megszegése esetén kizárólag az itt leírt jogorvoslat jár Önnek. Ez a korlátozott szavatosság bizonyos jogokat biztosít Önnek, de előfordulhat, hogy Ön államonként vagy országonként változó további jogokkal is rendelkezik.

Kivéve a Microsoft által adott esetben biztosított bármely javítást, cserét vagy visszatérítést, Ön sem a jelen korlátozott szavatosság, sem a jelen szerződés bármely más része, sem bármilyen jogelv alapján nem kaphat más jogorvoslatot vagy kártérítést semmilyen kárért, ideértve az elmaradt haszonból származó és a közvetlen, a következményi, a rendkívüli, a közvetett és a véletlenszerű károkat is. A jelen szerződés kárkizárásai és jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó korlátozásai akkor is érvényben maradnak, ha a javítás, a csere vagy a kapott visszatérítés Önt nem kártalanítja teljes mértékben a veszteségeiért, vagy ha a Microsoft tudott vagy tudnia kellett volna az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről, vagy ha a jogorvoslat nem tudja betölteni alapvető rendeltetését. Egyes államok és országok nem teszik lehetővé a véletlenszerű, következményi és egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását, ezért előfordulhat, hogy az ilyen jellegű korlátozások, illetve kizárások Önre nem vonatkoznak. Ön akkor is csak a szoftverért ténylegesen kifizetett összeg erejéig (vagy legfeljebb 50 USD erejéig, ha ingyenesen szerezte be a szoftvert) kaphat kártérítést, ha Ön a jelen szerződés alapján nem, de a helyi hatályos jogszabályok alapján kártérítésre jogosult a Microsofttól.

SZAVATOSSÁGI ELJÁRÁSOK

Garanciális javításhoz vagy visszatérítéshez Önnek be kell mutatnia a vásárlás igazolását, és be kell tartania a Microsoft visszatérítésre vonatkozó szabályait, amelyek előírhatják, hogy Ön eltávolítsa és visszaadja a szoftvert a Microsoftnak, vagy hogy a szoftvert azzal a teljes Microsoft márkájú eszközzel együtt adja vissza, amelyre a szoftver telepítve van; a termékkulcsot is tartalmazó eredetiséget igazoló tanúsítvány címkéjét az eszközre ragasztva kell hagyni (ha kapott ilyent az eszközzel).

1. Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. A garanciális javításokat, illetve az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kanadában beszerzett szoftverrel kapcsolatos visszatérítést illetően lépjen kapcsolatba a Microsofttal a (800) MICROSOFT telefonszámon, vagy írjon levelet a Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 címre, vagy látogasson el az (aka.ms/nareturns) webhelyre.

2. Európában, a Közel-Keleten és Afrikában. Ha Ön a szoftvert Európában, a Közel-Keleten vagy Afrikában szerezte be, akkor vagy a Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland) céggel, vagy a Microsoft helyi társvállalatával (lásd: (aka.ms/msoffices)) vegye fel a kapcsolatot.

3. Ausztráliában. Ha Ön a szoftvert Ausztráliában szerezte be, akkor a Microsoftnál garanciális igénnyel itt léphet fel: 13 20 58; vagy Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia.

4. Más országban. Ha a szoftvert más országban szerezte be, akkor forduljon a helyi Microsoft-társvállalathoz (lásd: (aka.ms/msoffices)).

This site in other countries/regions: