Ultima actualizare: decembrie 2016

TERMENII LICENŢEI PENTRU SOFTWARE MICROSOFT

SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS

DACĂ LOCUIŢI ÎN (SAU DACĂ LOCAŢIA SEDIULUI PRINCIPAL ESTE ÎN) STATELE UNITE ALE AMERICII, CITIŢI CLAUZA PRIVIND ARBITRAJUL OBLIGATORIU ŞI CLAUZA DE RENUNŢARE LA ACŢIUNILE COLECTIVE ÎN JUSTIŢIE DIN SECŢIUNEA 10. ACESTEA AFECTEAZĂ MODUL ÎN CARE SUNT SOLUŢIONATE DISPUTELE.

Vă mulţumim că aţi ales Microsoft!

În funcţie de modul de obţinere a produsului software Windows, acesta este un contract de licenţă între (i) dvs. şi producătorul dispozitivului sau partea care a instalat produsul software, care distribuie produsul software împreună cu respectivul dispozitiv; sau (ii) dvs. şi Microsoft Corporation (sau, în funcţie de zona unde locuiţi sau, în cazul unei companii, de locaţia sediului principal, unul dintre afiliaţii săi) dacă aţi obţinut acest produs software de la un distribuitor. Microsoft reprezintă producătorul dispozitivului pentru dispozitivele produse de Microsoft sau de unul dintre afiliaţii săi şi reprezintă distribuitorul dacă aţi obţinut produsul software de la Microsoft.

Prezentul contract descrie drepturile dvs. şi condiţiile conform cărora puteţi utiliza produsul software Windows. Se recomandă să parcurgeţi întregul contract, inclusiv termenii suplimentari ai licenţei care însoţesc produsul software şi toţi termenii la care se face trimitere, deoarece toţi termenii sunt importanţi şi alcătuiesc împreună acest contract care este valabil în cazul dvs. Puteţi să consultaţi termenii la care se face trimitere dacă introduceţi linkul (aka.ms/) în fereastra unui browser.

Acceptarea prezentului contract sau utilizarea produsului software reprezintă acceptarea de către dvs. a tuturor acestor termeni şi consimţământul dvs. pentru transmiterea anumitor informaţii în momentul activării şi utilizării produsului software conform angajamentului de respectare a confidenţialităţii descris în Secţiunea 3. Dacă nu acceptaţi şi nu respectaţi aceşti termeni, nu aveţi dreptul să utilizaţi produsul software sau caracteristicile sale. Puteţi lua legătura cu producătorul dispozitivului, cu partea care a instalat produsul software ori cu distribuitorul dacă aţi achiziţionat produsul software direct, pentru a afla ce politică de restituire practică şi pentru a restitui produsul software sau dispozitivul, în vederea obţinerii unei rambursări sau a unui credit conform respectivei politici. Trebuie să vă conformaţi politicii prin care, în vederea rambursării sau a creditului, dacă este cazul, vi se poate solicita să restituiţi produsul software împreună cu întregul dispozitiv pe care este instalat acesta.

1. Prezentarea generală.

a. Aplicabilitatea. Prezentul contract se aplică produsului software Windows preinstalat pe dispozitivul dvs. sau achiziţionat de la un distribuitor şi instalat de dvs., suportului fizic pe care aţi primit produsul software (dacă este cazul), tuturor fişierelor de font, de pictograme, de imagini sau de sunet incluse împreună cu produsul software şi, de asemenea, tuturor actualizărilor, upgrade-urilor, suplimentelor sau serviciilor pentru produsul software Microsoft, dacă alţi termeni nu sunt furnizaţi împreună cu acestea. Acesta se aplică, de asemenea, aplicaţiilor Windows create de Microsoft, care oferă funcţii, cum ar fi e-mail, persoane de contact, muzică şi fotografii, ce sunt incluse în şi fac parte din Windows. Dacă prezentul contract conţine termeni ce se referă la o caracteristică sau la un serviciu care nu este disponibil pe dispozitivul dvs., atunci termenii respectivi nu se aplică.

b. Termenii suplimentari. În funcţie de caracteristicile dispozitivului dvs., de modul în care acesta este configurat şi de modul în care este utilizat, se pot aplica termeni suplimentari Microsoft şi terţă parte la utilizarea anumitor caracteristici, servicii şi aplicaţii. Nu uitaţi să îi citiţi.

(i) Anumite aplicaţii Windows furnizează un punct de acces la sau care se bazează pe serviciile online, iar utilizarea serviciilor respective este uneori guvernată de termeni şi politici de confidenţialitate separate, cum ar fi Contractul de furnizare a serviciilor Microsoft la (aka.ms/msa). Puteţi să vizualizaţi termenii şi politicile respective consultând termenii de utilizare a serviciului sau setările aplicaţiei, după caz. Este posibil ca serviciile să nu fie disponibile în toate regiunile.

(ii) Microsoft, producătorul sau partea care a instalat produsul software pot să includă aplicaţii suplimentare care se vor supune altor termeni ai licenţei şi politici de confidenţialitate.

(iii) Produsul software include Adobe Flash Player, care este licenţiat în baza termenilor Adobe Systems Incorporated, aflaţi la (aka.ms/adobeflash). Adobe şi Flash sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe Systems Incorporated din S.U.A. şi/sau alte ţări.

(iv) Produsul software poate să includă programe terţă parte care vă sunt acordate sub licenţă în baza acestui contract sau în baza propriilor lor termeni. Termenii licenţei, notificările şi declaraţiile, dacă există, pentru programele terţă parte pot fi vizualizate la (aka.ms/thirdpartynotices).

(v) În măsura în care sunt incluse în Windows, Word, Excel, PowerPoint şi OneNote, vă sunt acordate sub licenţă pentru utilizare în scop personal, necomercial, exceptând cazul în care beneficiaţi de drepturi de utilizare comercială în baza unui contract separat.

2. Drepturile de instalare şi de utilizare.

a. Licenţa. Produsul software nu este vândut, ci se află sub licenţă de utilizare. În baza acestui contract, vă acordăm dreptul de a instala şi de a rula o instanţă a produsului software pe dispozitivul dvs. (dispozitivul licenţiat), pentru utilizare de către o singură persoană la un moment dat, atâta vreme cât respectaţi toţi termenii acestui contract. Actualizarea şi upgrade-ul de la produse software neoriginale cu produse software de la Microsoft sau din surse autorizate nu fac ca versiunea originală sau versiunea actualizată/la care s-a făcut upgrade să fie originală şi, în această situaţie, nu deţineţi o licenţă pentru a utiliza produsul software.

b.Dispozitivul. În prezentul contract „dispozitiv” înseamnă un sistem hardware (fizic sau virtual), dotat cu un dispozitiv intern de stocare, capabil să ruleze produsul software. O partiţie hardware sau un sistem blade se consideră a fi un dispozitiv.

c.Restricţiile. Producătorul sau partea care instalează produsul software şi Microsoft îşi rezervă toate drepturile (cum ar fi drepturile care le revin în baza legilor privind proprietatea intelectuală) care nu sunt acordate în mod expres prin prezentul contract. De exemplu, această licenţă nu vă acordă drepturile următoare, iar dvs. nu aveţi dreptul:

(i) să utilizaţi sau să virtualizaţi separat caracteristicile produsului software;

(ii) să publicaţi, să copiaţi (în alt mod decât copia de rezervă permisă), să închiriaţi, să daţi în leasing sau să împrumutaţi produsul software;

(iii) să transferaţi produsul software (exceptând situaţiile permise în prezentul contract);

(iv) să încălcaţi vreo restricţie sau limitare de natură tehnică a produsului software;

(v) să utilizaţi produsul software ca produs software de tip server, pentru găzduire în scopuri comerciale, să puneţi la dispoziţie produsul software pentru utilizarea simultană de către mai mulţi utilizatori dintr-o reţea, să instalaţi produsul software pe un server şi să permiteţi utilizatorilor să îl acceseze de la distanţă sau să instalaţi produsul software pe un dispozitiv pentru a fi utilizat numai de utilizatorii de la distanţă;

(vi) să refaceţi programul sursă, să decompilaţi sau să dezasamblaţi produsul software ori să încercaţi să faceţi acestea, exceptând cazul în care şi numai în limita în care restricţia de mai sus este permisă (a) de legea aplicabilă sau (b) de termenii licenţei care guvernează utilizarea componentelor open-source care pot fi incluse în produsul software; sau (c) în limita necesară pentru a depana modificările aduse bibliotecilor licenţiate în baza licenţei GNU Lesser General Public License, care este inclusă sau corelată prin produsul software; şi

(vii) atunci când utilizaţi caracteristicile prin internet, nu aveţi dreptul să utilizaţi caracteristicile respective în niciun mod care ar putea influenţa utilizarea lor de către orice altă persoană; de asemenea, nu aveţi dreptul să încercaţi să obţineţi într-un mod neautorizat accesul la sau utilizarea niciunui fel de serviciu, date, cont sau reţea.

d. Scenariile pentru utilizări multiple.

(i) Versiunile multiple. Dacă, atunci când obţineţi produsul software vi se furnizează versiuni multiple (cum ar fi versiunile pe 32 de biţi şi pe 64 de biţi), aveţi dreptul să instalaţi şi să activaţi numai câte una dintre acele versiuni, pe rând.

(ii) Conexiunile multiple sau grupate. Produsele hardware sau software pe care le utilizaţi pentru a multiplexa sau a grupa conexiunile ori pentru a reduce numărul de dispozitive sau de utilizatori care accesează ori utilizează produsul software nu reduc numărul de licenţe de care aveţi nevoie. Aveţi dreptul să utilizaţi astfel de produse hardware sau software numai dacă deţineţi o licenţă pentru fiecare instanţă a produsului software utilizat.

(iii) Conexiunile la dispozitive. Aveţi dreptul să permiteţi unui număr maxim de 20 de alte dispozitive să acceseze produsul software instalat pe dispozitivul cu licenţă, cu scopul de a utiliza următoarele caracteristici ale produsului software: serviciile de fişiere, serviciile de imprimare, serviciile IIS (Internet Information Services), partajarea conexiunii la internet şi serviciile de telefonie de pe dispozitivul cu licenţă. Aveţi dreptul să permiteţi unui număr nelimitat de dispozitive să acceseze produsul software de pe dispozitivul cu licenţă în scopul sincronizării datelor între dispozitive. Această secţiune nu prevede, însă, că aveţi dreptul să instalaţi produsul software sau să utilizaţi funcţia principală a acestuia (în afara caracteristicilor enumerate în această secţiune) pe oricare dintre aceste alte dispozitive.

(iv) Utilizarea într-un mediu virtual. Această licenţă vă permite să instalaţi doar o singură instanţă a produsului software pentru a fi utilizată pe un singur dispozitiv, indiferent dacă acesta este fizic sau virtual. Dacă doriţi să utilizaţi produsul software pe mai multe dispozitive virtuale, trebuie să obţineţi o licenţă separată pentru fiecare instanţă.

(v) Accesul de la distanţă. Maximum o dată la fiecare 90 de zile, aveţi dreptul să desemnaţi un singur utilizator care utilizează fizic dispozitivul cu licenţă drept utilizator căruia i s-a acordat licenţa. Utilizatorul căruia i s-a acordat licenţa are dreptul să acceseze dispozitivul cu licenţă de pe alt dispozitiv utilizând tehnologiile de acces de la distanţă. Alţi utilizatori, în momente diferite, au dreptul să acceseze dispozitivul cu licenţă de pe alt dispozitiv utilizând tehnologiile de acces de la distanţă, dar numai pe dispozitivele care au licenţă separată pentru a rula aceeaşi ediţie sau o ediţie ulterioară a acestui produs software.

(vi) Asistenţa de la distanţă. Aveţi dreptul să utilizaţi tehnologia Asistenţă la distanţă pentru a partaja o sesiune activă, fără să obţineţi nicio licenţă suplimentară pentru produsul software. Asistenţa la distanţă îi permite unui singur utilizator să se conecteze direct la computerul altui utilizator, de regulă pentru a corecta probleme.

e.Copia de rezervă. Aveţi dreptul să faceţi o singură copie a produsului software pentru rezervă şi, de asemenea, să utilizaţi copia de rezervă respectivă pentru a transfera produsul software, în cazul în care acesta a fost obţinut ca produs software independent, după cum se descrie în Secţiunea 4 de mai jos.

3. Viaţa privată; consimţământul pentru utilizarea datelor. Viaţa dvs. privată este importantă pentru noi. Unele dintre caracteristicile produsului software trimit sau primesc informaţii atunci când utilizaţi caracteristicile respective. Multe dintre aceste caracteristici pot fi dezactivate în interfaţa utilizator sau puteţi alege să nu le utilizaţi. Prin acceptarea prezentului contract şi prin utilizarea produsului software, sunteţi de acord că Microsoft poate colecta, utiliza şi dezvălui informaţiile, după cum se prevede în Angajamentul de respectare a confidenţialităţii Microsoft (aka.ms/privacy) şi în interfaţa de utilizator asociată caracteristicilor produsului software.

4. Transferul. Prevederile din această secţiune nu se aplică dacă aţi obţinut produsul software în calitate de consumator în Germania sau în oricare dintre ţările specificate pe acest site (aka.ms/transfer), caz în care transferul produsului software către o terţă parte şi dreptul de a-l utiliza trebuie să respecte legea aplicabilă.

a. Produsul software preinstalat pe dispozitiv. Dacă aţi achiziţionat produsul software preinstalat pe un dispozitiv (şi dacă aţi făcut upgrade de la un produs software preinstalat pe un dispozitiv), aveţi dreptul să transferaţi licenţa de utilizare a produsului software direct unui alt utilizator, numai cu dispozitivul cu licenţă. Transferul trebuie să includă produsul software şi, dacă se furnizează împreună cu un dispozitiv, o etichetă care atestă autenticitatea sistemului Windows, inclusiv cheia de produs. Înainte de un transfer permis, celălalt utilizator trebuie să accepte faptul că prezentul contract este valabil pentru transferul şi utilizarea produsului software.

b. Produsul software independent. Dacă aţi obţinut produsul software ca produs software independent (şi dacă aţi făcut upgrade de la un produs software pe care l-aţi obţinut ca produs software independent), aveţi dreptul să transferaţi produsul software pe alt dispozitiv pe care îl deţineţi. De asemenea, aveţi dreptul să transferaţi produsul software pe un dispozitiv aflat în proprietatea altei persoane dacă (i) sunteţi primul utilizator căruia i s-a acordat licenţa pentru produsul software şi (ii) noul utilizator este de acord cu termenii prezentului contract. Aveţi dreptul să utilizaţi copia de rezervă pe care vă permitem să o faceţi sau suportul fizic pe care a fost livrat produsul software pentru a efectua transferul acestuia. De fiecare dată când transferaţi produsul software pe un dispozitiv nou, trebuie să îl eliminaţi de pe dispozitivul anterior. Nu aveţi dreptul să transferaţi produsul software pentru a partaja licenţe între dispozitive.

5. Produsul software autorizat şi activarea. Sunteţi autorizat să utilizaţi acest produs software numai dacă aveţi licenţa corespunzătoare, iar produsul software a fost activat corespunzător cu o cheie de produs originală sau printr-o altă metodă autorizată. Când vă conectaţi la internet în timpul utilizării produsului software, acesta va contacta automat compania Microsoft sau afiliaţii săi pentru a realiza activarea pentru a o asocia cu respectivul dispozitiv. De asemenea, puteţi activa produsul software manual, prin internet sau telefon. În oricare dintre cazuri, se vor transmite anumite informaţii şi este posibil să se aplice taxe pentru servicii de internet, de telefonie şi SMS. În timpul activării (sau reactivării care poate fie declanşată de modificările aduse componentelor dispozitivului), produsul software poate stabili că instanţa instalată a produsului software este contrafăcută, licenţiată necorespunzător sau că include modificări neautorizate. Dacă activarea nu reuşeşte, produsul software va încerca să se repare singur, prin înlocuirea întregului produs software Microsoft modificat cu produsul software Microsoft original. De asemenea, puteţi primi mementouri privind obţinerea unei licenţe corespunzătoare pentru produsul software. Activarea fără erori nu confirmă că produsul software este original sau licenţiat corect. Nu aveţi dreptul să evitaţi sau să împiedicaţi activarea. Pentru a afla dacă produsul software este original sau dacă aveţi licenţa corectă, consultaţi (aka.ms/genuine). Anumite actualizări, servicii de asistenţă şi alte servicii pot fi oferite doar utilizatorilor de produse software originale Microsoft.

6. Actualizările. Produsul softwareverifică periodic dacă există actualizări ale sistemului şi ale aplicaţiilor, le descarcă şi le instalează pentru dvs. Puteţi obţine actualizări numai de la Microsoft sau din surse autorizate şi este posibil să fie necesar ca Microsoft să actualizeze sistemul dvs. pentru a vă furniza actualizările respective. Acceptarea prezentului contract reprezintă acordul dvs. privind primirea acestor tipuri de actualizări în mod automat, fără notificare suplimentară.

7. Drepturile de downgrade. Dacă aţi obţinut un dispozitiv de la un producător sau de la o parte care a preinstalat o versiune Professional de Windows pe acesta, aveţi dreptul să utilizaţi fie o versiune Windows 8.1 Pro, fie o versiune Windows 7 Professional, dar doar atâta timp cât Microsoft oferă asistenţă pentru acea versiune anterioară, conform prevederilor de la (aka.ms/windowslifecycle). Prezentul contract este valabil în cazul în care utilizaţi una dintre versiunile anterioare. În cazul în care versiunea anterioară conţine componente diferite, utilizarea acestora este reglementată prin termenii referitori la aceste componente, din contractul care însoţeşte versiunea anterioară. Nici producătorul sau partea care a instalat produsul software, nici Microsoft nu are obligaţia de a vă furniza versiunile anterioare. Trebuie să obţineţi separat versiunea anterioară, pentru care este posibil să plătiţi o taxă. Puteţi înlocui în orice moment versiunea anterioară cu versiunea pe care aţi achiziţionat-o iniţial.

8. Restricţiile geografice şi referitoare la export. Dacă utilizarea produsului software este limitată la o anumită zonă geografică, atunci aveţi dreptul să activaţi produsul software doar în zona respectivă. De asemenea, trebuie să respectaţi toate legile şi reglementările naţionale şi internaţionale cu privire la export, care se aplică produselor software şi care includ restricţii privind destinaţiile, utilizatorii finali şi utilizarea finală. Pentru informaţii suplimentare privind restricţiile geografice şi la export, accesaţi (aka.ms/georestrict) şi (aka.ms/exporting).

9. Procedurile de asistenţă şi rambursare.

a. Pentru produsul software preinstalat pe un dispozitiv. Pentru a afla care sunt opţiunile de asistenţă pentru produsul software în general, luaţi legătura cu producătorul dispozitivului sau cu partea care a instalat produsul software. Căutaţi numărul de asistenţă furnizat împreună cu produsul software. Pentru actualizări şi suplimente obţinute direct de la Microsoft, Microsoft poate oferi servicii de asistenţă limitate pentru produsele licenţiate corespunzător, conform prezentării de la (aka.ms/mssupport). Dacă doriţi o rambursare, contactaţi producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru a afla care sunt politicile sale de rambursare. Trebuie să vă conformaţi respectivelor politici, care, în vederea rambursării, vă pot solicita să restituiţi produsul software împreună cu întregul dispozitiv pe care este instalat acesta.

b. Pentru produsul software obţinut de la un distribuitor. Microsoft furnizează servicii de asistenţă limitate pentru produsele software licenţiate în mod corespunzător, conform descrierii de la (aka.ms/mssupport). Dacă aţi achiziţionat produsul software de la un distribuitor şi încercaţi să obţineţi o rambursare şi nu reuşiţi să o obţineţi de la persoana de la care aţi achiziţionat produsul software, luaţi legătura cu Microsoft pentru informaţii despre politicile sale de rambursare. Accesaţi (aka.ms/msoffices) sau, în America de Nord, apelaţi (800) MICROSOFT ori accesaţi (aka.ms/nareturns).

10. Arbitrajul obligatoriu şi renunţarea la acţiunile colective în justiţie dacă locuiţi în (sau, în cazul unei companii, dacă locaţia sediului principal este în) Statele Unite ale Americii.

Sperăm că nu vom avea niciodată dispute, dar în cazul în care apar, dvs. şi noi suntem de acord să încercăm timp de 60 de zile să le rezolvăm neoficial. În cazul în care nu se poate, dvs. şi noi suntem de acord cu arbitrajul obligatoriu individual înainte de Asociaţia americană de arbitraj („AAA”) în baza Legii federale a arbitrajului („FAA” – Federal Arbitration Act) şi nu cu intentarea unui proces în instanţă în faţa unui judecător sau a unui juriu. În schimb, un arbitru neutru va decide, iar decizia acestuia va fi definitivă, cu excepţia unui drept de apel limitat în baza legii FAA. Sunt interzise procesele pentru acţiunile colective în justiţie, arbitrajele la nivel de clasă, acţiunile generale ale avocaţilor privaţi şi orice alte proceduri pe care cineva le efectuează în calitate de reprezentant. Sunt interzise, de asemenea, procedurile individuale fără consimţământul tuturor părţilor. „Noi”, „al nostru” şi „nouă” se referă la Microsoft, la producătorul dispozitivului şi la partea care a instalat produsul software.

a.Disputele acoperite – toate cu excepţia IP. Termenul „dispută” este foarte larg. Acesta se referă la orice pretenţie sau controversă între dvs. şi producător sau partea care a instalat produsul software ori între dvs. şi Microsoft, referitor la produsul software, la preţul acestuia sau la prezentul contract, în baza temeiului juridic, inclusiv contract, garanţie, culpă, statut sau reglementare, cu excepţia disputelor referitoare la impunerea ori validitatea drepturilor de proprietate intelectuală ale dvs., ale licenţiatorilor dvs., ale noastre sau ale licenţiatorilor noştri.

b.Expediaţi mai întâi prin serviciul poştal oNotificare de dispută. Dacă aveţi o dispută şi reprezentanţii serviciului nostru pentru clienţi nu o pot rezolva, trimiteţi o Notificare de dispută prin serviciul poştal la producător sau la partea care a instalat produsul software, ATTN: LEGAL DEPARTMENT. Dacă disputa dvs. este cu Microsoft, expediaţi-o prin serviciul poştal către Microsoft Corporation, ATTN: LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Spuneţi-ne numele, adresa, cum vă putem contacta, ce problemă aveţi şi ce doriţi. Formularul este disponibil la (aka.ms/disputeform). Vom proceda în acelaşi fel dacă avem o dispută cu dvs. După 60 de zile, dacă disputa rămâne nerezolvată, dvs. sau noi putem să începem un arbitraj.

c. Opţiunea pentru instanţa pentru procese minore. În loc să expediaţi prin serviciul poştal o Notificare de dispută şi, dacă îndepliniţi cerinţele instanţei, puteţi să ne daţi în judecată în instanţa pentru procese minore în ţara dvs. de reşedinţă (sau, în cazul unei companii, în locaţia sediului principal) sau în sediul nostru principal King County, Washington S.U.A. dacă disputa dvs. este cu Microsoft. Sperăm că veţi expedia prin serviciul poştal o Notificare de dispută şi ne veţi acorda 60 de zile pentru a încerca să rezolvăm problema înainte de a ajunge la instanţa pentru procese minore.

d. Procedurile de arbitraj. AAA va conduce orice arbitraj conform Regulilor pentru arbitrajul comercial (sau dacă sunteţi o persoană fizică şi utilizaţi produsul software în scopuri personale sau la domiciliu ori dacă valoarea disputei nu depăşeşte suma de 75.000 USD, indiferent dacă sunteţi o persoană fizică sau indiferent de modul în care utilizaţi produsul software, conform Procedurilor pentru disputele referitoare la consumatori). Pentru informaţii suplimentare, accesaţi (aka.ms/adr) sau apelaţi 1-800-778-7879. Pentru a începe un arbitraj, trimiteţi formularul disponibil la (aka.ms/arbitration) către AAA; expediaţi prin serviciul poştal o copie către producătorul sau partea care a instalat produsul software (sau către Microsoft dacă disputa dvs. este cu Microsoft). În cazul disputelor a căror valoare este de cel mult 25.000 USD, toate audierile se vor efectua prin telefon, exceptând cazul în care arbitrul consideră necesară o audiere în persoană. Orice audiere în persoană va avea loc în ţara dvs. de reşedinţă (sau, dacă în cazul unei companii, în locaţia sediului principal) sau în locaţia sediului principal King County, Washington dacă disputa dvs. este cu Microsoft. Dvs. alegeţi. Arbitrul vă poate acorda în mod individual aceleaşi măsuri reparatorii pe care vi le poate acorda o instanţă judecătorească. Arbitrul poate emite o hotărâre constatatoare sau o dispoziţie de interdicţie numai individual, pentru dvs., pentru soluţionarea cazului dvs. individual.

e.Onorariile şi plăţile de arbitraj.

(i) Disputele cu o valoare maximă de 75.000 USD. Producătorul sau partea care a instalat produsul software (sau Microsoft dacă disputa dvs. este cu Microsoft) va rambursa imediat taxele de procesare şi va achita onorariile şi costurile AAA şi ale arbitrului. Dacă refuzaţi ultima ofertă de înţelegere pe care o formulăm în scris înainte de numirea arbitrului, soluţionarea disputei rămâne la decizia arbitrului (denumită „decizie”), iar dacă arbitrul vă acordă măsuri compensatorii care depăşesc această ultimă ofertă în scris, producătorul sau partea care a instalat produsul software (sau Microsoft dacă disputa dvs. este cu Microsoft): (1) va plăti suma mai mare dintre valoarea stabilită prin decizie sau 1.000 USD; (2) va plăti onorariile rezonabile ale avocaţilor dvs., dacă este cazul; şi (3) va rambursa toate cheltuielile rezonabile (inclusiv onorariile şi costurile legate de martorii citaţi în calitate de experţi) suportate de avocatul dvs. pentru investigarea, pregătirea şi derularea procedurilor pentru pretenţia dvs. supusă arbitrajului. Arbitrul va stabili sumele, cu excepţia cazului în care acestea sunt stabilite de dvs. şi de noi.

(ii) Disputele cu o valoare de peste 75.000 USD. Plata taxelor de procesare şi a onorariilor şi costurilor AAA şi ale arbitrului se va supune regulilor AAA.

(iii) Disputele care implică orice sumă. Dacă începeţi un arbitraj, nu vom solicita plata onorariilor şi costurilor AAA şi ale arbitrului sau plata taxelor dvs. de procesare pe care le-am rambursat, decât dacă arbitrul consideră că arbitrajul este neîntemeiat sau solicitat în baza unui motiv inadecvat. Dacă începem un arbitraj, vom achita toate taxele de procesare, precum şi onorariile şi costurile AAA şi ale arbitrului. Nu vom solicita achitarea de către dvs. a onorariilor sau a cheltuielilor noastre cu avocaţii în niciun caz de arbitraj. Onorariile şi cheltuielile nu sunt luate în calcul la stabilirea valorii unei dispute.

f.Depunerea obligatorie în decurs de un an. Dvs. şi noi trebuie să depunem în instanţa pentru procese minore sau să iniţiem un arbitraj pentru orice pretenţie sau dispută (cu excepţia disputelor legate de proprietatea intelectuală – consultaţi Secţiunea 10.a.) în decurs de un an de la prima dată când ar fi fost posibilă depunerea. În caz contrar, aceasta va fi eliminată definitiv.

g.Nulităţile parţiale. În cazul în care clauza de renunţare la acţiunea colectivă în justiţie este considerată ilegală sau inaplicabilă pentru întreaga dispută sau pentru părţi ale acesteia, acele părţi nu vor fi arbitrate, ci vor fi acţionate în instanţă, împreună cu restul procedurilor din arbitraj. Dacă orice altă prevedere din Secţiunea 10 este considerată ilegală sau inaplicabilă, prevederea respectivă va fi separată, dar restul Secţiunii 10 va rămâne în vigoare.

h.Conflictul cu regulile AAA. Prezentul contract va guverna dacă intră în conflict cu Regulile AAA pentru arbitrajul comercial sau cu Regulile privind arbitrajul consumatorului.

i.Microsoft ca parte sau beneficiar terţă parte. Dacă Microsoft este producătorul dispozitivului sau dacă aţi obţinut produsul software de la un distribuitor, Microsoft este parte contractantă la prezentul contract. În caz contrar, Microsoft nu este parte contractantă, ci este un beneficiar terţă parte al contractului încheiat între dvs. şi producătorul sau partea care a instalat produsul software pentru a soluţiona disputele prin negociere neoficială sau arbitraj.

11. Legea care guvernează. Legile statului sau ţării în care locuiţi (sau, în cazul unei companii, locaţia sediului principal) guvernează toate pretenţiile şi disputele legate de produsul software, de preţul acestuia sau de prezentul contract, inclusiv pretenţiile referitoare la încălcarea contractului şi pretenţiile apărute în baza legilor privind protecţia consumatorului, concurenţa neloială, garanţia implicită, îmbogăţirea fără temei just şi delictele, indiferent de conflictul dintre principiile legale. În Statele Unite, FAA guvernează toate prevederile legate de arbitraj.

12.Drepturile consumatorului, variaţiile regionale. Prezentul contract descrie anumite drepturi legale. Este posibil ca legile statului sau ţării dvs. să vă acorde alte drepturi, inclusiv drepturi de consumator. De asemenea, este posibil să beneficiaţi de drepturi în legătură cu partea de la care aţi achiziţionat produsul software. Prezentul contract nu modifică aceste alte drepturi dacă legislaţia statului sau ţării dvs. nu permite acest lucru. De exemplu, dacă aţi achiziţionat produsul software dintr-una dintre regiunile de mai jos sau dacă se aplică legile obligatorii din ţara respectivă, atunci vi se aplică următoarele prevederi:

a. Australia. Referirile la „Garanţia limitată” sunt referiri la garanţia expresă furnizată de Microsoft, de producător sau de partea care a instalat produsul software. Această garanţie este oferită suplimentar faţă de celelalte drepturi şi măsuri reparatorii la care este posibil să aveţi dreptul conform legii, inclusiv faţă de drepturile şi măsurile reparatorii acordate prin garanţiile statutare în conformitate cu Legea consumatorului din Australia.

În această secţiune, „bunuri” se referă la produsul software pentru care Microsoft sau producătorul ori partea care a instalat produsul software acordă garanţia expresă. Bunurile noastre sunt însoţite de garanţii care nu pot fi excluse în baza Legii consumatorului din Australia. Aveţi dreptul la înlocuirea bunului sau la rambursare, în cazul unei defecţiuni grave, şi la compensaţii, în cazul altor pierderi sau daune previzibile în mod rezonabil. De asemenea, aveţi dreptul la repararea sau înlocuirea bunurilor, dacă acestea nu sunt de calitate acceptabilă, iar defecţiunea nu este o defecţiune gravă.

b. Canada. Puteţi opri primirea de actualizări pe dispozitiv dezactivând accesul la internet. Dacă şi când sunteţi reconectat la internet, produsul software va relua verificarea şi instalarea actualizărilor.

c. Uniunea Europeană. Restricţia privind utilizarea în mediul academic din Secţiunea 13.d(i) nu se aplică în jurisdicţiile menţionate pe acest site: (aka.ms/academicuse).

d. Germania şi Austria.

(i) Garanţia. Produsele software licenţiate corect vor funcţiona în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoţesc. Totuşi, producătorul sau partea care a instalat produsul software şi Microsoft nu acordă garanţii contractuale în legătură cu produsul software cu licenţă.

(ii) Limitarea răspunderii. În caz de comportament intenţionat, neglijenţă gravă, pretenţii bazate pe Legea privind răspunderea pentru produsele defectuoase, precum şi în cazul decesului sau vătămării corporale sau fizice, producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft sunt răspunzătoare conform legii statutare.

Sub rezerva propoziţiei anterioare, producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft îşi va asuma răspunderea pentru o neglijenţă minoră doar dacă producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft încalcă astfel de obligaţii contractuale reale, a căror îndeplinire facilitează respectarea prezentului contract şi a căror încălcare ar pune în pericol scopul acestuia şi conformitatea pe care o parte se poate baza în mod constant (aşa-numitele „obligaţii principale”). În alte cazuri de neglijenţă minoră, producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft nu îşi va asuma răspunderea pentru neglijenţe minore.

e. Alte regiuni. Accesaţi (aka.ms/variations) pentru a consulta lista actuală a variaţiilor regionale.

13. Notificările suplimentare.

a. Utilizarea reţelelor, a datelor şi a internetului. Pentru a accesa internetul, este posibil ca dispozitivul dvs. să necesite anumite caracteristici ale produsului software şi anumite servicii accesate prin intermediul acestuia. Accesul şi utilizarea de către dvs. (inclusiv taxele) se pot supune termenilor contractului încheiat cu furnizorul de telefonie mobilă sau de internet. Anumite caracteristici ale produsului software vă pot ajuta să accesaţi mai eficient internetul, însă calculele pentru utilizarea produsului software pot fi diferite de măsurile furnizorului de servicii. Sunteţi întotdeauna responsabil (i) pentru înţelegerea şi respectarea termenilor din propriile planuri şi contracte şi (ii) pentru toate problemele care apar din cauza utilizării sau accesării reţelelor, inclusiv a reţelelor publice/deschise. Aveţi dreptul să utilizaţi produsul software pentru a vă conecta la reţele şi să partajaţi informaţiile de acces ale reţelelor respective numai dacă aveţi permisiunea pentru a face acest lucru.

b. Standardele vizuale H.264/AVC şi MPEG-4 şi standardul video VC-1. Produsul software poate include tehnologia de decodificare H.264/MPEG-4 AVC şi/sau VC-1. Această notificare este solicitată de către MPEG LA, L.L.C.:

ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT ÎN CONDIŢIILE LICENŢELOR DE BREVETE CONFORM STANDARDELOR VIZUALE AVC, VC-1 ŞI MPEG-4 PART 2 PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ŞI NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN CONSUMATOR PENTRU (i) CODIFICARE VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE DE MAI SUS („STANDARDE VIDEO”) ŞI/SAU (ii) DECODIFICAREA CONFORM STANDARDELOR AVC, VC-1 ŞI MPEG-4 PART 2 A UNEI CODIFICĂRI VIDEO REALIZATE DE UN CONSUMATOR ÎN CURSUL UNEI ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE ŞI/SAU OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR VIDEO AUTORIZAT SĂ FURNIZEZE ASTFEL DE MATERIAL VIDEO. NU SE ACORDĂ ŞI NU SE VA ACORDA NICIO LICENŢĂ IMPLICITĂ PENTRU NICIO ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢIILE SUPLIMENTARE SE POT OBŢINE DE LA MPEG LA, L.L.C. ACCESAŢI (AKA.MS/MPEGLA).

c.Protecţie împotriva programelor rău intenţionate. Microsoft are grijă să vă protejeze dispozitivul împotriva programelor rău intenţionate. Produsul software va activa protecţia împotriva programelor rău intenţionate dacă nu este instalată altă protecţie sau dacă aceasta a expirat. Pentru aceasta, celelalte produse software împotriva programelor rău intenţionate vor fi dezactivate sau este posibil să fie necesar să fie eliminate.

d. Versiunilecu drepturi limitate. Dacă versiunea produsului software pe care aţi achiziţionat-o este marcată sau este destinată în alt mod pentru o utilizare specifică sau limitată, atunci o puteţi utiliza numai după cum se specifică. Nu aveţi dreptul să utilizaţi astfel de versiuni ale produsului software pentru activităţi comerciale, non-profit sau generatoare de venituri.

(i) Mediul academic. Pentru utilizarea în mediul academic, trebuie să fiţi student, corp profesoral sau personalul unei instituţii de învăţământ în momentul achiziţiei.

(ii) Evaluarea. Pentru utilizarea pentru evaluare (sau testare sau demonstraţie), nu aveţi dreptul să vindeţi produsul software, să îl utilizaţi într-un mediu de funcţionare activă sau să îl utilizaţi după perioada de evaluare. În ciuda oricăror prevederi contrare din prezentul Contract, produsul software de evaluare este disponibil „aşa cum este”, fără niciun fel de garanţie, implicită sau expresă (inclusiv Garanţia limitată) aplicabilă acestor versiuni.

(iii) NFR. Nu aveţi dreptul să vindeţi produse software care sunt marcate „NSR” sau „Nu se revinde”.

(iv) Versiunea de examinare. Puteţi alege să utilizaţi versiunile în variantă de examinare, internă, beta sau preliminară a produsului software („versiuni de examinare”) pe care Microsoft le pune la dispoziţie. Puteţi utiliza versiunile de examinare doar până la data expirării produsului software şi atât timp cât respectaţi toţi termenii prezentului contract. Versiunile de examinare sunt experimentale şi pot fi semnificativ diferite de versiunea lansată pe piaţă. În ciuda oricăror prevederi contrare din prezentul contract, versiunile de examinare sunt disponibile „aşa cum sunt”, fără niciun fel de garanţie, implicită sau expresă (inclusiv Garanţia limitată) aplicabilă acestor versiuni. Dacă instalaţi versiunile de examinare pe dispozitiv, există posibilitatea să afectaţi sau să pierdeţi garanţia asupra dispozitivului şi să pierdeţi dreptul de asistenţă din partea producătorului dispozitivului sau a operatorului de reţea, după caz. Compania Microsoft nu este responsabilă pentru daunele provocate. Este posibil ca Microsoft să nu ofere servicii de asistenţă pentru versiunile de examinare. În cazul în care trimiteţi companiei Microsoft comentarii, sugestii sau ale păreri privind versiunea de examinare („remitere”), acordaţi acesteia şi partenerilor săi dreptul de a utiliza remiterea, gratuit, în orice fel şi în orice scop.

14. Contractul în întregime. Prezentul contract (împreună cu termenii licenţei imprimaţi pe hârtie sau cu alţi termeni care însoţesc suplimentele, actualizările şi serviciile aferente produselor software, furnizate de producător sau de partea care a instalat produsul software ori de Microsoft şi pe care le utilizaţi) şi termenii de la linkurile web enumerate în acest contract constituie întregul contract pentru produsul software şi pentru suplimentele, actualizările şi serviciile respective (cu excepţia cazului în care producătorul sau partea care a instalat produsul software ori Microsoft furnizează alţi termeni odată cu aceste suplimente, actualizări sau servicii). Puteţi să consultaţi acest contract după ce rulează produsul software, accesând (aka.ms/useterms) sau deschizând Setări – Sistem – Despre din produsul software. De asemenea, puteţi să consultaţi termenii prin accesarea oricăruia dintre linkurile menţionate în prezentul contract, tastând adresele URL în bara de adrese a unui browser; sunteţi de acord să faceţi acest lucru. Sunteţi de acord că veţi citi termenii înainte de a utiliza produsul software sau serviciile, inclusiv toţi termenii la care se face trimitere. Înţelegeţi că, prin utilizarea produsului software şi a serviciilor, sunteţi de acord cu prezentul contract şi cu termenii la care se face trimitere. Prezentul contract include şi linkuri de informare. Linkurile cu notificări şi termeni obligatorii sunt următoarele:

· Angajamentul de respectare a confidenţialităţii pentru Microsoft (aka.ms/privacy)

· Contractul de furnizare a serviciilor Microsoft (aka.ms/msa)

· Termenii licenţei pentru Adobe Flash Player (aka.ms/adobeflash)


***********************************************************************

GARANŢIA LIMITATĂ

Microsoft garantează că produsele software licenţiate corect vor funcţiona în principal conform descrierii din materialele Microsoft care le însoţesc. Această garanţie limitată nu este valabilă pentru probleme provocate de dvs., care apar atunci când nu respectaţi instrucţiunile ori sunt cauzate de evenimente care nu se află sub controlul rezonabil al companiei Microsoft. Garanţia limitată începe când primul utilizator achiziţionează produsul software şi durează timp de un an. Toate suplimentele, actualizările sau produsele software înlocuitoare pe care le primiţi de la Microsoft în cursul anului respectiv vor fi, de asemenea, acoperite de garanţie, însă doar pentru perioada rămasă din anul respectiv sau pentru 30 de zile, oricare din aceste două perioade este mai lungă. Prin transferul produsului software nu se va prelungi garanţia limitată.

Microsoft nu acordă alte garanţii sau condiţii exprese. Microsoft exclude toate garanţiile şi condiţiile implicite, inclusiv cele de vandabilitate, adecvare la un anumit scop şi de neîncălcare a prevederilor legale. Dacă legislaţia locală nu permite excluderea garanţiilor implicite, atunci fiecare garanţie sau condiţie implicită va fi valabilă numai pe durata acestei garanţii limitate şi se va limita cât de mult permite legislaţia locală. Dacă legislaţia locală impune o durată mai mare a garanţiei limitate, în ciuda prevederilor din prezentul contract, atunci se va aplica durata mai mare, dar puteţi să beneficiaţi doar de măsurile reparatorii pe care le permite prezentul contract.

În cazul în care compania Microsoft încalcă garanţia limitată, aceasta va decide, la alegerea sa: (i) să repare sau înlocuiască gratuit produsul software; sau (ii) să accepte returnarea produsului software (sau la alegerea sa, dispozitivul Microsoft pe care produsul software a fost preinstalat) în vederea restituirii sumei plătite, dacă este cazul. Acestea sunt singurele măsuri reparatorii de care beneficiaţi în cazul încălcării garanţiei. Garanţia limitată vă acordă drepturi legale specifice şi este posibil să aveţi şi alte drepturi, diferite de la stat la stat sau de la ţară la ţară.

Cu excepţia reparaţiilor, înlocuirilor sau rambursărilor pe care le poate oferi Microsoft, nu puteţi recupera în baza acestei garanţii limitate, în baza altei părţi din prezentul contract sau în baza unui temei, daunele sau alte măsuri reparatorii, inclusiv pierderea profitului sau daunele directe, incidente, speciale, indirecte sau subsecvente. Excluderile referitoare la daune şi limitările măsurilor reparatorii din prezentul contract sunt valabile chiar dacă repararea, înlocuirea sau rambursarea nu acoperă în întregime pierderile dvs. sau dacă Microsoft ştia ori ar fi trebuit să ştie despre posibilitatea producerii daunelor sau dacă măsurile reparatorii nu servesc scopului esenţial. Unele state şi ţări nu permit excluderea sau limitarea daunelor subsecvente, indirecte sau a altor daune, astfel că este posibil ca limitările ori excluderile respective să nu fie valabile în cazul dvs. Dacă legislaţia locală vă permite să recuperaţi daunele de la Microsoft, chiar dacă prezentul contract nu permite acest lucru, nu puteţi să recuperaţi o valoare mai mare decât cea plătită pentru produsul software (sau până la 50 USD dacă aţi obţinut gratuit produsul software).

PROCEDURILE DE GARANŢIE

Pentru servicii sau rambursări, trebuie să furnizaţi o copie a dovezii de achiziţionare şi să respectaţi politicile de restituire ale companiei Microsoft, care ar putea să vă solicite să dezinstalaţi produsul software şi să îl returnaţi companiei Microsoft sau să returnaţi produsul software împreună cu întregul dispozitiv Microsoft pe care este instalat produsul software; eticheta certificatului de autenticitate, inclusiv cheia de produs (dacă este furnizată împreună cu dispozitivul) trebuie să rămână ataşate.

1. Statele Unite ale Americii şi Canada. Pentru serviciul de garanţie sau pentru informaţii despre obţinerea unei rambursări pentru produsul software achiziţionat în Statele Unite ale Americii sau Canada, contactaţi Microsoft prin telefon, la (800) MICROSOFT, prin poştă, la Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, S.U.A. sau accesaţi (aka.ms/nareturns).

2. Europa, Orientul Mijlociu şi Africa. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Europa, Orientul Mijlociu sau Africa, luaţi legătura fie cu Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanda, fie cu afiliatul Microsoft care deserveşte ţara dvs. (accesaţi aka.ms/msoffices).

3. Australia. Dacă aţi achiziţionat produsul software în Australia, contactaţi Microsoft pentru a înainta o pretenţie, la 13 20 58, sau Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia.

4. Alte ţări. Dacă aţi achiziţionat produsul software în altă ţară, contactaţi afiliatul Microsoft care deserveşte ţara dvs. (aka.ms/msoffices).

This site in other countries/regions: