Course 10707A: Instalowanie i konfigurowanie klienta systemu Windows® 7

Type:Kurs
Audience(s):IT Professionals
Technology:Windows
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Prowadzony przez instruktora (w klasie)
Length:3 days
Language(s):Polish, Chinese (Simplified), French, German, Japanese, Portuguese (Brazil)

First published:

30 September 2011
Overview
About this course
Ten trzydniowy prowadzony przez instruktora kurs jest przeznaczony dla profesjonalistów z dziedziny technologii informatycznych, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę na temat klienta systemu Windows® 7 oraz jego obsługi. Uczestnicy poznają sposób instalowania i uaktualniania klienta systemu Windows 7 oraz migrowania do niego. Następnie ich zadaniem jest skonfigurowanie klienta systemu Windows 7 w zakresie łączności sieciowej, zabezpieczeń, konserwacji oraz przetwarzania przenośnego. Dzięki temu kursowi uczestnicy mogą się przygotować do egzaminu 70-680, TS: Windows 7, Configuring (Konfigurowanie systemu Windows 7)
Audience profile
Kurs jest przeznaczony dla specjalistów ds. informatyki, którzy chcą osiągnąć następujące cele:

 • Pogłębić wiedzę na temat klienta systemu Windows 7 oraz jego obsługi.
 • Zdobyć gruntowną wiedzę techniczną na temat systemu Windows 7.
 • Dowiedzieć się więcej o niuansach technologii systemu Windows 7.
 • Skoncentrować się na praktycznej znajomości technologii systemu Windows 7.

Większość tych profesjonalistów używa w pracy jednej z wersji klienta systemu Windows oraz szuka nowych, lepszych sposobów wykonywania bieżących zadań.
At course completion
Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:

 • Przeprowadzić czystą instalację systemu Windows 7, uaktualnić do systemu Windows 7 oraz dokonać migracji danych użytkownika i ustawień z wcześniejszej wersji systemu Windows.
 • Konfigurować dyski, partycje, woluminy oraz sterowniki urządzeń klienta systemu Windows 7.
 • Konfigurować dostęp do plików i drukarki na kliencie systemu Windows 7.
 • Konfigurować połączenia sieciowe na komputerach klienckich z systemem Windows 7.
 • Konfigurować połączenia z siecią bezprzewodową na komputerach klienckich z systemem Windows 7.
 • Konfigurować zabezpieczenia stacjonarnych klientów systemu Windows 7.
 • Optymalizować i utrzymywać wydajność i niezawodność klientów systemu Windows 7.
 • Konfigurować ustawienia przetwarzania przenośnego oraz dostępu zdalnego klienta systemu Windows 7.
Course details
Struktura kursuRozdział 1: Instalowanie systemu Windows 7, uaktualnianie i migrowanie do niegoW tym module opisano sposób instalowania, uaktualniania i przeprowadzania migracji do systemu Windows 7. Znajdują się w nim również informacje na temat głównych funkcji, wersji i wymagań sprzętowych systemu Windows 7.Lekcje
 • Przygotowanie do instalacji systemu Windows 7
 • Przeprowadzanie instalacji systemu Windows 7 od podstaw
 • Uaktualnianie i migrowanie do systemu Windows 7
 • przeprowadzanie instalacji systemu Windows 7 opartej na obrazie
 • Konfigurowanie zgodności aplikacji
Laboratorium : Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows 7
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • przekazywać informacje na temat głównych funkcji, wersji i wymagań sprzętowych systemu Windows 7;
 • przeprowadzać czystą instalację systemu Windows 7;
 • uaktualniać i migrować do systemu Windows 7 z wcześniejszej wersji systemu Windows;
 • wykonywać instalację systemu Windows 7 opartą na obrazie;
 • rozwiązywać typowe problemy dotyczące zgodności aplikacji.
Rozdział 2: Konfigurowanie dysków i sterowników urządzeńTematyka tego modułu dotyczy konfigurowania dysków, partycji, woluminów i sterowników urządzeń w celu uzyskania prawidłowego działania systemu Windows 7.Lekcje
 • Dzielenie dysków na partycje w systemie Windows 7
 • Zarządzanie woluminami dysków
 • Obsługa dysków w systemie Windows 7
 • Instalowanie i konfigurowanie sterowników urządzeń
Laboratorium : Konfigurowanie dysków i sterowników urządzeń
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • konfigurować partycje dysku na komputerze klienckim z systemem Windows 7,
 • tworzyć woluminy dysków i zarządzać nimi,
 • zarządzać fragmentacją systemu plików i przydziałami dysków,
 • instalować i konfigurować sterowniki urządzeń.
Rozdział 3: Konfigurowanie dostępu do plików i drukarek na komputerach klienckich z systemem Windows 7W tym module opisano sposób uzyskiwania dostępu do folderów i drukarek udostępnianych na komputerze z systemem Windows 7. W szczególności moduł zawiera opisy sposobów udostępniania i zabezpieczania folderów, konfigurowania opcji kompresji folderów oraz instalacji, konfiguracji drukarek i administrowania drukowaniem.Lekcje
 • Omówienie uwierzytelniania i autoryzacji
 • Zarządzanie dostępem do plików w systemie Windows 7
 • Zarządzanie folderami udostępnionymi
 • Konfigurowanie kompresji plików
 • Zarządzanie drukowaniem
Laboratorium : Konfigurowanie dostępu do plików i drukarek na komputerach klienckich z systemem Windows 7
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • przekazywać wiedzę na temat uwierzytelniania i autoryzacji,
 • zarządzać dostępem do plików na komputerze klienckim z systemem Windows 7,
 • tworzyć foldery udostępniane i zarządzać nimi,
 • konfigurować opcje kompresji plików,
 • instalować i konfigurować drukarki oraz zarządzać nimi.
Rozdział 4: Konfigurowanie łączności sieciowejW tym module opisano zagadnienia związane z łącznością w sieciach IPv4 i IPv6. Znajdują się w nim również informacje o sposobie implementacji automatycznej alokacji adresów IP oraz rozwiązywania problemów z łącznością sieciową.Lekcje
 • Konfigurowanie łączności sieciowej w sieci IPv4
 • Konfigurowanie łączności sieciowej w sieci IPv6
 • Wdrażanie automatycznej alokacji adresów IP
 • Omówienie rozpoznawania nazw
 • Rozwiązywanie problemów z siecią
Laboratorium : Konfigurowanie łączności sieciowej
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • konfigurować połączenie sieciowe IPv4,
 • konfigurować połączenie sieciowe IPv6,
 • implementować automatyczną alokację adresów IP,
 • rozwiązywać typowe problemy związane z siecią przy użyciu narzędzi dostępnych w systemie Windows 7.
Rozdział 5: Konfigurowanie połączeń sieci bezprzewodowejW tym module opisano najważniejsze technologie sieci bezprzewodowych oraz sposób konfigurowania składników sieci bezprzewodowej i elementów systemu Windows 7, które są wymagane w celu uzyskiwania dostępu do sieci bezprzewodowych.
Lekcje
 • Omówienie sieci bezprzewodowych
 • Konfigurowanie sieci bezprzewodowej
Laboratorium : Konfigurowanie połączeń sieci bezprzewodowej
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • opisać standardy i technologie związane z połączeniami z siecią bezprzewodową,
 • skonfigurować połączenie z siecią bezprzewodową.
Rozdział 6: Zabezpieczanie komputerów stacjonarnych z systemem Windows 7W tym module opisano sposób wzmacniania zabezpieczeń komputera z systemem Windows 7, ale bez konieczności rezygnowania z przydatnych funkcji. W szczególności omówiono zaporę systemu Windows, funkcję kontroli konta użytkownika, usługę Windows Defender oraz ustawienia zabezpieczeń w programie Internet Explorer 8.Lekcje
 • Omówienie zarządzania zabezpieczeniami w systemie Windows 7
 • Zabezpieczanie klienta systemu Windows 7 przy użyciu ustawień zasad zabezpieczeń lokalnych
 • Zabezpieczanie danych przy użyciu systemu EFS i funkcji BitLocker
 • Konfigurowanie ograniczeń aplikacji
 • Konfigurowanie kontroli konta użytkownika
 • Konfigurowanie Zapory systemu Windows
 • Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń w programie Internet Explorer 8
 • Konfigurowanie programu Windows Defender
Laboratorium : Konfigurowanie kontroli konta użytkownika, zasad zabezpieczeń lokalnych, systemu EFS i funkcji AppLockerLaboratorium : Konfigurowanie Zapory systemu Windows, ustawień zabezpieczeń programu Internet Explorer 8 oraz programu Windows Defender
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • przekazywać informacje na temat funkcji zarządzania zabezpieczeniami w systemie Windows 7,
 • konfigurować ustawienia zasad zabezpieczeń lokalnych na komputerze klienckim z systemem Windows 7,
 • zabezpieczać dane za pomocą systemu EFS i funkcji BitLocker,
 • konfigurować ograniczenia aplikacji przy użyciu funkcji AppLocker,
 • konfigurować ustawienia kontroli konta użytkownika,
 • konfigurować Zaporę systemu Windows na komputerze klienckim z systemem Windows 7,
 • konfigurować ustawienia związane z zabezpieczeniami w programie Internet Explorer i pomagać w zapewnianiu bezpieczeństwa podłączonego do Internetu komputera klienckiego z systemem Windows 7,
 • konfigurować usługę Windows Defender w celu ochrony komputera klienckiego z systemem Windows 7 przed złośliwym oprogramowaniem.
Rozdział 7: Optymalizacja i konserwacja komputerów klienckich z systemem Windows 7W tym module opisano sposób rozwiązywania problemów z wydajnością i zgodnością oraz sposób monitorowania i konfigurowania narzędzi informujących o wydajności systemu Windows 7.Lekcje
 • Utrzymywanie wydajności przy użyciu narzędzi do oceny wydajności systemu Windows 7
 • Utrzymywanie niezawodności przy użyciu narzędzi diagnostycznych systemu Windows 7
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych przy użyciu programu Kopia zapasowa systemu Windows
 • Przywracanie systemu Windows 7 przy użyciu punktów przywracania systemu
 • Konfigurowanie usługi Windows Update
Laboratorium : Optymalizacja i konserwacja komputerów klienckich z systemem Windows 7
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • zarządzać wydajnością komputera klienckiego z systemem Windows 7 przy użyciu narzędzi do zarządzania wydajnością,
 • zarządzać zgodnością komputera klienckiego z systemem Windows 7 przy użyciu narzędzi diagnostycznych,
 • tworzyć kopie zapasowe danych komputera klienckiego z systemem Windows 7 i przywracać je przy użyciu narzędzia Kopia zapasowa systemu Windows,
 • przywracać system Windows 7 przy użyciu punktów przywracania systemu,
 • konfigurować usługę Windows Update na komputerze klienckim z systemem Windows 7.
Rozdział 8: Konfigurowanie komputerów przenośnych i dostępu zdalnego w systemie Windows 7W tym module opisano sposób konfigurowania urządzeń przenośnych i zdalnego dostępu. Znajdują się w nim również informacje o nowych funkcjach systemu Windows 7 — DirectAccess i BranchCache.Lekcje
 • Konfigurowanie komputera przenośnego i ustawień urządzeń
 • Konfigurowanie pulpitu zdalnego i pomocy zdalnej na potrzeby dostępu zdalnego
 • Konfigurowanie funkcji DirectAccess na potrzeby dostępu zdalnego
 • Konfigurowanie usługi BranchCache do obsługi dostępu zdalnego
Laboratorium : Konfigurowanie komputerów przenośnych i dostępu zdalnego w systemie Windows 7
Po ukończeniu tego modułu uczestnik będzie potrafił:

 • konfigurować ustawienia komputera i urządzenia przenośnego na komputerze klienckim z systemem Windows 7,
 • konfigurować pulpit zdalny i Pomoc zdalną na komputerze klienckim z systemem Windows 7,
 • konfigurować funkcję DirectAccess na komputerze klienckim z systemem Windows 7 do obsługi dostępu zdalnego,
 • konfigurować usługę BranchCache na komputerze klienckim z systemem Windows 7 w oddziale.
Prerequisites
Wymagania dotyczące uczestnika rozpoczynającego ten kurs:

 • Doświadczenie w instalowaniu sprzętu i urządzeń komputerowych.
 • Podstawowa znajomość protokołu TCP/IP i sieci.
 • Podstawowa znajomość systemu Windows i usługi Active Directory.
 • Umiejętność mapowania sieciowych udziałów plików.
 • Doświadczenie w pracy w wierszu polecenia.
 • elementarna wiedza z zakresu podstaw aplikacji (na przykład na temat sposobu działania komunikacji między aplikacjami klienta a serwerem),
 • Podstawowa znajomość zabezpieczeń, takich jak uwierzytelnianie czy autoryzacja.
 • Znajomość podstawowych zasad używania drukarek.
Community

Looking for training resources, events and advice from peers? Join the Microsoft Training and Certification Community.

Preparing for an exam now? Find your Microsoft Certification Study Group.

Talk to us on these social networks:

Find a Microsoft Learning Partner near you