Course 80161: Introduktion til Microsoft Dynamics® AX 2009

Type:Kursus
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Instruktørledet (klasseværelse)
Length:2 days
Language(s):Danish

First published:

September 2, 2009
Overview
About this course
Dette todages instruktørledede kursus giver kursisterne den viden og de færdigheder, de har brug for til at bevæge sig rundt i Microsoft Dynamics AX 2009. I kurset fokuseres der på de grundlæggende moduler og funktioner, brugergrænseflader, nummerserier, værktøjer og kommandomenuer, den grundlæggende installation og funktioner, der gør en forskel.
Det er det første kursus i Microsoft Dynamics AX 2009-kursusplanen, og det fungerer som udgangspunkt for andre Microsoft Dynamics AX 2009-kurser.
Audience profile
Dette kursus er beregnet til nye brugere af Microsoft Dynamics AX. Kursisterne skal have grundlæggende kendskab til Microsoft Windows .
At course completion
Når kursisterne har gennemgået dette kursus, kan de:

 • Forklare fordelene ved Microsoft Dynamics AX 2009-arkitekturen
 • Beskrive modulintegrationen og nøglefunktionerne i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Logge på og arbejde i Microsoft Dynamics AX 2009-vinduer og -hjælpesystemet samt bruge tastaturgenveje
 • Oprette brugere og brugergrupper
 • Definere parametre for brugerloggen
 • Overvåge klient- og serveraktiviteter i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Validere brugerinput til felter, kontrolelementer og formularer
 • Oprette nummerserier og definere parametre til nummerserier
 • Få vist referencer og historik
 • Oprette regnskaber og angive firmaoplysninger
 • Oprette domæner
 • Oprette tabelsamlinger og give mulighed for at udveksle data mellem regnskaber
 • Eksportere og importere data fra og til Microsoft Dynamics AX 2009
 • Bruge menuen Værktøjer til at få adgang til data og tilpasse visninger
 • Bruge menuen Kommando til at få adgang til systemfunktioner, herunder skjulning og visning, gendannelse, opsætning, påmindelsesregler samt sletning og redigering af poster
 • Udføre en installation af Microsoft Dynamics AX 2009 på en enkelt computer
 • Redigere en liste ved hjælp af MorphX
 • Bruge Enterprise Portal til at angive en salgsordre
 • Få adgang til SQL-datatabeller
 • Beskrive Microsoft Dynamics AX 2009-integration med andre Microsoft-programmer, herunder Microsoft Outlook
Course details
KursusoversigtModul 1: Introduktion til Microsoft Dynamics AX 2009
I dette modul introduceres Microsoft Dynamics AX 2009 ERP-løsningen (Enterprise Resource Planning), løsningens arkitektur og anvendte teknologier. Derudover indeholder modulet en beskrivelse af nøglefunktioner og fordele ved de forskellige moduler.
Lektioner
 • Microsoft Dynamics AX 2009-teknologi
 • Finans
 • Supply Chain Management
 • Projektregnskab
 • CRM (Customer Relationship Management)
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Forklare fordelene ved den enestående Microsoft Dynamics AX 2009-arkitektur
 • Identificere nøglefunktionerne i Microsoft Dynamics AX 2009
Modul 2: Demonstration af funktionalitet
Dette modul indeholder en demonstration af de grundlæggende funktioner i Microsoft Dynamics AX 2009.
Lektioner
 • Indtastning af et salgstilbud
 • Kontrol af, om varen er tilgængelig
 • Konvertering af tilbud til en salgsordre
 • Kørsel af behovsplanlægning
 • Produktion af den brugerdefinerede vare
 • Indkøb af nødvendige dele
 • Afsendelse af ordre
 • Afsendelse af faktura for ordren
 • Kontrol af faktureret beløb
 • Bogføring af betaling
 • Anvendelse af betaling
 • Kontrol af konto for at bekræfte bogføring
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Få vist ordreoprettelse fra salgstilbud
 • Få vist disponibel lagerbeholdning for salgstilbuddet
 • Få vist processen for bekræftelse af tilbud
 • Få vist proceduren for ordreplanlægning
 • Få vist proceduren for brugerdefinerede varer
 • Få vist processen for kontrol, pakning og lastning af ordre
 • Få vist faktureringsprocessen
 • Få vist kundetransaktioner
 • Få vist processen for betalingspostering
 • Få vist, hvordan transaktioner opdateres med betalingen
 • Kontrollere forbindelsen mellem salgs- og købsordrer og finanskonti
Modul 3: Brugergrænsefladen
I dette modul introduceres brugergrænsefladen i Microsoft Dynamics AX 2009.
Lektioner
 • Navigation i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Konfiguration af menuer
 • Undersøgelse af hjælpesystemet
 • Brug af rollebaserede områder i Microsoft Dynamics AX 2009
Øvelse : Programvinduet
 • Åbn kreditorformularen, find saldo og saldooplysninger for Fabrikam Supplier, og luk formularerne.
Øvelse : Konfiguration af arbejdsområdet
 • Skjul og omsorter menuerne, tilføj links til formularerne Oplysninger om salgsordre og Indkøbsordredetaljer i ruden Foretrukne, og omdøb gruppen Foretrukne.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Navigere i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Konfigurere menuerne i Microsoft Dynamics AX
 • Bruge hjælpesystemet i Microsoft Dynamics AX 2009
 • Forklare brugen af rollebaserede områder i Microsoft Dynamics AX 2009
Modul 4: Opsætning af brugere
I dette modul fokuseres der på opsætning af brugere i Microsoft Dynamics AX 2009.
Lektioner
 • Opsætning af brugere
 • Installation af brugerrollebaseret område
 • Angivelse af adgangskodeparametre
 • Overvågning af klient- og serveraktivitet
Øvelse : Oprettelse af en bruger
 • Opret en brugerkonto i Active Directory, og indstil historikgrænsen i brugerlogformularen til "45 dage". Indstil batchafvikling af brugerlog, og indstil feltet Gentagelse til dags dato uden slutdato, og kør derefter oprydningsbatchjobbet.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Oprette brugere og tildele dem til brugergrupper
 • Installere rollebaserede områder og tildele brugere
 • Have grundlæggende kendskab til angivelse af adgangskoder til Dynamics AX 2009-brugere
 • Overvåge klient- og serveraktiviteter i Microsoft Dynamics AX 2009
Modul 5: Angivelse af nummerserier
I dette modul beskrives det, hvordan du opretter nummerserier i Microsoft Dynamics AX 2009 vha. en guide eller manuelt.
Lektioner
 • Oprettelse af nummerserier
 • Angivelse af de enkelte parametre
 • Visning af nummerseriereferencer
 • Visning af nummerseriehistorik
Øvelse : Oprettelse af nummerserier
 • Åbn guiden Oprette nummerserier, og følg vejledningen.
Øvelse : Angivelse af parametre for nummerserier
 • Åbn formularen Nummerserier til serienumrene Inve_90, og rediger parametrene.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Definere nummerserier
 • Oprette nummerserier vha. guiden
 • Oprette nummerserier manuelt
 • Definere nummerserieparametre
 • Få vist nummerseriereferencer
 • Få vist nummerseriehistorik
Modul 6: Oprettelse af regnskaber
I dette modul forklares de trin, der skal udføres for at oprette et regnskab i Microsoft Dynamics AX 2009.
Lektioner
 • Oprettelse af domæner
 • Oprettelse af tabelsamlinger
 • Oprettelse af regnskaber
 • Oprettelse af virtuelle regnskaber
 • Oprettelse af firmaoplysninger
 • Angivelse af firmaoplysninger
 • Import og eksport af data
Øvelse : Oprettelse af et domæne
 • Opret det nye interne domæne, og tilføj de tre interne regnskaber.
Øvelse : Oprettelse af en tabelsamling
 • Opret den nye tabelsamling. Åbn en anden forekomst af AOT, og føj de to tabeller til den nye tabelsamling.
Øvelse : Oprettelse af et regnskab
 • Opret et nyt regnskab, og bekræft domænet. Åbn det nye regnskab fra formularen.
Øvelse : Oprettelse af et virtuelt regnskab
 • Opret et nyt virtuelt regnskab, og tilføj kun de tre interne regnskaber. Tilføj alle tabelsamlinger, og genstart derefter Microsoft Dynamics AX 2009.
Øvelse : Oprettelse af firmaoplysninger
 • Åbn det oprettede regnskab. Åbn formularen Adresseformat, og brug guiden Oprettelse af adresseformat til at oprette adresseformatet for USA. Åbn formularen Land/region, og tilføj de nye oplysninger om staten. Åbn formularen Region, og tilføj den nye region. Åbn formularen Postnumre. Tilføj de nye oplysninger om postnummer. Udfyld felterne Land/region, Stat og Region.
Øvelse : Angivelse af firmaoplysninger for det nye regnskab
 • Åbn det oprettede regnskab. Åbn formularen Firmaoplysninger, og importer et logo.
Øvelse : Eksport og import af omkostningsarter
 • Åbn regnskabet CEU, og åbn formularen Dataeksport/-import. Opret en ny definitionsgruppe, og eksporter omkostningsarterne til en placering på C-drevet. Åbn det oprettede regnskab, og kontroller, at omkostningsarterne ikke findes. Åbn formularen Importindstillinger,og behold alle standarder. Importer derefter filen. Kontroller, at formularen Omkostningsarter er udfyldt.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Oprette sikkerhedsdomæner
 • Oprette tabelsamlinger
 • Oprette regnskaber
 • Oprette et virtuelt regnskab, der gør det muligt at udveksle data mellem regnskaber
 • Oprette firmaoplysninger
 • Angive firmaoplysninger
 • Eksportere data fra Microsoft Dynamics AX 2009
 • Importere data til Microsoft Dynamics AX 2009
Modul 7: Arbejde med menuen Værktøjer
I dette modul introduceres menuen Værktøjer , som giver adgang til mange af hjælpeværktøjerne i Microsoft Dynamics AX 2009.
Lektioner
 • Oversigt over menuen Værktøjer
 • Angivelse af brugerindstillinger
Øvelse : Oprettelse af en enhedsomregning
 • Åbn formularen Enhedsomregner, og konverter fod til kvadratfod for varen Hardwood veneer - 8" X.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Få adgang til medarbejdernes telefonliste
 • Ændre sessionsdatoen
 • Få vist og bruge regnemaskinen
 • Bruge enhedsomregneren til at foretage konvertering mellem forskellige enheder
 • Få vist udskriftsjob i udskriftsarkivet
 • Skifte mellem regnskaber
 • Oprette og bruge Reporting Services
 • Tilpasse værktøjslinjer
 • Konfigurere brugerindstillinger
Modul 8: Arbejde med menuen Kommando
I dette modul introduceres menuen Kommando , som giver adgang til visnings- og handlingsindstillinger for Microsoft Dynamics AX 2009.
Lektioner
 • Oversigt over menuen Kommando
 • Funktionen Brugeropsætning
 • Brug af funktionerne Skjul og Vis
 • Oprettelse af påmindelsesregler
 • Visning af postoplysninger
 • Markering af poster
 • Brug af dokumentoversigtsfunktionen
 • Sletning af poster
Øvelse : Redigering af en formular
 • Åbn guiden Oprette nummerserier, og foretag ændringer.
Øvelse : Skjulning/visning af en formular
 • Brug værktøjerne Skjul, Vis og Vis alt i menuen Kommando, eller brug højreklikfunktionen.
Øvelse : Oprettelse af en påmindelse
 • Opret en påmindelsesregel for udsving i købsprisen for varen 8003, og angiv en slutdato.
Øvelse : Tilknytning af et dokument til en post
 • Opret en note angående udsving i købsprisen for varen 8003, og åbn noten via værktøjslinjen.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Vælge indstillingen Gå til hovedtabelform
 • Vælge indstillingen Gendan
 • Gennemse indstillingerne for formularopsætning
 • Bruge funktionerne Skjul og Vis
 • Oprette påmindelsesregler
 • Få vist postoplysninger
 • Opdatere flere poster
 • Undersøge indstillingerne for dokumenthåndtering
 • Slette poster
Modul 9: Forståelse for funktioner på tværs af programmer
I dette modul beskrives nogle af de funktioner i Microsoft Dynamics AX 2009, der adskiller dette produkt fra andre programmer, f.eks. Microsoft MorphX, Enterprise Portal, Business Connectors, integration med andre Microsoft-programmer og -arbejdsgange.
Lektioner
 • Microsoft MorphX
 • Brug af Enterprise Portal
 • Adgang til SQL-datatabeller
 • Integration med andre Microsoft-programmer
 • Brug af arbejdsgange
Øvelse : Redigering af en opslagsliste
 • Åbn AOT, og føj felterne til feltgruppen AutoLookup.
Øvelse : Modtagelse af en ordre ved hjælp af Enterprise Portal
 • Åbn Enterprise Portal, og opret en salgsordre for Sparrow Wholesales på 10 High End-højttalere - ash/12".
Øvelse : Ændring af navn i datatabellen
 • Åbn formularen Brugeropsætning til debitortabellen, og brug Tabel-browser til at finde data og foretage ændringer.
Når kursisterne har gennemgået dette modul, kan de:

 • Redigere en liste ved hjælp af Microsoft MorphX
 • Bruge Enterprise Portal
 • Åbne datatabeller fra Microsoft Dynamics AX 2009
 • Foretage integration med andre Microsoft-programmer
 • Forstå brugen af arbejdsgange i Microsoft Dynamics AX 2009
Prerequisites
Inden kursisterne deltager i dette kursus, skal de have et grundlæggende kendskab til Microsoft Windows.
Community

Looking for training resources, events and advice from peers? Join the Microsoft Training and Certification Community.

Preparing for an exam now? Find your Microsoft Certification Study Group.

Talk to us on these social networks:

Find a Microsoft Learning Partner near you