Course 80174: Financiële administratie II in Microsoft Dynamics® AX 2009

Type:Cursus
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:300
This Revision:A
Delivery method:
de cursus wordt door een docent gegeven (klasse)
Length:2 days
Language(s):Dutch

First published:

November 25, 2009
Overview
About this course
Tijdens deze tweedaagse cursus die door een docent wordt gegeven, worden de geavanceerde financiële functies van Microsoft Dynamics AX bekeken. Sommige onderwerpen gaan over het instellen en gebruiken van budgettering, cashflowbeheer, meerdere valuta’s, intercompany en geconsolideerd boekhouden. Bovendien maken de cursisten kennis met de verschillende geavanceerde betalingsopties in Microsoft Dynamics AX, XBRL-taxonomie, aanmaningen en rente, en eindejaarsafsluiting.
Audience profile
Deze cursus is bedoeld voor medewerkers van implementatieteams, die de modules voor financieel beheer van Microsoft Dynamics AX beheren of gebruiken.
At course completion
Aan het einde van de cursus kunnen of hebben de cursisten het volgende:
 • Budgetten instellen en beheren
 • De werking van cashflowfuncties beschrijven
 • Meerdere valuta's instellen en weten hoe transacties met meerdere valuta's worden gemaakt
 • De werking van functies voor geavanceerde betalingen beschrijven
 • Intercompany-boekhouding instellen
 • Een consolidatiebedrijf instellen
 • Klantoverzichten, aanmaningen en rente instellen
 • Dimensiesethiërarchieën maken
 • XBRL-taxonomie importeren
 • De eindejaarsafsluiting uitvoeren.
 • Een financieel overzicht maken en afdrukken
Course details
Inhoud van de cursusModule 1: Budgetten
Budgetten zijn middelen die gebruikt worden om de resultaten van werkzaamheden in een bedrijf te voorspellen. Bovendien kunnen ze gebruikt worden om de huidige en voorspelde (gebudgetteerde) resultaten te vergelijken om de doelmatigheid van de werkzaamheden te evalueren.
Lessen
 • Een budgetmodel maken
 • Periodetoewijzingssleutels
 • Budgetgegevens opgeven
 • Een budgetrapport genereren
 • Instellingsfuncties toepassen op het budget
 • Budgetten simuleren
 • Budgetten bewerken
 • Budgetrevisies
 • Budgetgegevens en rapporten weergeven
Lab : een budgetmodel makenLab : periodetoewijzingssleutels maken met de wizardLab : een budget invoeren en genereren
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Budgetmodellen en submodellen maken
 • Periodetoewijzingssleutels maken
 • Budgetgegevens opgeven
 • Een budget genereren en afdrukken
 • Instellingsfuncties toepassen op budgetten
 • Demonstreren hoe budgetten worden gesimuleerd
 • Budgetten bewerken
 • Demonstreren dat het handiger is om een gereviseerd budget te maken dan een bestaand budget te wijzigen
 • De stappen beschrijven die nodig zijn om een budget te reviseren
 • Budgetgegevens weergeven.
Module 2: Cashflowbeheer
Met de cashflowprognose- en valutabehoeftefuncties kunt u de toekomstige behoefte aan contanten van het bedrijf ramen.
Lessen
 • Relatie tussen cashflow en andere modules
 • Cashflowprognoses instellen
 • Een budgetmodel voor een cashflowprognose definiëren
 • Cashflowtransacties maken
 • Cashflowtransacties berekenen
Lab : een grootboekrekening voor cashflowprognose instellenLab : een afhankelijke grootboekrekening instellenLab : een budgetboeking maken en opnemen in cashflowLab : Cashflowtransacties berekenen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Inzicht krijgen in de relatie tussen cashflow en andere modules
 • Cashflowprognose instellen.
 • Een cashflowprognose voor budgetmodel definiëren.
 • Cashflowtransacties maken.
 • Cashflowtransacties berekenen.
 • Online gegevens weergeven en cashflowrapporten afdrukken
Module 3: Meerdere valuta's
Microsoft Dynamics AX 2009 werkt met meerdere valuta's en beschikt over verschillende methoden om aan de boekhoudvoorschriften in verschillende landen te voldoen. De basiskennis voor het instellen van valuta’s en wisselkoersen wordt besproken in de cursus Financiële administratie I. In deze cursus worden geavanceerde valutaonderwerpen zoals wisselkoerscorrecties besproken. De wisselkoersen fluctueren constant en daarom zijn wisselkoerscorrecties voor een correcte periodieke boekhouding nodig. Als wisselkoersen en bedragen in vreemde valuta niet worden gecorrigeerd, en vervolgens worden omgerekend en geboekt in het grootboek, kunnen de rapporten misleidend zijn.
Lessen
 • Instellen
 • Wisselkoerscorrecties
 • Wisselkoerscorrecties in Klanten en Leveranciers
Lab : wisselkoerscorrecties in Klanten
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • De instellingsstappen uitvoeren die vereist zijn voor wisselkoerscorrecties
 • Wisselkoerscorrecties in het grootboek uitvoeren
 • Wisselkoerscorrecties in Klanten en Leveranciers uitvoeren
Module 4: Geavanceerde betalingen
Dit hoofdstuk beschrijft het instellen en verwerken van geavanceerde betalingen van leveranciers en klanten in Microsoft Dynamics AX. Deze geavanceerde betalingen omvatten overbruggingsrekeningen, elektronische betalingen aan leveranciers en van klanten, vooruitbetalingen en wissels. Tevens vindt u informatie over diverse opties die beschikbaar zijn bij het instellen van een betalingsmethode en over de functionaliteit van transitorische grootboekposten voor het spreiden van kosten of inkomen in de loop van het jaar.
Lessen
 • Overbruggingsrekeningen
 • Elektronische betalingen aan leveranciers
 • Elektronische klantbetalingen
 • Gecentraliseerde betalingen
 • Vooruitbetalingen (deposito's)
 • Wisseladministratie
 • Transitorische grootboekposten
Lab : overbruggingsrekeningenLab : vooruitbetalingen instellenLab : transitorische grootboekposten
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Een betalingsmethode met een overbruggingsrekening maken en verwerken.
 • Elektronische betalingen van leveranciers instellen en verwerken
 • Elektronische betalingen van klanten instellen en verwerken
 • Gecentraliseerde betalingen instellen en verwerken
 • Vooruitbetalingen instellen en verwerken
 • Wissels instellen en verwerken
 • Transitorische grootboekposten instellen en toepassen
Module 5: Intercompany-boekhouding
Intercompany-boekhouding kan worden gebruikt wanneer de boekhoudprocessen voor dochtermaatschappijen of filialen zijn gecentraliseerd. Met intercompany-boekhouding kan één post worden gemaakt, die naar meerdere bedrijven wordt geboekt.
Lessen
 • Intercompany-transacties boeken
 • Demonstratie van het instellen voor intercompany-boekingen
 • Een intercompany-transactie boeken
 • Demonstratie van het traceren van een intercompany-boeking
Lab : een intercompany-transactie invoeren en boekenLab : een intercompany-transactie traceren
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Boekingen van intercompany-transacties uitleggen
 • Instellingen voor intercompany-boekhouding uitleggen
 • Intercompany-transactie boeken
 • Een intercompany-transactie traceren
Module 6: Consolidaties
In deze cursus maakt u kennis met de functionaliteit en flexibiliteit van Microsoft Dynamics AX 2009 met betrekking tot de consolidatie van dochtermaatschappijen in één geconsolideerd bedrijf (moederbedrijf).
Lessen
 • Een consolidatiebedrijf instellen
 • Een dochtermaatschappij instellen
 • Een consolidatie uitvoeren
 • Consolidaties controleren
 • Consolidatietransacties weergeven en verwijderen
 • Intercompany-schrappingen
Lab : Een consolidatiebedrijf instellenLab : een consolidatie uitvoerenLab : Consolidaties controlerenLab : Consolidatietransacties weergeven en verwijderen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Een consolidatiebedrijf instellen.
 • Een dochtermaatschappij instellen
 • Een consolidatie uitvoeren.
 • De query Consolidaties weergeven
 • Consolidatietransacties weergeven en verwijderen
 • Intercompany-schrappingen beschrijven
Module 7: KLANTREKENINGOVERZICHT, AANMANING EN RENTE
Hoewel de meeste klanten hun facturen op tijd betalen, moet u in staat kunnen zijn facturen te verwerken die op de vervaldatum nog niet zijn betaald.
Lessen
 • Klantrekeningoverzicht
 • Aanmaningen instellen
 • Aanmaningen verwerken
 • Rentecodes instellen
 • Rente berekenen
Lab : een aanmaning instellenLab : aanmaningLab : een rentecode instellenLab : Rente berekenen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Klantoverzichten afdrukken
 • Aanmaningen instellen en maken
 • Aanmaningen verwerken
 • Rentecodes instellen
 • Bereken rente
Module 8: Dimensiehiërarchieën
De financiële cijfers moeten worden geanalyseerd door middel van financiële dimensies in aanvulling op boekstuk- en rekeningnummers. Het kan echter moeilijk zijn de toewijzing van financiële dimensiewaarden te controleren. Soms worden dimensiewaarden aan de verkeerde financiële transacties toegewezen, waardoor rapporten en statistieken onjuist zijn. De implementatie van dimensiesets met hiërarchieën vergemakkelijkt de controle van de waarden die ingevoerd zijn in het systeem, en zorgt daarom voor meer betrouwbare gegevens.
Lessen
 • Dimensiesets, hiërarchieën en regels
 • Dimensiesets
 • Dimensiesubsets
 • Dimensiesethiërarchie
 • Dimensiesetregels
Lab : dimensies, sets, hiërarchieën en regels
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Het algemene concept van dimensiesets, hiërarchieën en regels uitleggen
 • Een dimensieset maken.
 • Een dimensiesubset maken.
 • Een hiërarchie van dimensiesets maken
 • Een dimensiesetregel maken
Module 9: XBRL-taxonomie
XBRL is een globaal financieel rapportage-initiatief dat genomen is door verschillende ERP-softwarebedrijven en internationale boekhoudorganisaties. Het doel van XBRL is om een rapportagestandaard voor financiële informatie te formuleren voor banken, investeerders en overheidsinstellingen.
Lessen
 • XBRL-taxonomie
 • XBRL-taxonomie importeren
 • Een XBRL-bestand van het financieel overzicht maken
Lab : XBRL-taxonomie importeren
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Het concept van XBRL-taxonomie uitleggen
 • XBRL-taxonomie importeren
 • Een XBRL-bestand van het financieel overzicht maken
Module 10: Eindejaarsafsluiting
In dit hoofdstuk wordt de eindejaarsafsluiting in Microsoft Dynamics AX 2009 besproken en krijgt u assistentie bij de processen voor het maken en afsluiten van boekjaren.
Lessen
 • Een nieuw boekjaar maken
 • Controletransacties in een afsluitperiode maken
 • Een afsluitwerkblad maken en boeken
 • Beginsaldi overboeken
Lab : Eindejaarsafsluiting
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Maak een nieuw boekjaar.
 • Controletransacties in een afsluitperiode maken
 • Een periode stoppen of afsluiten
 • Een afsluitwerkblad maken
 • Correcties of overboekingen tussen rekeningen uitvoeren
 • Boek de beginsaldi over
 • Parameters voor een boekjaarafsluiting instellen
Module 11: Financiële overzichten
Met de functie Financieel overzicht kan in Microsoft Dynamics AX 2009 een aangepaste rapporteringsstructuur worden samengesteld. Het financiële overzicht is een krachtig rapportagemiddel waarmee financiële cijfers in een bedrijfscontext en vanuit een bedrijfsperspectief kunnen worden onderzocht.
Lessen
 • Dimensiefocus
 • Rijdefinities van het financiële overzicht
 • Kolomdefinities van het financiële overzicht
 • Een financieel overzicht afdrukken
 • Demonstratie: een balans maken
 • Dimensierapporten en -query's
Lab : een financieel overzicht maken en afdrukkenLab : een dimensieoverzicht maken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Maak een dimensiefocus
 • Maak een rijdefinitie
 • De structuur van rijdefinities ontwerpen
 • Een kolomdefinitie maken
 • Een financieel overzicht afdrukken
 • Een financieel overzicht maken en afdrukken
 • Een dimensieoverzicht maken en afdrukken
 • Balansen weergeven op dimensiefocus
Prerequisites
Cursisten die aan deze cursus beginnen, moeten over de volgende kennis beschikken:
 • Basiskennis van boekhouden
 • Kennis van de navigatiefuncties van Microsoft Dynamics AX.
Verder wordt aanbevolen dat cursisten de volgende cursus hebben gevolgd (dit is echter niet verplicht):
 • Inleiding bij Microsoft Dynamics AX 2009
 • Financiële administratie I in Microsoft Dynamics AX 2009
Community

Looking for training resources, events and advice from peers? Join the Microsoft Training and Certification Community.

Preparing for an exam now? Find your Microsoft Certification Study Group.

Talk to us on these social networks:

Find a Microsoft Learning Partner near you