Course 80179: Handel en logistiek II in Microsoft Dynamics AX 2009

Type:Cursus
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics AX
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Door docent gegeven (klassikaal)
Length:2 days
Language(s):Dutch

First published:

December 9, 2009
Overview
About this course
De tweedaagse cursus Handel en logistiek II in Microsoft Dynamics AX 2009 biedt een inleiding in de geavanceerde functies van Handel en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2009. Cursus II borduurt voort op de lesstof van cursus I, die een kennismaking met de functie Handel en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2009 vormt. In cursus II worden onderwerpen behandeld als artikelreserveringen, handelsovereenkomsten met klanten en leveranciers, offerteaanvragen, inkoopbestelopdrachten, verkoopoffertes, transferorders, provisies, voorraadjournalen en voorraadrapporten.
Audience profile
Deze cursus is bedoeld voor klanten die meer willen weten over geavanceerde functies in Handel en logistiek in Microsoft Dynamics AX 2009. Deze cursus wordt aangeboden als vervolg op de cursus Microsoft Dynamics AX 2009 Handel en logistiek I.
De cursus is bedoeld voor verkoop- en inkoopmanagers, verkopers en inkopers en andere personen binnen organisaties die verantwoordelijk zijn voor het opzetten en beheren van handel en logistiek en functies van het voorraadbeheer.
At course completion
Aan het einde van de cursus kunnen de cursisten het volgende:
 • Voorraad handmatig reserveren.
 • Automatische voorraadreservering en voorraadreservering door middel van explosie instellen.
 • Een reservering opvragen, annuleren of wijzigen.
 • Handelsovereenkomsten voor klanten en leveranciers instellen, activeren en wijzigen.
 • Inzicht in prijs-/kortingsgroepen van klanten en leveranciers.
 • Bijkomende artikelen instellen en gebruiken.
 • Een offerteaanvraag maken en accepteren.
 • Antwoorden op offerteaanvraag vastleggen en vergelijken.
 • Een inkoopbestelopdracht maken en verwerken.
 • De vereiste instellingen voor inkoopbestelopdrachten opgeven.
 • Gebruikersgroepen en beveiligingsrechten instellen voor inkoopbestelopdrachten.
 • De workflow voor inkoopbestelopdrachten instellen.
 • Instellingen voor verkoopoffertes definiëren.
 • Werken met verkoopoffertes.
 • Verschillende functies voor verkoopoffertes definiëren.
 • Kwaliteitscontrole instellen.
 • Kwaliteitsorders gebruiken.
 • Kwaliteitsbeheer instellen.
 • Non-conformiteit begrijpen.
 • Instellingen voor transferorders maken.
 • Een transferorder maken.
 • Artikelen voor een order verzamelen voordat ze worden overgeboekt naar een ander magazijn.
 • Artikelen tussen magazijnen overboeken.
 • De elementen voor een provisieovereenkomst instellen.
 • Provisietransacties van een financieel bijgewerkte verkooporder bekijken.
 • De provisietransacties weergeven die zijn gemaakt voor geretourneerde artikelen.
 • Een winst- en verlies- en voorraadmutatiejournaal maken en verwerken.
 • Een overboekingsjournaal maken en verwerken.
 • Een stuklijstjournaal maken en verwerken.
 • Inzicht in het gebruik van journalen voor het maken van voorraadcorrecties.
 • Inzicht in het gebruik van de tellijst voor ondersteuning en correctie van fysieke voorraadtellingen.
 • Labeltelling gebruiken om fysieke voorraad te tellen.
 • Begrijpen hoe het ABC-voorraadclassificatiesysteem in Microsoft Dynamics AX 2009 wordt gebruikt.
 • ABC-classificatie handmatig instellen voor een artikel.
 • ABC-classificatie automatisch instellen voor alle artikelen.
 • Microsoft Dynamics AX 2009-rapporten gebruiken om prognoses te maken voor de verkoop- en inkoopverwachtingen.
Course details
Inhoud van de cursusModule 1: Artikelreserveringen
Deze module biedt een inleiding op de functionaliteit voor reserveringen in Microsoft Dynamics AX 2009.
Lessen
 • Redenen voor het maken van reserveringen en wat u kunt reserveren
 • Handmatige reserveringen
 • Automatische reserveringen
 • Automatische reserveringen en selectie van partijen
 • Explosiereserveringen
 • Reserveringen weergeven
 • Reserveringen vergrendelen
 • Reserveringen annuleren
 • Batchreservering
 • Gereserveerde artikelen verzamelen
Lab : handmatige reservering
 • Een handmatige reservering instellen vanaf een verkooporderregel
Lab : automatische reservering
 • Een automatische reservering instellen
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • De drie reserveringsmethoden begrijpen.
 • Reserveringen instellen.
 • Voorraad handmatig reserveren.
 • Een reservering weergeven of opvragen.
 • Een reservering annuleren of wijzigen.
 • Automatische reservering en reservering door middel van explosie instellen.
Module 2: Handelsovereenkomsten met klanten en leveranciers
In deze module worden handelsovereenkomsten met klanten en leveranciers behandeld. Het gaat hierbij om vaste prijsafspraken die worden aangegaan met een of meer klanten of leveranciers voor de verkoop van enkele of meerdere artikelen. Ook bijkomende artikelen, te weten aanvullende of bijkomende artikelen die zijn verkocht aan een klant of klantengroep of die zijn verkocht met een artikel of artikelgroep, komen in deze module aan de orde.
Lessen
 • Handelsovereenkomsten instellen
 • Handelsovereenkomsten activeren
 • Handelsovereenkomstparameters
 • Correcties aanbrengen in overeenkomsten
 • bijkomende artikelen
Lab : een handelsovereenkomst met een leverancier instellen
 • Een handelsovereenkomst met een leverancier instellen
Lab : een handelsovereenkomst met een klant instellen
 • Regel- en meerregelkortingsgroepen maken en koppelen aan artikelen, en een handelsovereenkomst met een klant instellen
Lab : correcties aanbrengen in overeenkomsten
 • Een journaal voor prijs-/kortingsovereenkomst gebruiken voor het wijzigen van handelsovereenkomsten
Lab : bijkomende artikelen
 • Een bijkomend artikel instellen en deze koppelen aan een bijkomende artikelengroep
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • De stappen uitleggen die vereist zijn voor het instellen en activeren van handelsovereenkomsten met klanten en leveranciers.
 • De prijs-/kortingsgroepen en de vier typen handelsovereenkomsten met leveranciers en klanten bespreken die beschikbaar zijn in Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Uitleggen hoe handelsovereenkomstparameters worden ingesteld en gebruikt.
 • Handelsovereenkomsten maken, kopiëren of bewerken met handelsovereenkomstjournalen.
 • Bijkomende artikelen instellen en gebruiken.
Module 3: Offerteaanvraag
Deze module biedt een inleiding op de functionaliteit voor offerteaanvragen in Microsoft Dynamics AX 2009.
Lessen
 • Een offerteaanvraag maken
 • Reacties op offerteaanvraag vastleggen
 • Reacties op offerteaanvraag vergelijken
 • Een offerteaanvraag accepteren
Lab : een offerteaanvraag maken
 • Een offerteaanvraag maken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Een offerteaanvraag maken.
 • Antwoorden op offerteaanvragen vastleggen.
 • Antwoorden op offerteaanvragen vergelijken.
 • Een offerteaanvraag accepteren.
Module 4: Inkoopbestelopdracht
Deze module biedt een inleiding op de functionaliteit voor inkoopbestelopdrachten in Microsoft Dynamics AX 2009.
Lessen
 • Inkoopbestelopdrachten beheren
 • Inkoopbestelopdrachten instellen
 • Gebruikersgroepen en beveiligingsinstellingen instellen voor inkoopbestelopdrachten
 • Workflow voor inkoopbestelopdrachten
Lab : inkoopbestelopdrachten maken
 • Een inkoopbestelopdracht maken en goedkeuren en vervolgens de goedgekeurde inkoopbestelopdracht weergeven en een inkooporder maken. Het inkooporderjournaal bekijken
Lab : een workflowconfiguratie voor inkoopbestelopdrachten maken
 • Een workflowconfiguratie voor inkoopbestelopdrachten maken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Een inkoopbestelopdracht maken, voltooien, goedkeuren en opvolgen.
 • Inkooporder- en inkooporderjournaalgegevens voor een inkoopbestelopdracht weergeven.
 • Inkoopbestelopdrachten verwijderen.
 • Inkoopbestelopdrachten instellen.
 • Gebruikersgroepen en beveiligingsinstellingen instellen voor inkoopbestelopdrachten.
 • De workflow voor inkoopbestelopdrachten configureren.
Module 5: Verkoopofferte
In deze module wordt uitgelegd hoe u offertes kunt instellen, bijhouden en verwerken. Met de functionaliteit voor handel en logistiek kunnen verkoopmedewerkers offertes uitgeven, de voortgang van offertes volgen en gewonnen of verloren offertes opvolgen. Verschillende offertefuncties worden tevens besproken.
Lessen
 • Verkoopoffertes instellen
 • Werken met offertes
 • Verschillende functies
Lab : een offerte maken en omzetten in een verkooporder
 • Een offerte voorbereiden en omzetten in een order
Lab : een offertesjabloon maken
 • Een offertesjabloon maken voor artikelen
Lab : massaal offertes maken
 • Massaal offertes voor een klantengroepen maken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Verkoopoffertes instellen.
 • Werken met verkoopoffertes.
 • Verschillende functies begrijpen en gebruiken. 
Module 6: Kwaliteitsbeheer
Deze module biedt een inleiding op de functionaliteit voor kwaliteitsbeheer in Microsoft Dynamics AX 2009.
Lessen
 • Basisinstellingen kwaliteitsbeheer
 • Instellingen voor het automatisch genereren van kwaliteitsorders
 • Een handmatige kwaliteitsorder maken
 • Werken met non-conformiteiten
 • Non-conformiteitscorrecties
 • Kwaliteitsrapporten en -certificaten
Lab : basisinstellingen voor kwaliteitsbeheer
 • Functies voor kwaliteitsbeheer in Microsoft Dynamics AX 2009 instellen en kwaliteitsrapporten met de bijbehorende beperkingen instellen. Nieuwe testgebieden en testinstrumenten maken en deze aan de bijbehorende testgebieden koppelen. Nieuwe tests, testvariabelen, een testgroep, een kwaliteitsgroep en een artikelkwaliteitsgroep maken en artikelen instellen voor deze groep. Een persoon als verantwoordelijke voor de kwaliteit aanwijzen.
Lab : instellingen voor het automatisch genereren van kwaliteitsorders
 • Regels maken die nodig zijn voor het automatisch genereren van kwaliteitsorders en een automatische kwaliteitsorder genereren op basis van een inkooporder
Lab : een handmatige kwaliteitsorder maken
 • Een handmatige kwaliteitsorder met bijbehorende testresultaten maken
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Kwaliteitsbeheer instellen. 
 • Instellingen voor het automatisch genereren van kwaliteitsorders opgeven.
 • Een handmatige kwaliteitsorder maken.
 • Werken met non-conformiteiten.
 • Non-conformiteitscorrecties doorvoeren.
 • Kwaliteitsrapporten en -certificaten uitvoeren.
Module 7: Transferorders
In deze module leren cursisten over het nieuwe formulier Transferorders. Dit is een procesgeoriënteerde manier voor het verwerken van transferorders tussen magazijnen van hetzelfde bedrijf.
Lessen
 • Transferorders instellen
 • Het formulier Transferorders gebruiken
 • Orderverzamelen voor een transferorder
 • Een transferorder verzenden en ontvangen
Lab : een transferorder maken
 • Een transferorder maken en instellingen opgeven
Lab : een transferorder verzamelen, verzenden en ontvangen
 • De hoeveelheid voor een transferorder verzamelen en een transferorder voor minderlevering instellen. Artikelen ontvangen en uitval opgeven en vervolgens de transacties voor de uitgevallen artikelen weergeven.
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Het gebruik van een transitmagazijn met betrekking tot transferorders begrijpen.
 • Transporttijd en het systeem voor de controle van de leveringsdatum voor transferorders instellen.
 • Handmatig een transferorder maken.
 • Een transferorder uitvoeren met het formulier Orderverzamelen van vrijgaveorder voor transferorder.
 • Een transferorder verzenden en ontvangen.
Module 8: Provisie
In deze module worden de stappen geïntroduceerd die vereist zijn voor het instellen van verkoopprovisies voor verkopers. Tevens wordt behandeld hoe u informatie opvraagt over de berekende provisie van geboekte verkooptransacties.
Lessen
 • Provisie instellen
 • Provisietransacties weergeven
 • Provisietransacties voor artikelretourneringen
Lab : provisieberekeningen
 • Een provisieovereenkomst opstellen
Lab : provisietransacties
 • Een document met de gedetailleerde provisietoewijzing per vertegenwoordiger maken en de transactiedetails bekijken
Lab : provisietransacties voor retourartikelen
 • Een retourorder voor de oorspronkelijke verkooporder maken en de transacties controleren
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Verkoopprovisie voor een verkoopteam instellen op basis van een opbrengstpercentage of brutowinstbijdrage.
 • De provisietransacties begrijpen die zijn gemaakt tijdens het bijwerken van facturen voor een verkooporder, en deze transacties bekijken.
 • De provisietransacties begrijpen die zijn gemaakt op basis van een geretourneerd artikel en deze transacties bekijken.
Module 9: Voorraadjournalen
In deze module leren cursisten over voorraadjournalen in Microsoft Dynamics AX 2009 door de oorspronkelijke configuratie en alle journalen te bekijken. Voorraadjournalen worden gebruikt voor het boeken van fysieke en financiële voorraadtransacties, waaronder het boeken van uitgiftes en ontvangsten, voorraadmutaties, het maken van stuklijsten en het afstemmen van fysieke voorraad.
Lessen
 • Voorraadjournalen instellen
 • Verlies-en-winstjournalen en mutatiejournalen
 • Overboekingsjournalen
 • Stuklijstjournalen
 • Tellijsten
 • Speciale instellingen voor tellijsten
 • Een tellijst maken en verwerken
 • Labeltellijsten
Lab : mutatiejournalen
 • Een mutatiejournaal maken, de artikelen verzamelen en het journaal vervolgens boeken
Lab : verlies-en-winstjournaal
 • Een voorraadcorrectie registreren met een verlies-en-winstjournaal
Lab : overboekingsjournaal
 • Een overboeking registreren met het overboekingsjournaal
Lab : stuklijstjournaal
 • Een artikel als voltooid rapporteren met een stuklijstjournaal
Lab : tellijst
 • Een telling uitvoeren met een tellijst
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Begrijpen hoe de voorraadjournalen Mutatie en Verlies/winst worden gebruikt voor het maken van voorraadcorrecties.
 • Een voorraadafschrijving van een voorraadjournaal Verlies/winst boeken.
 • Begrijpen hoe een stuklijstjournaal wordt gemaakt en geboekt.
 • Begrijpen hoe magazijnartikelen en telgroepen worden gebruikt voor het tellen van een groep artikelen.
 • De tellijst gebruiken voor het boeken van correcties op fysieke voorraadtellingen.
 • Begrijpen hoe Microsoft Dynamics AX 2009 de labeltellingmethode van fysieke voorraadtelling vergemakkelijkt.
Module 10: Voorraadrapporten
In deze module komt aan de orde hoe het ABC-voorraadclassificatiesysteem in Microsoft Dynamics AX 2009 wordt gebruikt. Bovendien wordt beschreven hoe Microsoft Dynamics AX 2009-rapporten kunnen worden gebruikt bij het maken van prognoses voor de verkoop- en inkoopverwachtingen.
Lessen
 • ABC-voorraadclassificatie
 • Prognoserapporten
Lab : een ABC-prognose makenLab : ABC-classificaties voorstellenLab : rapporten
 • Het rapport ABC-classificatie en het rapport Statistieken per artikel/klant uitvoeren
Aan het einde van deze module kunnen de cursisten het volgende:
 • Begrijpen hoe het ABC-voorraadclassificatiesysteem in Microsoft Dynamics AX 2009 wordt gebruikt.
 • Begrijpen hoe Microsoft Dynamics AX 2009-rapporten worden gebruikt om prognoses te maken voor de verkoop- en inkoopverwachtingen.
Prerequisites
Cursisten die aan deze cursus beginnen, moeten over de volgende kennis beschikken:
 • Algemene kennis van Microsoft Windows.
 • Basiskennis van Microsoft Dynamics AX 2009.
 • Microsoft Dynamics AX 2009 Handel en logistiek I hebben voltooid.
Bovendien dienen de cursisten te beschikken over:
 • Basiskennis van handel en logistiek.
 • Kennis van voorraadbeheerconcepten.
Community

Looking for training resources, events and advice from peers? Join the Microsoft Training and Certification Community.

Preparing for an exam now? Find your Microsoft Certification Study Group.

Talk to us on these social networks:

Find a Microsoft Learning Partner near you