Course 80212: Toepassingsinstellingen in Microsoft Dynamics® NAV 2009

Type:Cursus
Audience(s):information workers
Technology:Microsoft Dynamics NAV
Level:200
This Revision:A
Delivery method:
Met instructeur (cursus)
Length:1.50 days
Language(s):Dutch

First published:

December 9, 2009
Overview
About this course
De cursus Toepassingsinstellingen in Microsoft Dynamics® NAV 2009 duurt anderhalve dag en biedt studenten de hulpmiddelen voor de implementatie en het beheer van overkoepelende installatiegegevens nadat de systeemonderdelen zijn geïnstalleerd. De nadruk ligt hierbij op toepassingsgerichte werkzaamheden met betrekking tot het instellen en onderhoud van regels, gegevens en gebruikers die in het hele bedrijf worden gebruikt.
Audience profile
Deze cursus is bedoeld voor partners van Microsoft Dynamics NAV en beheerders/supergebruikers die verantwoordelijk zijn voor het implementeren en onderhouden van de gegevens van de toepassingsinstellingen in Microsoft Dynamics NAV-installaties.
At course completion
Na het voltooien van deze cursus, kunnen de cursisten het volgende:

 • Een nieuw Microsoft Dynamics NAV-bedrijf starten met behulp van de RIM-toolkit
 • Nummerreeksen voor het gehele bedrijf instellen
 • Algemene dagboeksjablonen en batches maken
 • Boekingsgroepen instellen en herkennen hoe met boekingsgroepen boekingstransacties worden gestuurd
 • De diverse aspecten van dimensies instellen
 • Gebruikersrechten beheren, waaronder aanmelding en rechten) en rolgerichte profielen instellen
 • Het systeem voor documentgoedkeuring instellen


Course details
Inhoud van de cursusModule 1: Een bedrijf instellen met de RIM-toolkitIn deze module krijgen personen die verantwoordelijk zijn voor het instellen van de toepassing, zoals implementatieconsultants of personeel van de klant, de hulpmiddelen aangereikt om een nieuw bedrijf in te stellen met de RIM-toolkit en om nieuwe records te maken op basis van RIM-gegevenssjablonen.Lessen
 • Handmatig instellen versus RIM
 • Overzicht van de RIM-toolkit
 • De RIM-toolkit gebruiken
 • Demonstratie: Een instellingsvragenlijst maken
 • Demonstratie: Een nieuw bedrijf starten op basis van de instellingsvragenlijst
 • Gegevenssjablonen gebruiken
 • Gegevens migreren
Lab : Een instellingsvragenlijst makenLab : Een instellingsvragenlijst importeren en toepassenLab : Practicum 1.3: Een nieuwe sjabloon voor contactgegevens makenLab : Practicum 1.4: Het migratiebestand voor leveranciersgegevens maken en exporterenLab : De migratie van leveranciersgegevens voltooien
Na voltooiing van deze module kunnen cursisten:
 • Uitleggen wat de afhankelijkheden tussen RIM-instellingen en handmatige instellingen zijn
 • De verschillende onderdelen en processen van de RIM-toolkit beschrijven
 • Alle taken in een RIM-proces uitleggen en demonstreren
 • Een instellingsvragenlijst maken
 • Een nieuw bedrijf starten met een instellingsvragenlijst
 • Gegevensjablonen maken
 • Klantgegevens migreren


Module 2: Nummerreeksen instellen
In deze module wordt het doel van nummerreeksen uitgelegd, wordt uitgelegd hoe u deze nummerreeksen handmatig instelt en hoe u nummerreeksrelaties definieert zodat u meerdere nummerreeksen kunt gebruiken voor één nummerreeks.
Lessen
 • Nummerreeksen
Lab : Nummerreeksen maken
Na voltooiing van deze module kunnen cursisten:
 • Het doel uitleggen van nummerreeksen die door het gehele bedrijf worden gebruikt
 • Nummerreeksen instellen
 • Nummerreeksrelaties maken

Module 3: Dagboeksjablonen en ‑batches instellenIn deze module wordt een overzicht gegeven van dagboeksjablonen en dagboekbatches, en wordt stilgestaan bij hun doel en samenstelling. In deze module wordt ook uitgelegd hoe u een dagboeksjabloon instelt en wordt beschreven hoe u twee dagboekbatches maakt op basis van één dagboeksjabloon.Lessen
 • Dagboeksjablonen, ‑batches en -regels maken
 • Dagboeksjablonen en -batches maken
Lab : Een dagboekbatch maken
Na voltooiing van deze module kunnen cursisten:
 • Uitleggen wat de bedoeling is van dagboeksjablonen en dagboekbatches, en hoe deze zijn ingedeeld
 • Financiële dagboeksjablonen en financiële dagboekbatches maken
Module 4: Boekingsgroepen instellenIn deze module worden de drie soorten boekingsgroepen beschreven en ingesteld. Vervolgens worden de functies van een boekingsgroepstructuur gedemonstreerd aan de hand van een geboekte verkoopfactuur.Lessen
 • Specifieke boekingsgroepen
 • Algemene boekingsgroepen
 • Algemene boekingsinstellingen
 • Btw-boekingsgroepen
 • Btw-boekingsinstellingen
 • Aanvullende btw-boekingsinstellingen
 • Procedure: Boekingsgroepen bepalen
 • Demonstratie: Een verkooptransactie boeken en bekijken
Lab : Artikelboekingsgroepen instellenLab : Practicum 4.2: Een productboekingsgroep makenLab : Boekingsgroepinstellingsregels kopiërenLab : een btw-boekingsgroep makenLab : een btw-boekingsinstelling kopiëren
Na voltooiing van deze module kunnen cursisten:
 • Specifieke boekingsgroepen instellen en het gebruik ervan uitleggen
 • Boekingsgroepinstellingen opgeven
 • Voorraadboekingsgroepinstellingen opgeven
 • Btw-boekingsgroepen instellen en het gebruik ervan uitleggen
 • Btw-boekingsinstellingen opgeven
 • Aanvullende btw-boekingsinstellingen controleren
 • Boekingsinstellingen op basis van het rekeningschema controleren
 • Demonstreren hoe via boekingsgroepen de verwerking van een verkooptransactie kan worden gestuurd

Module 5: Dimensies instellen
In deze module worden alle aspecten van dimensies gedefinieerd en ingesteld, waaronder dimensiewaarden, dimensiecombinaties, standaarddimensies en de standaarddimensieprioriteit.
Lessen
 • Dimensies en dimensiewaarden
 • Dimensiesoorten
 • Dimensiecombinaties
 • Standaarddimensies
 • Standaarddimensieprioriteiten
 • Demonstratie: Werken met standaarddimensieprioriteiten
Lab : dimensiewaarden instellen voor een dimensieLab : Een dimensiecombinatie instellenLab : Practicum 5.3: Standaarddimensies toewijzen aan één rekeningLab : Standaarddimensies toewijzen aan meerdere rekeningenLab : Practicum 5.5: Standaarddimensies toewijzen voor de leveranciersrekeningsoort
Na voltooiing van deze module kunnen cursisten:
 • Uitleggen hoe dimensies en dimensiewaarden worden gebruikt en ingesteld
 • De verschillende dimensiesoorten uitleggen: Globale dimensies, shortcutdimensies en budgetdimensies
 • Uitleggen en demonstreren hoe dimensiecombinaties worden ingesteld
 • De drie niveaus van standaarddimensies beschrijven en demonstreren: Enkel, Multi en Rekeningsoort
 • Het doel van standaarddimensieprioriteiten uitleggen
 • Demonstreren hoe standaarddimensieprioriteiten worden gebruikt in algemene dagboeken

Module 6: Gebruikersrechten en -profielen beherenIn deze module worden de concepten achter aanmeldingen, rollen en rechten uitgelegd. Dit zijn essentiële begrippen voor het beheer van gebruikersrechten in Microsoft Dynamics NAV. In de module worden belangrijke taken voor de beheerder gedemonstreerd en worden aanbevelingen gedaan hoe de beheerder het effectiefst de gegevens in het systeem kan beveiligen met aanmeldingen voor zowel de rolgerichte client als de Classic-client. In deze module wordt tevens uitgelegd hoe beheerders gebruikers kunnen instellen en kunnen toewijzen aan profielen voor gebruik in de rolgerichte client.Lessen
 • Verificatie
 • Overzicht van beveiligingsinstellingen
 • Beveiligingsinstellingen voor de rolgerichte client
 • Gebruikersprofielen instellen voor de rolgerichte client
 • Demonstratie: Een nieuwe rol maken
 • Demonstratie: SQL Server-beveiligingsfilters toepassen
 • Beveiligingsinstellingen voor de Classic-client
 • Gebruikersspecifieke instellingen
 • Active Directory-beveiliging
Lab : Practicum 6.1: Een Windows-aanmelding maken en rollen toewijzenLab : Practicum 6.2: Een profiel toewijzen
Na voltooiing van deze module kunnen cursisten:
 • Uitleggen hoe verificatie werkt in Microsoft Dynamics NAV
 • Beveiliging beheren voor gebruikers van de rolgerichte client
 • Gebruikersprofielen maken, toewijzen en gebruiken voor de rolgerichte client.
 • Een nieuwe rol maken en hieraan rechten toewijzen
 • Beveiligingsfilters toepassen in Microsoft Dynamics NAV met Microsoft SQL Server.
 • Beveiliging beheren voor gebruikers van de Classic-client.
 • Gebruikersspecifieke instellingen opgeven
 • Active Directory gebruiken met Microsoft Dynamics NAV
Module 7: Documentgoedkeuringen instellen en beherenDeze module bevat inleidende informatie over het instellen en beheren van het systeem voor documentgoedkeuring. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de algemene instellingen voor fiatteurs en goed te keuren documenten, met inbegrip van bedraglimieten. In de module wordt tevens uitgelegd hoe het e-mailberichtgevingssysteem kan worden aangepast voor gebruik met het goedkeuringssysteem.Lessen
 • Documentgoedkeuringen instellen
 • Demonstratie: Gebruikersaanmeldingen voor documentgoedkeuringen instellen
 • Demonstratie: Fiatteurs in een hiërarchie instellen
 • Het berichtgevingssysteem instellen
 • Berichten over vervallen goedkeuringen verzenden
 • Delegeren naar vervangende fiatteurs
Lab : Documentgoedkeuringen instellen
Na voltooiing van deze module kunnen cursisten:
 • De algemene functies van het documentgoedkeuringssysteem instellen
 • Goedkeuringssjablonen instellen
 • Gebruikersaanmeldingen instellen voor gebruik met documentgoedkeuringen
 • Fiatteurs in een hiërarchie instellen
 • Het berichtgevingssysteem voor goedkeuringen instellen
 • Vervallen goedkeuringen beheren
 • Vervangende fiatteurs beheren


Prerequisites
Alvorens deel te nemen aan de cursus moeten studenten:

 • Cursus 80043 volgen: Introduction to Microsoft Dynamics NAV 2009
 • Kennis hebben van boekhoudkundige basisprincipes en ERP-gebruikersrollen
Community

Looking for training resources, events and advice from peers? Join the Microsoft Training and Certification Community.

Preparing for an exam now? Find your Microsoft Certification Study Group.

Talk to us on these social networks:

Find a Microsoft Learning Partner near you