اوستا is currently not available.
Overview System Requirements Related

Description

اولین نرم افزار زرتشتی ساخته شده با ❤ برای زرتشتیان این نرم افزار داری بخش های از خرده اوستا با آوای موبد فیروز گیری و گاثا‌ها از هات 30 تا 34 با آوای خانم موبد یار دکتر راشین جهانگیر�� می باشد

Screenshots

Additional information

Published by

Behroozbc

Release date

9/17/2015

Approximate size

27.49 MB

Age rating

For all ages


This app can

Access your Internet connection
backgroundMediaPlayback

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

فارسى (ایران)

Publisher Info

اوستا supportReport this product

Sign in to report this app to Microsoft