Free
Overview System Requirements Reviews Related

Description

The primary content of this application is in Vietnamese! Features: - Ai la trieu phu is a simulation game Gameshow Ai la trieu phu made by VTV3. - In game voice MC Lai Van Sam is very familiar. - System of questions varied, abundant, randomly arranged and classified from easy to difficult. - Function Location Server and can point to review the highest point of those who play. - There are three power assist is: 50/50, consult with the audience and change the question - Support Landscape and portrait Nội dung chính của ứng dụng này là tiếng Việt! Tính năng: - Ai là triệu phú là một game mô phỏng Gameshow Ai là triệu phú do VTV3 thực hiện. - Trong game có giọng nói người dẫn chương trình MC Lại Văn Sâm rất quen thuộc. - Hệ thông câu hỏi đa dạng, phong phú, được sắp xếp ngẫu nhiên và được phân loại từ dễ đến khó. - Chức năng gởi điểm lên Server và có thể xem lại Điểm Cao Nhất của những người đã chơi. - Có 3 quyền trợ giúp là: 50/50, hỏi ý kiến khán giả và đổi câu hỏi - Hỗ trợ màn hình ngang và màn hình đứng

Screenshots

Additional information

Published by

Fungame

Developed by

Fungame

Release date

5/8/2012

Approximate size

11.38 MB

Age rating

For all ages

Category

Puzzle & trivia

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

English (United States)
Report this product

Sign in to report this game to Microsoft