Free
Overview System Requirements Related

Description

Aplikacija koja će deci sa autizmom omogućiti komunikaciju sa članovima porodice, terapeutima ili drugim stručnjacima koji sa njima rade. Komunikatorom je obuhvaćeno 292 pojma, razvrstana u odgovarajuće kategorije. Dete odabiranjem odgovarajuće slike gradi rečenicu (svaka slika je praćena odgovarajućim audio zapisom) i na taj način posredno komunicira. Fleksibilnost aplikacije se ogleda u mogućnosti roditelja/terapeuta da prilagodi izbor ikonica i njenih slika prema detetovim sposobnostima i afinitetima, kao i da modifikuje prateći audio zapis tako što će presnimiti postojeće zvučne poruke. Osim menjanja dizajna sličica, ova aplikacija ima još jednu prednost koja se ogleda u mogućnosti dodavanja ili brisanja pojmova u skladu sa potrebama osobe sa poremećajem autističkog spektra.

Screenshots

Additional information

Published by

ICEF

Copyright

Copyright © 2015, ICEF

Developed by

ICEF

Release date

7/2/2015

Approximate size

47.13 MB

Age rating

For all ages

Category

Health & fitness

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

English (United States)


Additional terms

Terms of transaction


Report this product

Sign in to report this app to Microsoft