Free
Overview System Requirements Related

Description

“ATM Vietnam – Cách nhanh nhất tìm nơi rút tiền của bạn”. Tại sao nên sử dụng ATM Vietnam: - Tốc độ tìm kiếm nhanh NHẤT - Số lượng địa chỉ ATM nhiều NHẤT ( Với gần 10,000 địa chỉ cây ATM của 50 ngân hàng lớn NHẤT Việt Nam) - Dữ liệu cập nhật thường xuyên NHẤT với các đối tác cung cấp địa chỉ ATM Độc quyền. Các tính năng: - Tự động tìm kiếm các cây ATM gần vị trí của bạn nhất - Tìm kiếm cây ATM với nhiều tùy chọn, - Xem chính xác vị trí ATM trên bản đồ, - Tìm đường ngắn nhất từ vị trí người dùng đến vị trí cây ATM, - Lưu địa điểm cây ATM yêu thích. - Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh và tiếng Việt. Phần mềm được xây dựng và cập nhật thường xuyên bởi Viện công nghệ thông tin và truyền thông CDIT. “ATM Vietnam” – Fastest way to find ATM ATM Vietnam. WHY? - FASTEST response time - LARGEST number of ATM addresses ( Nearly 10,000 Newest ATM address of 50 banks in Viet Nam) - MOST frequently updated by exclusive information sources. Special function: - Automatic finding 10 nearest ATM around your position. - View ATM on the map - Find the shortest way to the ATM - Save your favorite ATM - Supported languages: English and Vietnamese. The application has been developed and updated by Institute of Information and Communications Technology CDiT. Contact: Website: http://www.cdit.ptit.edu.vn Facebook: http://www.facebook.com/CDITpage Email: support@cdit.com.vn

Screenshots

Additional information

Published by

CDIT

Developed by

CDIT

Release date

6/13/2013

Approximate size

3.38 MB

Age rating

Not Rated


Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

English (United States)

Publisher Info

ATM VietNam website

Additional terms

Terms of transaction


Report this product

Sign in to report this app to Microsoft