enova365 CRM is currently not available.
Overview System Requirements Related

Description

enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Funkcjonalność aplikacji znacznie wykracza poza powszechną w tego typu modułach. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, rozwiązanie pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy. Aplikacja jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365 i może być używana w modelu usługowym (Software as a Service) w chmurze Windows Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji). To w 100% polski produkt, bazujący na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie. Zadania i zdarzenia Działanie enova CRM w podstawowym wymiarze polega na rejestracji zadań oraz zdarzeń. Zdarzenia rozumiane są jako fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem – może to być np. notatka z rozmowy telefonicznej lub informacja o otrzymaniu pisma od klienta. Zadania odnoszą się do spraw, które należy wykonać np. spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp. Oprogramowanie enova365 daje wygodny dostęp do informacji o działaniach (zadaniach i zdarzeniach) w różnych kontekstach. W kartotece kontrahenta można obejrzeć listę wszystkich aktywności związanych z danym kontrahentem. Z kolei na liście „Moje zadania” operator może zobaczyć zadania, które zostały mu przydzielone do wykonania oraz te, które przydzielił do wykonania innym. Projekty i kampanie Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel, może zostać połączona w kampanię. Korespondencja seryjna Funkcjonalność ta umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów (dla potrzeb wysyłki tradycyjną pocztą) lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Serwis W ramach obsługi zleceń serwisowych enova365 pozwala na rejestrowanie przyjmowanych urządzeń i planowanie ich przeglądów. W chwili przyjęcia urządzenia do naprawy lub przeglądu tworzone jest zlecenie serwisowe, które automatycznie trafia na listę zadań do wykonania przez operatora (serwisanta). Dla każdego urządzenia dostępna jest pełna historia jego napraw. Wypożyczalnia Aplikacja zawiera listy urządzeń i wypożyczeń. Dla każdego urządzenia możemy zarówno określić jego aktualny stan (np. zarezerwowane, wypożyczone, zwrócone), jak i sprawdzić pełną historię. Projekty Aplikacja służy do planowania i kontroli realizacji budżetów projektów. Zawiera w sobie pełną funkcjonalność modułu enova365 CRM (bez Serwisu i Wypożyczalni) oraz funkcje związane z budżetowaniem projektów: tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kwot kosztów i przychodów, wprowadzanie korekt, kontrolę kwot zrealizowanych, przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu), tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów. Opis Analityczny Aplikacja umożliwia przypisywanie dokumentów do projektów. Oznacza to, że licencje te są przeznaczone: Projekty – dla osób, które będą tworzyć budżety, kontrolować ich realizację i tworzyć schematy podziałowe, Opis Analityczny – dla osób, które będą dokonywać kwalifikacji kosztów (opisywać dokumenty), a równocześnie nie potrzebują pełnego dostępu do projektów i szczegółowych informacji o budżecie. Do pobrania wersja demonstracyjna obrazująca wyłącznie dane przykładowe.

Screenshots

Additional information

Published by

Soneta sp. z o.o.

Copyright

Copyright © 2014 Soneta Sp. z o.o.

Developed by

Soneta sp. z o.o.

Approximate size

7.76 MB

Age rating

For ages 12 and up

Category

Business

This app can

Access your Internet connection
Access your Internet connection and act as a server.
Access your home or work networks
Use your pictures library
Use data stored on an external storage device
Microsoft.storeFilter.core.notSupported_8wekyb3d8bbwe

Installation

Get this app while signed in to your Microsoft account and install on up to ten Windows 10 devices.

Language supported

Polski (Polska)
Report this product

Sign in to report this app to Microsoft